Realitní transakce 2020: aktivita výrazně nižší, ceny stabilní

Sdílet

Celkový objem transakcí v sektoru komerčních nemovitostí by měl letos v České republice dosáhnout 1,2 miliardy eur[1]. Jedná se o 63% pokles oproti loňskému roku, který byl ale nadprůměrně úspěšný. Vezmeme-li v úvahu také komplikace, které ekonomice přinesla pandemie koronaviru, je výsledek poměrně uspokojivý a svědčí o přetrvávajícím apetitu investorů. V příštím roce lze navíc čekat opětovný nárůst na skoro dvojnásobek letošního objemu. Pozitivní je také to, že ceny nemovitostí zatím stále zůstávají stabilní.

Letošní 1,2 miliardy eur transakčního objemu odpovídá roku 2013, po němž následoval výrazný růst: nejprve ke dvěma miliardám a v posledních čtyřech letech třikrát i nad tři miliardy eur. Právě rok 2019 patřil v posledním desetiletí ke třem nejúspěšnějším, a o to je letošní pokles výraznější – nikoli však dramatický.

Michal Soták, partner a vedoucí investičního týmu v České republice, Cushman & Wakefield: „Aktivita na transakčním trhu se navzdory koronavirové krizi rozhodně nezastavila. I během ní se realizovalo množství významných transakcí napříč všemi segmenty realitního sektoru. Zároveň jsme nezaznamenali žádné zásadní snižování cen.“

Graf 1: Investiční aktivita v České republice v letech 2010–2020 (předpokládaný výsledek), v milionech eur

Prodávaly se hlavně kanceláře a obchodní centra

Transakcím v Česku dominovaly prodeje kancelářských budov, jež tvořily 46 % celkového objemu. Další téměř třetina transakcí se odehrála v maloobchodním segmentu – i přes komplikovanou situaci způsobenou pandemií, která na retail dopadla velice silně, došlo k prodeji několika významných obchodních center.

Michal Soták, partner a vedoucí investičního týmu v České republice, Cushman & Wakefield: „Obchodní centra během letošních dvou uzavírek prošla náročným testem odolnosti a prokázala, že jsou z dlouhodobého pohledu odolná a schopná rychlého zotavení. Pro investory tak nadále představují trvalou hodnotu a předmět zájmu, což dokládá například letošní prodej obchodních center Čestlice a Central Kladno, na kterých jsme se podíleli.“

 Tabulka 1: Objem investičních transakcí v České republice v roce 2020 (předpoklad) podle segmentu

Segment Celkem milionů eur Podíl
Kanceláře 568 46 %
Maloobchodní nemovitosti 359 29 %
Průmyslové nemovitosti 195 16 %
Hotely 78 6 %
Nemovitosti se smíšenou funkcí 35 3 %
Celkem 1 235

 

Co se týče původu kapitálu, převažovali kupující z České republiky – ti realizovali téměř polovinu objemu transakcí a kupovali zejména kanceláře, ale také nákupní a logistické parky. Následovali investoři z Itálie (15 %), Singapuru (8 %) a Francie (5 %).

Ve střední Evropě je nejaktivnější Polsko

V rámci regionu střední Evropy[1] očekáváme letos celkový objem transakcí 9,4 miliardy eur. Česká republika se na něm podílí asi 14 procenty, dominuje již tradičně polský trh, na němž se tentokrát odehrálo 60 procent transakcí. I tam jde přitom o pokles, a to cca čtvrtinový oproti loňskému roku. Jediným ze srovnávaných trhů, kde v investiční aktivitě letos došlo k růstu, je Rumunsko. Celkově střední Evropa zaznamenává třetinový pokles objemu transakcí oproti loňskému roku.

V příštím roce se aktivita zdvojnásobí

V příštím roce očekáváme, že se v Česku aktivita na investičním trhu zase zvýší, i když objem nejspíš nedosáhne rekordních čísel z minulých čtyř let.

Michal Soták, partner a vedoucí investičního týmu v České republice, Cushman & Wakefield: „Již nyní probíhá celá řada transakcí, k jejichž uzavření by mělo dojít v příštím roce. Celkový objem transakcí by se mohl pohybovat kolem dvou miliard eur, tedy zhruba na dvojnásobku letošního výsledku.“

 Tabulka 2: Přehled významných transakcí roku 2020 v České republice

Název nemovitosti Lokalita Segment Kupující
OD Kotva Praha Maloobchodní nemovitosti Generali Group
Goodman Porfolio Více lokalit Průmyslové nemovitosti Gazeley (GLP)
City Empiria Praha Kanceláře PSN
City West C1 a C2 Praha Kanceláře Českomoravská nemovitostní
Central Kladno Kladno Maloobchodní nemovitosti Portiva / Micornix
IBC Praha Kanceláře Generali Group
Dedica Anthology Portfolio 2020 Praha Hotel Covivio
OC Čestlice Praha – Východ Maloobchodní nemovitosti HSTN Holding
Technologický park Brno Brno Kanceláře City of Brno
Tesco Plzeň Rokycanská Plzeň Maloobchodní nemovitosti Trigea
Argo Alpha Praha Kanceláře BPD Development
RP České Budějovice – Okružní České Budějovice Maloobchodní nemovitosti Realia Group
Live Well Brno Brno Nemovitosti se smíšenou funkcí Mint Investments
Finep rezidenční portfolio Praha Rezidenční nemovitosti Zeitgeist Asset Management
Vinice Business Center Praha Kanceláře GES Real
UPS Tuchoměřice Praha – Západ Průmyslové nemovitosti Verdion
Hamburk Business Center Plzeň Kanceláře BH Securities

[1] Do regionu střední Evropy počítáme Českou republiku, Polsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko.