SmartCity Workshop: Strategie využívání digitálních dat pro lepší městské plánování

Sdílet

Co by se stalo s obchodními centry, kdyby si každý den nevedla statistiku svých návštěvníků? Kdyby nevěděla, kolik peněz u nich nakupující utratili v posledním týdnu? A odkud do obchodního centra přijeli? A co kdyby centra neměla žádná data, srovnávající jejich výsledky s konkurencí? Kdyby všechny tyto informace nebyly k dispozici, centra by všechno musela dělat „naslepo“ – neměla by třeba žádnou odpověď na to, proč jim klesají prodeje. Zkrátka – bez dat jsou to všechno jen spekulace. Bez přesných informací a informovaného managementu by obchodní centra neměla šanci uspět.

Ani u měst tomu není jinak, i když někdy panuje představa, že města se jednoduše organicky vyvíjejí v prosperující centra obchodu. Ve skutečnosti to ale neplatí. Stejně jako všechny komerční subjekty by i města měla prozíravě plánovat, přebírat iniciativu a mít dostatek energie. Jen pražská high-street zahrnuje více než 100 000 m2 obchodních ploch. Kolik lidí tam každý den projde? A odkud přesně přicházejí? Co je tam přivádí a jak se na high-street dostávají?

Praha udělala v posledních letech velký pokrok, když se urbanisté a plánovači spojili s městskými politiky, aby vznikly významné nové iniciativy, strategie a investice. Metropole však pořád létá trochu „naslepo“, pokud jde o využívání dat. Jako instituce stěží ví, kolik má rezidentů. Správná odpověď je o 250 000 vyšší než oficiální údaj. Ale kolik lidí, kteří jsou každý den na ulicích, je opravdu „místních“? A kolik naopak denně dojíždí? Kolik je turistů? Pomůže nový development pražské dopravě, nebo ji ještě zhorší?

Pražští plánovači a vedení města musejí vytvářet politiku a strategie bez toho, že by měli základní data, která společnosti v soukromém sektoru považují za zásadní. Proto mě těší, že hlavní město Praha souhlasilo s podporou a partnerstvím workshopu „SmartCity: strategie využívání digitálních dat pro lepší městské plánování“.

Mezi řečníky vystoupí nejen veřejní činitelé českého hlavního města, jako např. náměstek pražského primátora Petr Hlaváček spolu s Jiřím Čtyrokým (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – IPR), ale také Dr. Martin Klamt z odboru územního plánování města Mnichov, jenž bude mluvit o přístupu jiných evropských metropolí. Nebudou však chybět ani velmi zkušení realitní experti ze soukromého sektoru, jako např. Jan Kotrbáček (Cushman & Wakefield), Iain Fanthorpe (Bluehouse Capital), Kateřina Sochorová (M2C) a Noah Maayan (Avestus).

Bude to jedinečná příležitost, jak se můžete zapojit do debaty, nebo se jen dozvědět více o tom, co město plánuje – protože právě nyní jde o klíčové období pro budoucnost Prahy, která se postupně probouzí z dvouleté pandemické hibernace.

Náměstek pražského primátora Petr Hlaváček k tomu uvádí: „Bez správných a přesných dat nemůžete přijímat správná rozhodnutí. Měli bychom vědět, kolik lidí v Praze aktuálně bydlí a jak dynamická je aktivita v celém metropolitním regionu ve vztahu ke Středočeskému kraji. Potřebujeme přesná data a projekce o Praze v detailnějším měřítku, abychom mohli lépe plánovat veřejná zařízení, jako jsou školy a další služby. Data jsou potřebná také k tomu, abychom mohli definovat, co je potřeba vybudovat v nově se rozvíjejících částech města.“

Registrace na akci je možná na June 8 Workshop Registration | ThePrime.cz, detailní informace o workshopu (program, řečníci, partneři…) naleznete na www.theprimevents.com. Všechny příspěvky budou simultánně tlumočeny do češtiny/angličtiny.

Program akce a její řečníci:

Robert McLean (thePrime): Zahájení, úvodní slovo & stanovení cílů

Jan Kotrbáček (Cushman & Wakefield): Přehled maloobchodního trhu – Obchodní centra versus centra měst

Petr Hlaváček (Hlavní město Praha): Teorie & praxe: role dat v plánování a řízení hlavního města Prahy

Jiří Čtyroký (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – IPR): Vytvoření digitálního modelu Prahy

Dr. Martin Klamt (město Mnichov): Případové studie města Mnichov

Noah Maayan (Avestus): Obchodní centra jako malé město

Kateřina Sochorová (M2C): Sběr dat inspirovaný komerčními projekty

Iain Fanthorpe (Bluehouse Capital): Případová studie: aplikace v OC Novo Plaza

Tomáš Ctibor (4ct): Vize budoucnosti pražských dat

Michel Žalac  (Chainels): Strategická partnerství a aliance