Galerie Butovice

Sdílet

1 Příležitost

Galerie Butovice bylo pražským obchodním centrem o rozloze 36 000 metrů čtverečních, které se od svého otevření v roce 2005 potýkalo s problémy. Nejproblematičtějším obdobím byly roky 2013-2014, kdy byla uzavřena hlavní část prvního patra. Centrum koupila Cromwell Property Group v roce 2014 a společnost Cushman & Wakefield byla pověřena správou a pronájmem nemovitosti. Projekt potřeboval výraznou přestavbu včetně dispozičních změn, nové vertikální komunikace, rozšíření segmentu F&B, vylepšení mixu nájemců a především saturací prvního patra, jež se potýkalo s velmi vysokou neobsazeností. Tržní pozice obchodního centra byla velmi špatná s velmi nízkou poptávkou ze strany nájemců. Výkon současných nájemců byl průměrný. Hypermarket Albert zabíral 30 % GLA a představoval 46 % příjmů z pronájmu s jasnou strategií zmenšování. Pro pronajímatele tato situace představovala budoucnost, která byla buď velmi problematická a riskantní, nebo měla obrovský potenciál pro strategii přidané hodnoty, pokud by byla úspěšná.

„Rekonstrukce obchodních center a zkvalitňování nabídky stravování a volného času je trendem, který vidíme v celé Evropě. Nová Galerie Butovice se proměnila přesně v tomto duchu a upevnila svůj koncept lokálního obchodního centra.“– Jan Čížek

Galerie Butovice

2 Řešení

Cushman & Wakefield se podílela na celé přestavbě od samého počátku včetně poradenství budoucího uspořádání, ERV, mixu nájemců a dalších. Důležitou součástí byly naše B2B marketingové materiály k prezentaci budoucnosti projektu, plně připravené společností Cushman & Wakefield. S retailerem KIKA jsme vyjednali rozšíření centra o 15 000 m2, prodloužení smlouvy s hypermarketem, změny dispozičního řešení 85 % centra, nové kotevní nájemce včetně New Yorker nebo Lindex a 37 nových nájemců. Úzká spolupráce mezi klientem, správou nemovitostí, týmem maloobchodního leasingu a týmem projektového managementu klienta přinesla výrazné zlepšení KPI. Nová marketingová komunikace, nové logo a design změnily B2C komunikaci a vyústily ve zvýšení obratů nájemců.

Galerie Butovice

3 Výsledek

Po 4 letech spolupráce je přestavba dokončena a klient je ve finální fázi prodeje aktiva. GLA nákupního centra vzrostla o 15 000 metrů čtverečních, což spolu s dalšími změnami, včetně zvýšení obratu nákupního centra, zvýšení příjmů z pronájmu a zvýšení obsazenosti, vedlo ke 100% nárůstu hodnoty aktiva. V roce 2019 bylo aktivum úspěšně prodáno a investiční tým společnosti Cushman & Wakefield asistoval prodávajícímu.

Galerie Butovice