Česká republika je stále nejpřitažlivější zemí pro vstup maloobchodních značek do středoevropského regionu

Sdílet

Dvacet osm z celkových 80 značek, které v roce 2018 vstoupily na trh regionu střední a východní Evropy2, si za svůj cíl vybralo Českou republiku. Ta si tak udržela stejný počet nově příchozích jako v předchozím roce. Za ní těsně následuje Polsko, kde své první obchody loni otevřelo celkem 26 nových mezinárodních značek. Údaje přináší nejnovější srovnání společnosti Cushman & Wakefield, která data v realitním sektoru sleduje a porovnává v rámci celého regionu, a je tak schopna poskytnout kompletní obraz o dění na středoevropském trhu.

„Podobně jako počet nově přicházejících značek zůstal nezměněný i trend jejich strategie vstupu na trhy středoevropského regionu. Při něm Praha zůstává hlavní vstupní branou, trhem, který nabízí velice kosmopolitní prostředí a výborný poměr mezinárodních turistů a lokálních zákazníků. Praha je trhem, kde brand může dobře předvídat svůj úspěch,“ vysvětluje Jan Kotrbáček, vedoucí retailového týmu pro střední a východní Evropu společnosti Cushman & Wakefield. 

Aktuální čísla potvrzují, že atraktivita regionu pro příchod nových značek stále přetrvává: 80 nováčků je oproti roku 2017, kdy jich na zdejší trhy vstoupilo 83, téměř neznatelným poklesem.

Nejvíce značek (26 procent) pochází z Itálie, která spolu se Spojenými státy a Německem tvoří drtivou většinu mezi zeměmi původu přicházejících brandů.

Móda vládne

Nejvíce nově příchozích značek spadá do sektoru oděvů, což je trend, který přetrvává již několik let. Na významu nabývá také sektor F&B (jídlo a nápoje), který stále přináší do regionu nové koncepty.

Praha je pro maloobchodníky nejdražší

Výše nájmů rostou v celém regionu, nejvíce v Praze a Budapešti, a to jak v nákupních centrech, tak na nákupních třídách v centrech měst. Zatímco nejvyšší dosažitelné nájemné na pražské ulici Na Příkopě je až 230 eur za m2 za měsíc, v druhé nejdražší metropoli střední Evropy je to 150 eur.

Lákají obchodní centra, hlavní třídy i outlety

Příchod nových značek do středoevropských zemí je obvykle spojen s aktivitou obchodních center – často provoz svých prodejen zahajují společně s otevíráním nových nebo rozšiřováním stávajících prodejních ploch.

„Období otevření nového či rozšířeného projektu je vždy spojeno se vstupem velkého počtu nových značek najednou. Toho jsme byli svědkem u Centra Chodov v Česku, Galerie Polnočné ve Varšavě a obchodního centra Wroclavia ve Vratislavi. Do budoucna očekáváme stejný vývoj i například v souvislosti s projektem Savarin v Praze. Ten bude velice dobrým příkladem moderního multifunkčního projektu a umožní vstup mnoha novým a originálním konceptům a společnostem na trh a do centra Prahy,“ říká Jan Kotrbáček.

Vedle obchodních center otvírají nově příchozí značky své prodejny často také na hlavních nákupních třídách, v České republice pak velký podíl tvoří i příchody do outletových projektů, zejména Fashion Arena a Premium Outlet Prague Airport.

„Nová obchodní centra dnes již moc nevznikají; nových projektů je málo a především se jedná multifunkční projekty, které kombinují maloobchodní prostor, kvalitní gastronomii, zábavu, kanceláře, byty, hotel – to vše v kvalitním prostředí a se špičkovou architekturou. Starší maloobchodní projekty na trhu procházejí nutnou revitalizací. Majitelé jsou nuceni přemýšlet o budoucnosti svých obchodních center a přicházet s novými koncepty. V Cushman & Wakefield jim pomáháme vytvářet takové strategie, které zefektivní výkon a zvýší hodnotu projektu. Může se jednat o jednoduchý face lift, rozšíření nebo celkovou změnu koncepce projektu v přeměně části obchodního centra nebo obchodního domu pro jiné využití – tzv. multifunkční koncept, který může zahrnovat třeba maloobchodní část, restaurace, hotel, kancelářské prostory nebo byty. Vždy velice záleží na potenciálu a lokalitě projektu,“ doplňuje informace o současných retailových trendech Jan Kotrbáček. 

[1] Některé zdroje uvádějí 29 – toto číslo počítá jako samostatnou značku Starbucks Reserve.

[2] Region střední a východní Evropy pro účely tohoto srovnání zahrnuje země V4 a Rumunsko.