Send project link:

Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři

Apply for this document:

Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři
Search buildings
Find your property
Property status
    
Total 0 records

Altogether 65 records on 7 web pages.

Savarin

Praha 1
Size 39 000 m2

Pařížská 25

Praha 1
Size 1 500 m2

Náměstí Republiky 7

Praha 1
Size 2 100 m2

City Palais

Praha 1
Size 7 100 m2

100 Yards

Praha 1
Size 3 500 m2

Na Příkopě 9-11

Praha 1
Size 1 125 m2

Savarin Palace

Praha 1
Size 1 000 m2

U Prašné brány 1-3

Praha 1
Size 841 m2

Dunaj Palace

Praha 1
Size 1 950 m2

Dlouhá 11-15

Praha 1
Size 1 600 m2

Regional Research Forum zveřejňuje údaje o kancelářském trhu v Brně a v Ostravě za druhé pololetí 2015

11. února 2016, Praha

Úvod

Členové Regional Research Fora – CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, JLL – usilují o poskytování co možná nejúplnějších, nejpřesnějších a nejtransparentnějších dat o vývoji regionálních kancelářských trhů v České republice. Členové sdílejí základní informace o vývoji trhu a věří, že Regional Research Forum přispěje ke zlepšení transparentnosti regionálních kancelářských trhů.

Regional Research Forum si dovoluje zveřejnit údaje o kancelářském trhu v Brně za druhé pololetí 2015.

Nabídka kancelářských prostor v Brně

Ve druhé polovině roku 2015 dosáhla celková výměra moderních kancelářských ploch v Brně 487 600 m2. Budovy třídy A představovaly 80 % celkové plochy a zbývajících 20 % tvořily kanceláře třídy B.

Ve druhém pololetí 2015 byla v Brně dokončena jedna kancelářská budova; Polyfunkční dům Smetanova (1 500 m2). Ve výstavbě se zde nachází dalších 69 600 m2 kancelářské plochy v celkem sedmi budovách, z nichž největší jsou Budovy O (15 200 m2) a P (15 000 m2) v Areálu Slatina a Campus Science Park C (12 000 m2). Celkem 54 600 m2 by mělo být dokončeno v roce 2016.

Realizovaná poptávka v Brně

Hrubá realizovaná poptávka včetně renegociací dosáhla ve druhém pololetí roku 2015 celkem 30 000 m2, což bylo o 9 % více než v předchozím pololetí. Čistá realizovaná poptávka po odečtení renegociací a podnájmů dosáhla 25 000 m2, což bylo o 71 % více než v prvním pololetí roku 2015.

Největšími zveřejněnými transakcemi byly ve druhé polovině roku renegociace společnosti AT&T (4 000 m2) v Campus Science Parku A a před-pronájem společnosti Skypicker (3 000 m2) v Campus Science Parku C.

Neobsazenost kanceláří v Brně

V Brně bylo ke konci druhého pololetí 2015 evidováno 66 900 m2 volných kancelářských prostor, odpovídalo to tedy míře neobsazenosti ve výši 13,7 %, což byl pokles o 2,6 procentního bodu oproti prvnímu pololetí 2015.

Nájemné

Nejvyšší dosažitelné nájemné v Brně ve druhé polovině 2015 mírně vzrostlo na z 12,50 EUR/ m2/ měsíc na 13,00 EUR/ m2/ měsíc.

Pro další informace kontaktujte prosím kohokoli z členů Prague Research Fora.

Regional Research Forum si dovoluje zveřejnit údaje o kancelářském trhu v Ostravě za druhé pololetí 2015.

Nabídka kancelářských prostor v Ostravě

Ve druhé polovině roku 2015 dosahovala celková výměra moderních kancelářských ploch v Ostravě 208 400 m2. Budovy třídy A představovaly 71 % celkové plochy a zbývajících 29 % tvořily kanceláře třídy B.

Ve druhém pololetí 2015 byla dokončena jedna kancelářská budova; Administrativní budova Vratimovská (3 000 m2).

V Ostravě se nyní nenachází žádná kancelářská budova ve výstavbě.

Realizovaná poptávka v Ostravě

Hrubá realizovaná poptávka dosáhla ve druhém pololetí 2015 celkem 13 500 m2, jednalo se tedy o nárůst o 83 % v porovnání s prvním pololetím 2015. Čistá realizovaná poptávka po odečtení renegociací a podnájmů dosáhla 11 100 m2, což bylo o 50 % více než v prvním pololetí roku 2015.

Největší transakcí ve druhé polovině roku byla renegociace GE Money Bank (2 500 m2) v CTOffice Ostrava.

Neobsazenost kanceláří v Ostravě

V Ostravě bylo ke konci druhého pololetí 2015 evidováno 47 200 m2 volných kancelářských prostor. Míra neobsazenosti tak poklesla oproti prvnímu pololetí 2015 o 1,3 procentního bodu na 22,7 %.

Nájemné

Nejvyšší dosažitelné nájemné v Ostravě zůstalo ve druhém pololetí 2015 na  úrovni11,50 EUR/ m2/ měsíc.

 

Definice

Celková výměra: Celková výměra dokončených kancelářských ploch (obsazených či neobsazených), nově postavených od roku 1992 nebo zrekonstruovaných, třídy A a B, obsazených majitelem nebo k pronájmu. Budovy státní správy jsou vyloučeny, stejně
jako budovy s výměrou menší než 800 m².

Nová nabídka: Nově dokončené nebo zrekonstruované budovy, které obdržely kolaudační rozhodnutí v daném období.

Kanceláře třídy A: Pokud budova splňuje alespoň 6 ze 7 „klíčových kritérií“ a alespoň 5 ze 7 „doplňkových kritérií“, je hodnocena jako budova třídy A.

Kanceláře třídy B: Pokud budova splňuje alespoň 2 ze 7 „klíčových kritérií“ a alespoň 4 ze 7 „doplňkových kritérií“, je hodnocena jako budova třídy B.

Realizovaná poptávka: Hrubá plocha reprezentuje celkovou podlahovou plochu pronajatou nebo předpronajatou, prodanou nebo předprodanou uživatelům za uvedené období. Neobsahuje prostory pod nabídkou. Prostor je pronajat, pokud je podepsána smlouva. Celková realizovaná poptávka obsahuje i renegociace, prodloužení pronájmů a podnájmy, čistá realizovaná poptávka tyto transakce vylučuje.

Předpronájem: Aktivní předpronájem budovy začíná poté, co je hotov předběžný design pro ukázku budoucím nájemníkům. Předpronájmem se nazývá takový pronájem, který se uskuteční před začátkem výstavby.

Míra neobsazenosti: Podíl fyzicky volných prostor v dokončených budovách na celkové výměře.

Nejvyšší nájemné: Dosahované nájemné za nové budovy, vysoké technické kvality v budovách v nejlepších lokalitách. 

 

COPYRIGHT © Regional Research Forum 2016
Tato publikace je vlastnictvím Regional Research Fora (Členové: CBRE, Colliers International,Cushman & Wakefield a JLL) a nesmí být kopírována, reprodukována a dále šířena v jakékoliv podobě  nebo jakýmikoliv prostředky a to jako část nebo celek bez uvedení Regional Research Fora jako zdroje informace. Informace obsažené v publikaci byly získány ze zdrojů považovaných za důvěryhodné. Nicméně správnost infomace nezaručujeme. O nepřesnostech nás informujte, abychom je mohli opravit. Regional Research Forum na sebe neváže odpovědnost za škodu nebo ztrátu způsobenou jakoukoliv neúmyslnou nepřesností v této zprávě.

Pro další informace kontaktujte prosím kohokoli z členů Prague Research Fora.