Send project link:

Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři

Apply for this document:

Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři
Search buildings
Find your property
Property status
    
Total 0 records

Altogether 65 records on 7 web pages.

Central Kladno

Kladno
Size 26 000 m2

Česká 8

Brno-střed
Size 849 m2

Nákupní centrum Fénix

Praha 9
Size 14 000 m2

Obchodní centrum Krakov

Praha 8
Size 13 800 m2

Wenceslas Square

Praha 1
Size 70 000 m2

Zlatý Anděl

Praha 5
Size 6 500 m2

Metropole Zličín

Praha 5
Size 55 000 m2

Na Příkopě

Na Příkopě, Praha 1
Size 50 000 m2

Arkády Pankrác

Praha 4
Size 37 500 m2

Westfield Chodov

Praha 11
Size 100 286 m2

Služby pro nájemce
<h2><strong>Služby pro nájemce</strong></h2> <p>&nbsp;</p> <p>Tým zastupující nájemce (Tenant representation) se zaměřuje na <a href="/sluzby-pro-najemce"><u>zastupování klientů</u></a> na celém území České republiky. Naší rolí je představení trhu klientovi a zajištění nejlepších podmínek nájmu jak ve stávajícím sídle tak v klientem zvolených variantách. Klientovou úlohou je pak pouze rozhodování v klíčových bodech.</p> <p>Naše služby jsou komplexní - začínají diskusí nad zadáním a končí podpisem smlouvy případně předáním nových prostor. Specialista Cushman &amp;&nbsp;Wakefield za vás řídí celý proces s cílem dosažením toho nejlepšího výsledku.</p> <p>&nbsp;</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="281" mozallowfullscreen="" src="https://player.vimeo.com/video/133998872?autoplay=1&amp;loop=1" webkitallowfullscreen="" width="500"></iframe></p> <p>&nbsp;</p> <h3><strong>Hlavní poskytované služby:</strong></h3> <p><strong>Zastupování nájemců</strong> – Poradenství klientům při akvizicích, podnájmech či renegociaci nájemních vztahů<br /> <strong>Koordinace smluv</strong> – zastupování klienta při vyjednávání podmínek nájmu<br /> <strong>Posouzení servisních poplatků</strong> – analýza provozních nákladů za účelem jejich snížení<br /> <strong>Optimalizace provozu</strong> – zvýšení efektivity a produktivity existujících nebo nových pracovišť klienta<br /> <strong>Projektové řízení</strong> – koordinace plánování a realizace kancelářských prostor (space planning a fit-out)<br /> <strong>Udržitelný rozvoj</strong> – začlenění ekologických standardů společnosti do procesu výběru i provozu kanceláří</p> <p><a href="javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(114,97,100,107,97,46,110,111,118,97,107,64,101,117,114,46,99,117,115,104,119,97,107,101,46,99,111,109,59,32,105,110,102,111,46,112,114,97,103,117,101,64,101,117,114,46,99,117,115,104,119,97,107,101,46,99,111,109)+'?subject=%C5%BD%C3%A1dost%20o%20nez%C3%A1vaznou%20prezentaci%20slu%C5%BEeb%20T-Rep'">Žádost o nezávaznou prezentaci služeb Zastupování nájemce.</a><br /> <br /> Naším know-how je znalost trhu, jelikož <a href="/sluzby-pro-najemce"><u>zastupujeme desítky nájemců</u></a> ročně. V oblasti administrativních budov máme tedy přehled o všech tržních aspektech od finančních, přes smluvní až po technické parametry. Je vhodné zdůraznit, že tým zastupující nájemce je zcela nezávislý a nespolupracuje s pronajímateli. Klientům proto dáváme zcela nezávislá doporučení a v případě, že by hrozila situace, kdy bychom se dostávali do konfliktu zájmů, klienta na tuto skutečnost upozorníme. Právě naše nestrannost je klíčová pro důvěru klienta a dosahování těch nejlepších podmínek pro nájemce, které zastupujeme.&nbsp;</p> <h3>Přidaná hodnota:</h3> <p><br /> <strong>Úspora nákladů</strong> – Optimalizace operativních i kapitálových výdajů<br /> <strong>Flexibilní nájemní smlouva</strong> – Zabezpečení Vašich stávajících i budoucích potřeb<br /> <strong>Časová úspora</strong> – Můžete se plně zaměřit na Váš předmět podnikání<br /> <strong>Plánování prostor</strong> – Optimalizace Vašich prostor a logistických procesů v rámci společnosti<br /> <strong>Řízení celého procesu</strong> – Zajištění komunikace se zúčastněnými subjekty a příprava podkladů pro rozhodování<br /> <strong>Komplexní průzkum trhu</strong> – Nalezení nejlepšího řešení porovnáním aspektů finančních a kvalitativních<br /> <strong>Nejnovější informace o trhu</strong> – Doporučení s reálnou hodnotou<br /> <strong>Analytický přístup</strong> – Rozhodování založeno na detailní finanční analýze</p>
Reference Zastupování nájemců
Služby pro pronajímatele
<ul> <li>Analýza trhu, vyhodnocení proveditelnosti developerské příležitosti</li> <li>Analýza konkurenčních nemovitostí</li> <li>Navržení a následná realizace marketingové strategie při zavedení produktu na trh</li> <li>Poradenství při pronájmu sekundárně uvolněných prostor</li> <li>Analýza cílových skupin a aktivní oslovování nájemců</li> <li>Organizace prohlídek a příprava nabídek</li> <li>Asistence při vyjednávání smluvních podmínek</li> <li>Pravidelný reporting klientovi (informování o stavu jednání se zájemci o pronájem)</li> <li>Průběžné informování o situaci na realitním trhu</li> <li>Optimalizace nemovitosti/portfolia (včetně jednání se stávajícími nájemci)</li> <li><a href="/ocenovani-a-poradenstvi"> Oceňování kancelářských budov</a></li> <li><a href="/sprava-nemovitosti"> Správa kancelářských budov</a></li> </ul>
Cushman & Wakefield
<p>Společnost Cushman &amp; Wakefield byla založena v roce 1917 a dnes má již 243 kanceláří v 60 zemích světa. Na český trh vstoupila v roce 1993 a jako jedna z prvních firem začala v <strong>České republice</strong> poskytovat poradenství v oblasti komerčních realit. V současné době pražská pobočka zaměstnává na 112 lidí.</p> <p>Poskytujeme komplexní řešení jak pro majitele nemovitostí, nájemce, tak i investory. Pomáháme klientům při koupi, prodeji, financování, pronájmu či správě nemovitostí. Provádíme oceňování nemovitostí, strategické plánování, průzkum trhu, analýzy portfolií a celou řadu dalších konzultačních služeb.&nbsp;</p> <p>V letech 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 a 2011 jsme byli za služby, které klientům poskytujeme, oceněni. Čtenáři CiJ – předního realitního časopisu střední a východní Evropy – jsme byli zvoleni nejlepší realitní agenturou v České republice.</p> <p>Společnost <strong>Cushman &amp; Wakefield</strong> si za dobu svého působení vydobyla vedoucí pozici na českém trhu. V roce 2011 jsme jako jedni z prvních ve střední Evropě získali členství v RICS (Royal Institution of Charted Surveyors – Královský institut diplomovaných znalců). Tento institut vznikl v roce 1868 ve Spojeném království a sdružuje znalce realitního prostředí z celého světa a stanovuje pro ně globální etická pravidla, na jejichž základě jejich práci reguluje a zároveň propaguje.</p> <p>&nbsp;</p> <div style="text-align: center;"><img alt="" src="/foto/editor_uploads/cw_20_years1.png" /></div>
Hotely (region střední a východní Evropy)
<p>Pro investory, věřitele, hoteliéry a developery je jednotný poskytovatel služeb a komplexních řešení s&nbsp;celosvětovým přesahem velice důležitý.</p> <div class="enableBulletedLists"> <p>Náš tým působící v&nbsp;regionu <strong>střední a východní Evropy</strong> je součástí nejrozsáhlejší celosvětové sítě samostatně vlastněných kanceláří v&nbsp;tomto sektoru. Prosperuje tak z&nbsp;přístupu ke globálnímu kapitálu a zavedených vztahů v&nbsp;rámci oboru.</p> <p>Jsme Vašimi partnery, kteří rozumí problematice hotelového průmyslu jak z&nbsp;hlediska provozu, tak investic. Na základě porozumění vzájemných souvislostí mezi těmito oblastmi jsme schopni Vám přinést řešení, která potřebujete.</p> <p>Díky bezkonkurenční kombinaci rozsáhlých zdrojů, odborných znalostí, významných vztahů a celosvětové infrastruktuře můžeme naplňovat potřeby našich klientů v oblasti hotelů na jakémkoliv trhu.</p> <p>Od května 2011 jsme mimo to i jedinou realitně poradenskou společností ve střední a východní Evropě, která má svůj tým věnující se výhradně hotelovým nemovitostem přímo v regionu. Kromě nás tento region pokrývají už jen konkurenční kanceláře v západní Evropě. Díky tomu, že sídlíme přímo v&nbsp;regionu <strong>CEE</strong>, Vám můžeme nabídnout prvotřídní informace a znalost místního trhu.</p> <p><strong>V&nbsp;rámci tohoto sektoru poskytujeme následující služby:</strong></p> </div> <p><strong>Investiční transakce</strong><br> Tým společnosti C&amp;W specializující se na hotelové nemovitosti představuje ideální řešení pro jakékoliv investiční transakce, včetně prodeje, akvizice, join venture, financování i refinancování. Díky našim důvěrným vztahům s&nbsp;klíčovými investory Vám můžeme poskytovat rychlé a sofistikované odpovědi na Vaše investiční požadavky<br> &nbsp;<br> <strong>Oceňování</strong><br> Oceňování hotelových nemovitostí je jednou z nejspecifičtějších oblastí v&nbsp;sektoru nemovitostí. Vyžaduje detailní znalost příjmové a výdajové stránky hotovosti hotelu, základní principy hotelového průmyslu v&nbsp;rámci daného trhu, ale i mnohem rozsáhlejší znalost realitního prostředí.<br> &nbsp;<br> <strong>Poradenství</strong><br> Hotelové nemovitosti jsou nemovitosti s&nbsp;proměnlivým výnosem. Možnost vyšší návratnosti je vykoupena větším rizikem, než je u běžných komerčních nemovitostí. Zásadní rozhodnutí týkající se investic je proto dobré konzultovat s&nbsp;odbornými poradci. Může Vám to značně snížit finanční rizika investice. &nbsp; <br> &nbsp;<br> <strong>Výběr operátora</strong><br> Každá hotelová nemovitost potřebuje pro dosažení svého maximálního potenciálu vhodného operátora. Je třeba, aby majitel využil potenciálu operátorovy značky a maximalizoval výnos ze všech provozních oblastí hotelu.</p>
Investice a kapitálové trhy
<p>Naše oddělení investic a kapitálových trhů zajišťuje poradenství, realizaci obchodu a správu investic klientům, kteří mají zájem o koupi, prodej, investici, financování či výstavbu nemovitosti. Tyto služby přinášíme soukromým i institucionálním vlastníkům a investorům, stejně tak jako korporátním majitelům a nájemcům.</p> <p>Naším cílem je pomáhat klientům optimalizovat realitní strategie a maximalizovat jejich hodnotu aplikováním důmyslných finančních strategií a mechanismů financovaní. Poskytujeme svým klientům poradenství v oblasti investičního prodeje a koupě (včetně rozsáhlých předinvestičních prověrek), joint ventures, prodeje a zpětného pronájmu, hypoték, soukromých emisí, upisování cenných papírů, mezaninového financování, syndikace úvěru a dalšího strukturování kapitálu.</p> <p>Díky našim dlouhodobým zkušenostem a bezkonkurenčním znalostem místního trhu dokážeme poskytovat služby na vysoké úrovni v následujících oblastech:</p> <p> <p><strong>Investiční akvizice</strong><br> Společnost Cushman &amp; Wakefield se snaží&nbsp;zajišťovat investice do nemovitostí aktivním vyhledáváním nových příležitostí pro své klienty. Nedílnou součástí toho je představení potenciálních nových transakcí&nbsp;a poradenství z&nbsp;hlediska vhodnosti pro konkrétního investora. </p> <p> <strong>Investiční prodej</strong><br> Naše oddělení investic a kapitálových trhů společnosti Cushman &amp; Wakefield je předním poskytovatelem služeb v oblasti investičního prodeje. Tyto služby, jsou určeny pro majitele nemovitostí a investory. Vzhledem k naší snaze poskytovat nejlepší služby poradenství jsme více než jen zprostředkovatelem. V uplynulých deseti letech jsme se spolupodíleli na většině investičních prodejů. Prokázali jsme tak, že jsme u těchto transakcí důvěryhodným partnerem. </p> <p> <strong>Předinvestiční prověrky </strong><br> Proces uskutečňování realitních transakcí je složitý a vyžaduje odborné poradenství. Ve společnosti Cushman &amp; Wakefield proto provádí předinvestiční prověrky zkušení odborníci s bohatými znalostmi trhu. Jsou to přední odborníci na trhu, kteří Vám pomohou při zvažování koupě nemovitosti odhalit možná rizika. </p> <p> <strong>Strukturování kapitálu</strong><br> Společnost Cushman &amp; Wakefield nabízí své jedinečné odborné znalosti strukturování kapitálu. Jelikož je místní trh neustále důmyslnější, je naše poradenství v oblasti strukturování realitních investic a optimalizace výnosnosti jednou z našich nejdůležitějších služeb. V této vysoce specializované a významné oblasti máme bezkonkurenčně nejbohatší zkušenosti.</p>
Maloobchodní prostory
<p><strong>Centra měst</strong></p> <p>Náš tým se specializuje na poradenství a zprostředkování pronájmu maloobchodních prostor v centrech měst. Za svoji historii pronajal přes 330 obchodů v centrech měst o rozloze téměř 100 000 m<sup>2</sup>.</p> <p><strong>Obchodní centra</strong></p> <p>Náš tým poskytuje kompletní nabídku služeb a poradenství při developmentu a pronájmu maloobchodních prostor v nových i stávajících obchodních centrech. Vychází přitom z naší rozsáhlé databáze kontaktů a vynikajících vztahů, které máme s&nbsp;našimi klienty. Za dobu působnosti v české a slovenské republice jsme pronajali na 30 obchodních center o celkové ploše téměř <strong>1 000 000 m<sup>2</sup></strong>.</p> <p><strong>Zastupování nájemců</strong></p> <p>Náš tým poskytuje nájemcům komplexní služby spojené s&nbsp;pronájmemv&nbsp;souladu s&nbsp;obchodními záměry klienta.</p>
Oceňování a poradenství
<p>Oddělení oceňování a poradenství v oblasti nemovitostí je součástí jednoho z největších týmů poradců v oblasti nemovitostí na světě. Poskytujeme naše služby širokému spektru zákazníků, od majitelů nemovitostí, nájemníků, přes finanční ústavy až po nemovitostní fondy. V loňském roce jsme v rámci EMEA regionu ocenili nemovitosti v celkové hodnotě <strong>226 miliard EUR</strong>.</p> <p>Uvědomujeme si, jak jsou naše poradenské služby důležité pro vaše obchodní rozhodnutí. Víme, že tržní hodnota nemovitosti hraje zásadní roli při rozhodovacích procesech v rámci:</p> <ul> <li>poskytování úvěru</li> <li>optimalizace nemovitostí a nemovitostních portfolií</li> <li>akvizice/prodej nemovitosti</li> <li>auditu, finančních výkazů</li> <li>daňových účelů</li> <li>korporátních akvizicích/joint ventures</li> <li>pojištění nemovitosti</li> <li>due diligence</li> <li>krizového managementu</li> </ul> <p>Veškerá ocenění jsou připravena partnerem společnosti na bázi nejvyšších profesionálních standardů, jako jsou:</p> <ul> <li>Oceňovací standardy RICS</li> <li>Evropské oceňovací standardy</li> <li>Mezinárodní oceňovací standardy</li> <li>Dle pravidel FSA (UK)</li> </ul> <p>V oddělení oceňování a poradenství působí celosvětově více než 600 odborníků v 86 zemích, z čehož 170 odborníků se nachází v 19 kancelářích regionu <strong>EMEA</strong>. Díky mezinárodnímu působení a skvělé znalosti místního prostředí jsme schopni analyzovat a hodnotit i rozsáhlé nadnárodní projekty.</p>
Průmyslové prostory
<p>Místním, regionálním i nadnárodním společnostem, developerům a investorům poskytujeme na míru přizpůsobená řešení v oblasti nemovitostí, která pomáhají naplnit podnikatelské záměry, zvyšují hodnotu akcií, maximalizují úspory nákladů a posilují hodnotu portfolia.</p> <p>K makléřským službám v oblasti průmyslových nemovitostí patří nákup a prodej, vyjednávání o nájmech a o prodeji na základě rozsáhlé znalosti trhu, komplexního výzkumu a nejnovějších trendů, jednání o pobídkách i analýzy a plánování výstavby přesně podle daných potřeb.</p> <p>Pronájem skladů, průmyslové parky, haly, prodej pozemků, statistika trhu, to je jen malý výčet služeb, které Vám můžeme nabídnout.</p> <p>Pro více informací navštivte naši specializovanou webovou stránku <a href="http://www.czech-industrial.cz">www.czech-industrial.cz</a></p>
Průzkum trhu
<p>Celá řada společností Vám může poskytnout informace o tržních nájmech a míře neobsazenosti. Ale dokážou Vám i říct, která lokace je nejlepší pro Vaši kancelář, Vaše nákupní centrum či Váš obchod? Poradenství na této úrovní vyžaduje znalosti místních transakčních operací a jejich důkladné porozumění. Tedy to, co společnost <strong>Cushman &amp; Wakefield</strong> přináší svým klientům po celém světě již po desetiletí.</p> <p> Podáváme nejaktuálnější informace a analýzy nejvyšší kvality, které pomáhají našim klientům optimalizovat jejich rozhodnutí v oblasti nemovitostí. Tyto služby můžeme poskytovat díky našim interním zdrojům, celosvětovému pokrytí a multidisciplinárnímu přístupu. </p> <p> Ve společnosti <strong>Cushman &amp; Wakefield</strong> provádíme důsledný celosvětový průzkum trhu a analýzy získaných dat. Naše znalost místního trhu je pro naše klienty zásadní. Informace z průzkumu trhu, který na jejím základě provádíme, jsou hojně citovány mezinárodními médii. </p> <p> Naši odborníci pak z těchto znalostí trhu vychází při zpracovávání analýz realitních trendů a předpovědí, taktických a strategických investičních analýz, analýz maloobchodního trhu, studií proveditelnosti specifických budov a projektů, a to vše s ohledem na činnost klienta.</p>
Správa nemovitostí
<p>Oddělení správy nemovitostí společnosti C&amp;W poskytuje svým klientům celou řadu služeb, ať už jednotlivě nebo jako celek. Mezi ty hlavní patří:</p> <p><strong>Asset Management</strong><br> V rámci služeb Asset Managementu usilujeme všemi dostupnými prostředky o co nejlepší zhodnocení nemovitosti. Podmiňujeme tomu výběr nájemců i případné úpravy prostor.</p> <p><strong>Finanční služby a výkaznictví</strong><br> V zastoupení klienta kompletně zajišťujeme fakturaci spojenou se správou budovy (vystavování vydaných a zpracovávání přijatých faktur), vyřizujeme veškeré finanční záležitosti (vybírání nájemného a ostatních poplatků, vymáhání dluhů s tímto spojených atd.) a provádíme pravidelné reporty, ve kterých porovnáváme výnosy a výdaje.</p> <p><strong>Konzultační služby</strong><br> Poskytujeme novým klientům/developerům konzultace, abychom jim pomohli zvyšovat hodnotu plánované nemovitosti. Radíme jim, jak technologicky a funkčně řešit dispozici objektu a jak přilákat nájemce. Přinášíme praktické rady a nápady, jak by se dala nemovitost nejlépe zhodnotit.</p> <p><strong>Provozní správa objektu</strong><br> V rámci služby provozní správy objektu řídíme každodenní provoz objektu a jednáme jak s nájemníky, tak dodavateli, abychom zajistili hladký chod nemovitosti.</p> <p><strong>Správa dodavatelů</strong><br> Na základě smluv s dodavateli, s nimiž udržujeme pravidelný kontakt, kontrolujeme provedení zadané práce, dohlížíme na plnění dodavatelských smluv a schvalujeme jejich faktury.</p> <p><strong>Správa nájemních smluv</strong><br> Klíčová data a z nich vyplývající skutečnosti nájemních smluv každého nového nájemníka zpracováváme v našem sofistikovaném systému, díky kterému můžeme dohlížet na jejich dodržování ze strany pronajímatele i nájemce. Jedná se o informace ohledně výše a podmínek plateb nájemného, pojištění nájemců, užívacích práv atd.</p> <p><strong>Účetní služby</strong><br> Svým klientům nabízíme možnost využít našich účetních služeb. V rámci nich poskytujeme službu podvojného účetnictví a daňového poradenství, které provádíme na základě české legislativy. Na přání podáváme za klienta i daňové přiznání spojené s nemovitostmi.</p>
Statistiky trhu
tady budou grafy...
Nějaký článek v blogu 1
Nějaká anotace článku v blogu
<p>Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu...</p> <p>Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu...</p> <p>Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu... Nějaký obsah článku v blogu...</p> <p>&nbsp;</p>
Nějaký článek v blogu 2
Nějaká anotace článeku v blogu 2 Nějaká anotace článeku v blogu 2 Nějaká anotace článeku v blogu 2 Nějaká anotace článeku v blogu 2 Nějaká anotace článeku v blogu 2 Nějaká anotace článeku v blogu 2 Nějaká anotace článeku v blogu 2 Nějaká anotace článeku v blogu 2 Nějaká anotace článeku v blogu 2 Nějaká anotace článeku v blogu 2 Nějaká anotace článeku v blogu 2 Nějaká anotace článeku v blogu 2 Nějaká anotace článeku v blogu 2
<p>Nějaký text v článku v blogu 2... Nějaký text v článku v blogu 2... Nějaký text v článku v blogu 2... Nějaký text v článku v blogu 2... Nějaký text v článku v blogu 2... Nějaký text v článku v blogu 2... Nějaký text v článku v blogu 2... Nějaký text v článku v blogu 2...</p> <p>Nějaký text v článku v blogu 2... Nějaký text v článku v blogu 2... Nějaký text v článku v blogu 2... Nějaký text v článku v blogu 2... Nějaký text v článku v blogu 2... Nějaký text v článku v blogu 2... Nějaký text v článku v blogu 2... Nějaký text v článku v blogu 2... Nějaký text v článku v blogu 2...</p> <p>Nějaký text v článku v blogu 2... Nějaký text v článku v blogu 2... Nějaký text v článku v blogu 2... Nějaký text v článku v blogu 2... Nějaký text v článku v blogu 2... Nějaký text v článku v blogu 2...</p>
Kontakt
<div class="contact-main-block"> <div class="text-center main-heading"> <h1>CONTACT</h1> </div> <div class="row contact-form-block"> <div class="address-col"><strong>Cushman &amp; Wakefield, s.r.o.</strong><br /> Quadrio Offices<br /> Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha&nbsp;1<br /> <span style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(51, 51, 51);">DIČ: CZ49612620</span><br /> <a class="no-ajax-link" href="mailto:info.prague@cushwake.com">info.prague@cushwake.com</a><br /> Tel: +420&nbsp;234 603 603<br /> <br /> <a class="button button-white-outline no-ajax-link anchor-link" href="#contact-more">More contacts</a></div> <div class="form-col"> <h3>CONTACT US</h3> x_formular_x</div> </div> </div> <div class="contact-more-block" id="contact-more"> <div class="contact-more-item"> <div class="text-center main-heading"> <h2>OUR CORE TEAM</h2> </div> <div class="contact-team-list"> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="Jan Kotrbáček" src="/foto/kontakty/jan_kotrbacek(3).jpg" /></div> <div class="item-name">Jan Kotrbáček</div> <div class="item-desc">International Partner<br /> Head of Retail Agency&nbsp;CEE</div> <div class="item-contacts"> <div class="item-tel"><a class="no-ajax-link" href="tel:+420602655806">+420 602 655 806</a></div> <div class="item-email"><a href="mailto:jan.kotrbacek@cushwake.com">jan.kotrbacek@cushwake.com</a></div> </div> </div> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="Nicole Komjatiová" src="/foto/editor_uploads/nicoleweb.jpg" /></div> <div class="item-name">Nicole Komjatiová</div> <div class="item-desc">Administration Support&nbsp;&amp;<br /> PA to Jan Kotrbáček</div> <div class="item-contacts"> <div class="item-tel"><a class="no-ajax-link" href="tel:+420607025229">+420 607 025 229</a></div> <div class="item-email"><a href="mailto:nicole.komjatiova@cushwake.com">nicole.komjatiova@cushwake.com</a></div> </div> </div> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="Adam Šafránek" src="/foto/kontakty/d-adam_safranek.jpg" /></div> <div class="item-name">Adam Šafránek</div> <div class="item-desc">Retail Marketing&nbsp;<span style="text-align: center; font-size: 12px;">Specialist CEE</span></div> <div class="item-contacts"> <div class="item-tel"><a href="tel: +420606498116">+420 606 498 116</a></div> <div class="item-email"><a href="mailto:adam.safranek@cushwake.com">adam.safranek@cushwake.com</a></div> </div> </div> </div> </div> <div class="contact-more-item"> <div class="text-center main-heading"> <h3>High street &amp; international tenant representation</h3> </div> <div class="contact-team-list"> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="Jan Voslář" src="/foto/kontakty/jan_voslar(1).jpg" /></div> <div class="item-name">Jan Voslář</div> <div class="item-desc">Partner<br /> Head of High Street &amp; T-rep</div> <div class="item-contacts"> <div class="item-tel"><a class="no-ajax-link" href="tel:+420724484470">+420 724 484 470</a></div> <div class="item-email"><a href="mailto:jan.voslar@cushwake.com">jan.voslar@cushwake.com</a></div> </div> </div> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="Zdeněk Zádrapa" src="/foto/kontakty/zdenek_zadrapa(1).jpg" /></div> <div class="item-name">Zdeněk Zádrapa</div> <div class="item-desc">Associate</div> <div class="item-contacts"> <div class="item-tel"><a class="no-ajax-link" href="tel: +420724525800">+420 724 525 800</a></div> <div class="item-email"><a href="mailto:zdenek.zadrapa@cushwake.com">zdenek.zadrapa@cushwake.com</a></div> </div> </div> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="Kristýna Milovanović" src="/foto/kontakty/kristyna_milovanovic_270x340px.jpg" /></div> <div class="item-name">Kristýna Milovanović</div> <div class="item-desc">Senior Consultant</div> <div class="item-contacts"> <div class="item-tel"><a class="no-ajax-link" href="tel:+420727855253">+420&nbsp;</a>727 855 253</div> <div class="item-email"><a href="mailto:kristyna.milovanovic@cushwake.com">kristyna.milovanovic@cushwake.com</a></div> </div> </div> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="Petr Řepa" src="/foto/kontakty/d-petr_repa.jpg" /></div> <div class="item-name">Petr Řepa</div> <div class="item-desc">Consultant</div> <div class="item-contacts"> <div class="item-tel"><a class="no-ajax-link" href="tel: +420606639066">+420 606 639 066</a></div> <div class="item-email"><a href="mailto:petr.repa@cushwake.com">petr.repa@cushwake.com</a></div> </div> </div> </div> </div> <div class="contact-more-item"> <div class="text-center main-heading"> <h3>retail asset releasing</h3> </div> <div class="contact-team-list"> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="Jan Čížek" src="/foto/kontakty/d-jan_cizek_270x340px.jpg" /></div> <div class="item-name">Jan Čížek</div> <div class="item-desc">Associate<br /> Head of Asset Releasing</div> <div class="item-contacts"> <div class="item-tel"><a class="no-ajax-link" href="tel:+420725196550">+420 725 196 550</a></div> <div class="item-email"><a href="mailto:jan.cizek@cushwake.com">jan.cizek@cushwake.com</a></div> </div> </div> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="Peter Hakun" src="/foto/kontakty/peter_hakun(1).jpg" /></div> <div class="item-name">Peter Hakun</div> <div class="item-desc">Associate</div> <div class="item-contacts"> <div class="item-tel"><a class="no-ajax-link" href="tel:+420775422514">+420 775 422 514</a></div> <div class="item-email"><a href="mailto:peter.hakun@cushwake.com">peter.hakun@cushwake.com</a></div> </div> </div> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="Lenka Fajmanová" src="https://www.retailguide.cz/foto/kontakty/lenka_fajmanova_270x340.png" /></div> <div class="item-name">Lenka Fajmanová</div> <div class="item-desc">Senior Consultant</div> <div class="item-contacts"> <div class="item-tel"><a class="no-ajax-link" href="tel:+420736488165">+420 736</a><a href="http://+420736488165"> 488&nbsp;165</a></div> <div class="item-email"><a href="mailto:lenka.fajmanova@cushwake.com">lenka.fajmanova@cushwake.com</a></div> </div> </div> </div> </div> <div> <div class="contact-more-item"> <div class="text-center main-heading"> <h3>New &amp; Existing Shopping Centres Leasing</h3> </div> <div class="contact-team-list"> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="Rostislav Veselý" src="/foto/kontakty/rostislav_vesely(2).jpg" /></div> <div class="item-name">Rostislav Veselý</div> <div class="item-desc">Associate<br /> Head of New Shopping Centre Development</div> <div class="item-contacts"> <div class="item-tel"><a class="no-ajax-link" href="tel:+420606642295">+420 606 642 295</a></div> <div class="item-email"><a href="mailto:rostislav.vesely@cushwake.com">rostislav.vesely@cushwake.com</a></div> </div> </div> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="Barbora Cassandrová" src="/foto/kontakty/barbora_cassandrova(1).jpg" /></div> <div class="item-name">Barbora Cassandrová</div> <div class="item-desc">Senior Consultant</div> <div class="item-contacts"> <div class="item-tel"><a class="no-ajax-link" href="tel: +420724329752">+420 724 329 752</a></div> <div class="item-email"><a href="mailto:barbora.cassandrova@cushwake.com">barbora.cassandrova@cushwake.com</a></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>
Cushman & Wakefield named by Euromoney the best CRE advisers and consultants in CEE and worldwide
Cushman &amp; Wakefield, the global real estate services firm, was named No. 1 commercial real estate advisers and consultants – in the CEE region as well as worldwide – by Euromoney’s 2020 Real Estate Survey.
<p>Cushman &amp; Wakefield, the global real estate services firm, was named No. 1 commercial real estate advisers and consultants – in the CEE region as well as worldwide – by Euromoney’s 2020 Real Estate Survey.</p> <p>In addition to the Overall category, Cushman &amp; Wakefield was also awarded top Adviser and Consultant in three specialized sub-categories as well as the best Investment Manager in Central and Eastern Europe.</p> <table style="width:848px;height:281px;"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;<strong>GEOGRAPHY</strong></td> <td><strong>&nbsp;MAIN CATEGORY</strong></td> <td><strong>SUB-CATEGORY&nbsp;</strong></td> <td><strong>&nbsp;2020&nbsp;</strong></td> </tr> <tr> <td>Central and Eastern Europe</td> <td>Advisers and Consultants</td> <td>&nbsp;Overall</td> <td>&nbsp;1</td> </tr> <tr> <td>Central and Eastern Europe</td> <td>Advisers and Consultants</td> <td>&nbsp;Agency - Letting/Sales</td> <td>&nbsp;1</td> </tr> <tr> <td>Central and Eastern Europe</td> <td>Advisers and Consultants</td> <td>&nbsp;Property Valuation</td> <td>&nbsp;1</td> </tr> <tr> <td>Central and Eastern Europe</td> <td>Advisers and Consultants</td> <td>&nbsp;Research</td> <td>&nbsp;1</td> </tr> <tr> <td>Central and Eastern Europe</td> <td>Investment Managers</td> <td>&nbsp;Overall</td> <td>&nbsp;1</td> </tr> </tbody> </table> <p><br /> Jonathan Hallett, Executive Partner, Head of Central &amp; Eastern Europe, Cushman &amp; Wakefield:&nbsp;<em>“The Euromoney awards is an endorsement from industry experts for the quality of the commercial and residential real estate advisory services we deliver across sectors and geographies. It is crucial to have a strong strategic partner to rely on and we thank our clients for their confirmation that we represent such value to them, especially during these challenging times.”</em></p> <p>Euromoney, a leading international finance publication, annually surveys the opinions of real estate advisors, developers, investment managers, corporate end-users and banks worldwide to determine the best providers of real estate services.</p>
Retail MarketBeat Q2/2020
<p>Cushman &amp; Wakefield Retail MarketBeat reports analyse quarterly Czech Republic commercial property activity across retail real estate sector including supply, demand and pricing trends at the market and submarket levels. The latest edition of the report Q2/2020&nbsp;is now available.&nbsp;</p>
Cushman &amp; Wakefield Retail MarketBeat reports analyse quarterly Czech Republic&nbsp;commercial property activity across retail real estate sector including supply, demand and pricing trends at the market and submarket levels. The latest edition of the report Q2/2020 is now available.&nbsp;<a href="https://www.retailguide.cz/files/editor_uploads/czech_republic_marketbeat_retail_2020_q2.pdf" target="_blank">Download here.</a>
Cushman & Wakefield Awards
<h1 style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(105, 106, 109); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 16px;"><span style="font-size:22px;">AWARDS&nbsp;&amp; RECOGNITION</span></h1> <p><span style="font-size:16px;">Cushman &amp; Wakefield is proud to be recognized by some of the most important and influential organizations, professional associations, and government agencies around the world.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>CIJ&nbsp;Awards</strong><br /> Best Retail Power Broker Team of the Year 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2011, 2010&nbsp;in the Czech Republic<br /> Best Retail Agency in&nbsp;CEE &amp; SEE region - CiJ Hall of Fame Awards 2020, 2019, 2017</p> <p><strong>EUROMONEY</strong>&nbsp;<strong>Real Estate Awards</strong><br /> Best Agency / Letting&nbsp;of the Year 2019, 2018, 2017, 2016 in the Czech Republic<br /> Best Overall Advisors &amp; Consultants&nbsp;of the Year 2020, 2019, 2018, 2017<br /> Winner Best Real Estate Advisors and Consultants of the Year 2020, 2019, 2018 and 2010 in the Czech Republic and CEE</p> <p><strong style="color: rgb(105, 105, 105);">CEEQA (Central &amp; Eastern European Real Estate Quality Awards)</strong><br /> CEE Retail &amp; Leisure Firm of the Year 2017, 2016, 2014, 2013</p> <p><strong>EuropaProperty CEE Retail Real Estate Awards</strong><br /> CEE Project Management Firm of the Year 2013, 2012</p> <p><strong>CIJ&nbsp;Journal</strong><br /> Top Real Estate Agency in CEE in 2011</p> <p><strong>CzechInvest</strong><br /> Winner Best Industrial Agent of the Year 2008</p> <p><strong>Cushman &amp; Wakefield, s. r. o. has established and applies the ISO 9001:2008 Quality Management System and is audited by SGS</strong></p> <p><strong>Cushman &amp; Wakefield, s. r. o. is regulated by RICS&nbsp;<br /> <br /> <a href="http://www.sgs.com/clients/certified_clients.htm"><img alt="" src="/foto/10logo_awards/n-sgs_iso_9001_tcl_hr.jpg" style="width: 120px; height: 117px; float: left;" /></a></strong><strong><a href="http://www.sgs.com/clients/certified_clients.htm"><img alt="" src="/foto/editor_uploads/rics_logo.png" style="width: 252px; height: 100px; float: left;" /></a></strong><br /> &nbsp;</p> <p><br /> <br /> <br /> <br /> &nbsp;</p>
Retail Team & Services
<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
<meta property="og:image" content="https://www.retailguide.cz//foto/editor_uploads/savarin_vaclavak_2018_b.jpg" /><meta name="image" property="og:image" content="https://www.retailguide.cz//foto/editor_uploads/savarin_vaclavak_2018_b.jpg"> <h1><span style="color:#696969;"><span style="font-size:20px;"><strong>The Best Retail Real Estate Agency in the Czech Republic</strong></span></span></h1> <p><span style="font-size:18px;"><span style="font-size:16px;">Cushman &amp; Wakefield's retail team is the largest team in the Czech market and the only one providing complex sevices, such as high street, leasing and re-leasing of shopping centres, tenant representation, retail asset management and crossborder retail services. We specialize in property advisory services to deliver strategic solutions for client's development, leasing and property management needs</span>.</span></p> <h1><span style="color:#696969;"><strong style="color: rgb(105, 106, 109); font-size: 14px; line-height: 1.42857;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-size:18px;">HIGH&nbsp;STREET &nbsp;</span></span></strong></span></h1> <ul> <li>In the high street sector our team is unrivalled with the leading position on the market, delivering advisory and leasing services to both landlords and tenants.</li> <li>To date our team has leased over 950&nbsp;high street shops in major cities in the Czech republic, which counts for almost 220,000 sq m of retail area.<br /> <a href="/high-street-team">High Street Team</a><br /> &nbsp;</li> </ul> <p><span style="color:#696969;"><span style="font-size:18px;"><strong>LANDLORD REPRESENTATION</strong></span></span><span style="color:#3399cc;"><span style="font-size:18px;"><strong>&nbsp;</strong></span></span></p> <ul> <li>Tenants searches, and providing support</li> <li>and advice in agreeing lease terms</li> <li>Advisory services to ensure the optimal use of retail space</li> <li>Advice on market rental levels and support in negotiations</li> <li>Consultancy services to advise on the best use of properties / commercial spaces<br /> <a href="/shopping-centers-team">Shopping Centers Team</a><br /> &nbsp;</li> </ul> <p><span style="color:#696969;"><span style="font-size:18px;"><strong>TENANT REPRESENTATION&nbsp;</strong></span></span></p> <ul> <li>Property searches and support in agreement of lease terms</li> <li>Portfolio management advice and support in the sale and acquisition of retail premises</li> <li>Renegotiation of existing lease agreements</li> <li>Advisory services and market analysis for portfolio expansion<br /> <a href="/tenant-representation-team">Tenant Representation Team</a><br /> &nbsp;</li> </ul> <p><span style="color:#696969;"><span style="font-size:18px;"><strong>RETAIL MARKETING</strong></span></span><span style="color:#3399cc;"><span style="font-size:18px;"><strong> &nbsp;</strong></span></span></p> <ul> <li>Marketing Consultancy and Advisory Services</li> <li style="box-sizing: border-box;">Recommendation of suitable marketing solutions</li> <li style="box-sizing: border-box;">Concept Preparation&nbsp; and Coordination</li> <li style="box-sizing: border-box;">Design and Layout of the Materials</li> <li style="box-sizing: border-box;">Regular Corrections and Check outs</li> <li style="box-sizing: border-box;">Final Product Delivery<br /> <a href="/retail-marketing-team">Retail Marketing Team</a></li> </ul> <p style="box-sizing: border-box;"><br /> <span style="color: rgb(105, 105, 105);"><span style="font-size: 18px;"><strong>SHOPPING CENTER REDEVELOPMENT</strong></span></span></p> <ul> <li>Retail Leasing Services</li> <li>Design and Build Services</li> <li>Advisory Services&nbsp;</li> <li>Property Management Services<br /> <a href="/sc-redevelopment">Shopping Center Redevelopment Team</a></li> </ul>
Retail Marketing
<p><span style="color: rgb(105, 106, 109); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">OUR RETAIL&nbsp;MARKETING&nbsp;SERVICES INCLUDE:</span></p> <ul> <li>Marketing Consultancy and Advisory Services</li> <li>Recommendation of suitable marketing solutions</li> <li>Concept Preparation&nbsp; and Coordination</li> <li>Design and Layout of the Materials</li> <li>Regular Corrections and Check outs</li> <li>Final Product Delivery</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <h4 style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(105, 106, 109);">&nbsp;</h4> <div class="contact-team-list"> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="Lucia Kováčová" src="/foto/kontakty/d-adam_safranek.jpg" /></div> <div class="item-name"><span style="font-size: 16px; font-weight: bold; text-align: center;">Adam Šafránek</span></div> <div class="item-desc"><span style="font-size: 12px; text-align: center;">Retail Marketing Specialist CEE</span></div> <div class="item-contacts"> <div class="item-tel"><span style="letter-spacing: -1px; text-align: center;">+420&nbsp;606 498 116</span></div> </div> <div class="item-email"><a href="mailto:adam.safranek@cushwake.com">adam.safranek@cushwake.com</a></div> </div> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="Jan Kotrbáček" src="/foto/kontakty/jan_kotrbacek(3).jpg" /></div> <div class="item-name">Jan Kotrbáček</div> <div class="item-desc">Partner,&nbsp;Head of Retail CEE</div> <div class="item-contacts"> <div class="item-tel"><a class="no-ajax-link" href="tel:+420602655806">+420 602 655 806</a></div> </div> <div class="item-email"><a href="mailto:jan.kotrbacek@cushwake.com ">jan.kotrbacek@cushwake.com</a></div> </div> <div class="contact-team-item-col"> <div class="item-name">&nbsp;</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>
References
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-size:24px;"><strong>950 DEALS</strong></span><br /> <span style="font-size:20px;">To&nbsp;date our team has leased over 950&nbsp;<a href="/high-street">High Street</a>&nbsp;shops in major cities in the Czech Republic, which counts for almost 220,000 sq m of retail area.</span></span><br /> &nbsp;</p> <p><span style="font-size:16px;"><span style="font-size:24px;"><strong>1,400,000 sq m</strong></span><br /> <span style="font-size:20px;">To date we have leased 39&nbsp;<a href="/shopping-centers">Shopping centers</a> in the Czech markets, which counts for almost 1,400,000 sq m of retail space.</span></span></p> <h1>&nbsp;</h1>
Interview with Jan Voslář about Primark market entry, redevelopment of Máj and Kotva or other major projects in Prague city centre
<p>Jan Voslář is a partner of Cushman &amp; Wakefield and is also the Head of High Street. His name is associated with the long-awaited arrival of affordable clothing brand Primark, which soon opens in the upper part of Wenceslas Square. To shop at Primark,&nbsp;Czechs do not hesitate to go to Dresden or Vienna.</p>
<p>Jan Voslář is a partner of <strong>Cushman &amp; Wakefield</strong> and is also the <strong>Head of High Street</strong>. His name is associated with the long-awaited arrival of affordable clothing brand Primark, which soon opens in the upper part of Wenceslas Square. To shop at Primark,&nbsp;Czechs do not hesitate to go to Dresden or Vienna.</p> <div> <div> <div> <div> <div> <div tabindex="0"><span title="">“It took ten years to convince <strong>Primark</strong> to enter the market and find the right location for them - <strong>Wenceslas Square 47</strong>. We will all appreciate it in the coming months.</span> <span title="">The project is really spectacular.</span> <span title="">It is definitely something that will accelerate the development in the upper part of Wenceslas Square, ”says Voslář in the <a href="https://www.info.cz/podcasty/kapitola-podcast/primark-jsme-do-ceska-tahali-deset-let-rika-manazer-jedne-z-nejvetsich-realitek-sveta" target="_blank">latest episode of Kapitola</a>.</span><br /> <br /> <span title="">Primark should soon open in Brno, but that may not be all.</span> <span title="">"It is quite likely that there is still room for one or two Primarks in Prague," Voslář says.</span> <span title="">According to him, the arrival of this company to&nbsp;the Czech Republic took a long time, among other things, because of the Czech crown.</span> <span title="">The company was used to do business&nbsp;only in pound, dollar and euro.</span><br /> <br /> <span title="">If you want to know more about the redevelopment&nbsp;of the <strong>Máj</strong> and <strong>Kotva department stores</strong> or new major&nbsp;projects in the center of Prague, watch <a href="https://www.info.cz/podcasty/kapitola-podcast/primark-jsme-do-ceska-tahali-deset-let-rika-manazer-jedne-z-nejvetsich-realitek-sveta" target="_blank">the&nbsp;new episode of Kapitola</a>.</span></div> </div> </div> </div> </div> </div>
Cushman & Wakefield Prague has been voted the Retail Power Broker Team of the Year 2016. The award is recognition of outstanding achievement in real estate agency in the Czech Republic.
The award was announced 24 November during an annual award ceremony organised by Roberts Publishing, the publisher of the monthly real estate journal CIJ. The CIJ Awards recognizes and celebrates projects, companies, teams as well transactions that excelled in performance.
<p><strong>Cushman &amp; Wakefield Prague wins Retail Power Broker Team for the third time in a row</strong></p> <p><strong>Prague, 28 November 2016 – </strong>Cushman &amp; Wakefield Prague has been voted the <strong>Retail Power Broker Team of the Year 2016</strong>. The award is recognition of outstanding achievement in real estate agency in the Czech Republic.</p> <p>The award was announced 24 November during an annual award ceremony organised by Roberts Publishing, the publisher of the monthly real estate journal CIJ. The CIJ Awards recognizes and celebrates projects, companies, teams as well transactions that excelled in performance.</p> <p><em>“Since the start of the retail team’s operations in the Czech Republic, we have provided consultancy, development and lease advisory services on 38 shopping centres totalling 1&nbsp;270&nbsp;000 sq m. In addition to that more than 700 high street retail units have been leased,”</em> says <strong>Jan Kotrbáček</strong>, Partner and Head of Retail CE at Cushman &amp; Wakefield.</p> <p>&nbsp;</p>
Cushman & Wakefield Prague has been voted the Retail Power Broker Team of the Year 2016.
<p><strong>Praha, 28. listopadu 2016 – </strong>Pražská kancelář poradenské firmy Cushman &amp; Wakefield získala ocenění <strong>Nejlepší tým pronájmu maloobchodních prostor roku 2016. </strong>Cena je uznáním vynikajících výkonů dosahovaných v oblasti pronájmů maloobchodních prostor v České republice.</p> <p>Vyhlášení proběhlo 24. listopadu na slavnostním udílení cen, které každoročně organizuje Roberts Publishing, vydavatel magazínu CiJ. Ceny CiJ Awards oslavují vynikající projekty, firmy, týmy a transakce.</p> <p>„Od počátku působení našeho týmu v&nbsp;České republice jsme se podíleli na poradenství, developmentu a pronájmu 38 obchodních center o celkové velikosti 1&nbsp;270&nbsp;000 m<sup>2</sup> obchodní plochy a realizovali jsme pronájem více než 700 obchodních jednotek na nákupních ulicích v&nbsp;centrech měst,“ říká <strong>Jan Kotrbáček</strong>, partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor ve střední Evropě ve společnosti Cushman &amp; Wakefield.</p>
Děkujeme že jste nás kontaktovali
Děkujeme že jste nás kontaktovali
Shopping centers
<p>Our team provides strategic service solutions and advises on the development and leasing of new and existing shopping centers and retail asset management. To date we have leased&nbsp;37&nbsp;shopping centers in the Czech markets, which counts for almost&nbsp;1,270,000 sq m&nbsp;of retail space.</p> <p><strong>LANDLORD REPRESENTATION</strong></p> <ul> <li>Strategic advice through out the real estate process from development to leasing</li> <li>Strategic advice and active management to evaluate and enhance existing shopping centres</li> <li>Support in lease negotiations</li> <li>Retail asset management</li> </ul> <p><strong>TENANT REPRESENTATION</strong></p> <ul> <li>We act on behalf of tenants in their search for suitable retail space in both new and existing shopping centres</li> <li>Sale of retail spaces</li> <li>Advice on portfolio optimisation</li> </ul> <p><br /> <u><a href="/shopping-centers">Reference</a></u><br /> &nbsp;</p> <h3>SHOPPING CENTERS LEASING &amp; RELEASING&nbsp;TEAM</h3> <div class="contact-team-list"> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="Rostislav Veselý" src="/foto/kontakty/rostislav_vesely(2).jpg" /></div> <div class="item-name">Rostislav Veselý</div> <div class="item-desc">Associate<br /> Head of New Shopping Centre Developement</div> <div class="item-contacts"> <div class="item-tel"><a class="no-ajax-link" href="tel:+606642295">+420 606 642 295</a></div> </div> <div class="item-email"><a href="mailto:rostislav.vesely@cushwake.com">rostislav.vesely@cushwake.com</a></div> </div> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="Barbora Cassandrová" src="/foto/kontakty/barbora_cassandrova(1).jpg" /></div> <div class="item-name">Barbora Cassandrová</div> <div class="item-desc">Senior Consultant</div> <div class="item-contacts"> <div class="item-tel"><a class="no-ajax-link" href="tel:+420724329752">+420 724 329 752</a></div> </div> <div class="item-email"><a href="mailto:barbora.cassandrova@cushwake.com">barbora.cassandrova@cushwake.com</a></div> </div> <div class="item-email"><a href="roman.siarik@cushwake.com">roman.siarik@cushwake.com</a></div> </div> <h3>SHOPPING CENTERS&nbsp;ASSET RELEASING&nbsp;TEAM</h3> <div class="contact-team-list"> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="Jan Čížek" src="/foto/kontakty/d-jan_cizek_270x340px.jpg" /></div> <div class="item-name">Jan Čížek</div> <div class="item-desc">Associate<br /> Head of Asset Releasing</div> <div class="item-contacts"> <div class="item-tel"><a class="no-ajax-link" href="tel:+420725196550">+420 725 196 550</a></div> </div> <div class="item-email"><a href="mailto:jan.cizek@cushwake.com">jan.cizek@cushwake.com</a></div> </div> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="Peter Hakun" src="/foto/kontakty/peter_hakun(1).jpg" /></div> <div class="item-name">Peter Hakun</div> <div class="item-desc">Associate</div> <div class="item-contacts"> <div class="item-tel"><a class="no-ajax-link" href="tel:+420775422514">+420 775 422 514</a></div> </div> <div class="item-email"><a href="mailto:peter.hakun@cushwake.com">peter.hakun@cushwake.com</a></div> </div> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="Lenka Fajmanová" src="/foto/kontakty/lenka_fajmanova_270x340.png" /></div> <div class="item-name">Lenka Fajmanová</div> <div class="item-desc">Senior Consultant</div> <div class="item-contacts"> <div class="item-tel"><a class="no-ajax-link" href="tel:+420736488165">+420 736 488 165</a></div> </div> <div class="item-email"><a href="lenka.fajmanova@cushwake.com">lenka.fajmanova@cushwake.com</a></div> </div> </div>
Cushman & Wakefield wins RETAIL & LEISURE AGENCY of the Year Award in Central & Eastern Europe
<p>Cushman &amp; Wakefield was named CEE Retail &amp; Leisure Agency Firm of the Year 2016 at the CEE Quality Awards organized by CEEQA in association with the Financial Times. The event was held on 12 April in Warsaw. Cushman &amp; Wakefield saw off the competition from a shortlist of 5 companies, including BOIG, CBRE, Christie &amp; Co, Colliers International and JLL.</p> <p>The aim of CEE Quality Awards is to recognize excellence and promote the achievements of the emerging Europe real estate sector to the regional and international investment arena. The awards procedure was overseen by the leading global consulting firm Deloitte.</p> <p><a href="http://www.cushmanwakefield.com/en/people/jonathan-hallett/" target="_top">Jonathan Hallett</a>, Partner, Head of Central &amp; Eastern Europe, said, “Cushman &amp; Wakefield continues to help transform the retail landscape across Central Europe, and the award is the appreciation that our staff are at the cutting edge of our industry.”</p> <p><a href="http://www.cushmanwakefield.com/en/people/renata-kusznierska/" target="_top">Renata Kusznierska</a>, Head of Retail Agency in Poland, said, “It proves that our dedicated and experienced team is committed to providing top class retail services. We would like to thank our clients for their continued trust and cooperation on leading projects in the CEE region.”</p> <p><a class="lightbox" href="/foto/about_us/o-poland_retail_award_ceeqa_2016.jpg"><img alt="" src="/foto/about_us/d-poland_retail_award_ceeqa_2016.jpg" style="width: 320px; height: 212px; float: left;" /></a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h3><span style="color:#0093b2;">Cushman &amp; Wakefield’s key mandates</span></h3> <p><strong>Czech Republic</strong> – Quadrio Praha, Palladium, Galerie Dornych Brno, Královo Pole Brno, IGY České Budějovice, Metropole Zličín, Atrium Flóra, Olympia Plzeň, Olympia Mlada Boleslaw, Olympia Teplice,&nbsp;City Park Jihlava, OC Haná, Nová Palmovka, AVION IKEA Brno, Forum Nová Karolina, Galerie Butovice, Fashion Arena Outlet, Tesco Letnany, Kotva, Wenceslas Square 47, Parizska 22, Jungmann Sq.1, Wenceslas Sq.2&nbsp;</p> <p><strong>Hungary</strong> – Aréna Plaza, MOM Park, Premier Outlets Center, Market Central Ferihegy, Park Center Portfolio, Fashion Street, Alba Plaza II, The Ritz-Carlton Hotel</p> <p><strong>Poland</strong> – Galeria Północna, Galeria Jurajska, Galeria Metropolia, Forum Gdańsk, Galeria Kabaty, Aleja Bielany, Galeria Wilanów, Gemini Park Bielsko-Biała, Forum Bemowo, Hotel Europejski, Arkady Wrocławskie, Złote Tarasy&nbsp;</p> <p><strong>Romania</strong> – Shopping City Timisoara, Mega Mall Bucuresti, Arena Mall Bacau, Promenada Mall Targu Mures, Jupiter City Pitesti, Shopping City Suceava, Stop Shop Immofinanz, Alba Mall, Shopping City Sibiu &nbsp;</p> <p><strong>Slovakia</strong> – Eurovea Bratislava, Avion Shopping Park Bratislava, Bory Mall Bratislava, City Arena<br /> Trnava, Forum Poprad, Forum Prešov, Laugaricio Trenčín, Terminal Banská Bystrica, Aupark Piešťany, Aupark Žilina, Aupark Košice, Centro Nitra, Mirage Žilina, Dubeň Žilina, Atrium Optima Košice and Cassovia Košice &nbsp;</p> <p><strong>Ukraine</strong> – Forum Lviv, Riviera Shopping City Odesa, Silver Breeze Kyiv, Globus Kyiv</p> <h3><span style="color:#0093b2;">Tenant representations included</span></h3> <p>TK Maxx, Foot Locker, Forever 21, Brice, Nespresso, Levi’s, Claire’s, PUPA, Pandora, Jimmy Choo,<br /> Citibank, Studio Moderna, Estée Lauder, Marks &amp; Spencer and Vodafone.</p>
Cross Border Retail
<p>Enhanced by our dedicated cross-border retail team, we offer the widest range of services from any retail advisory company, plus true accountability and a clear understanding of our clients’ needs. Thanks to this cross-border cooperation we are able to successfully introduce new brands to the Czech market (eg. Jimmy Choo, FootLocker, etc.)</p> <ul> <li>Retail Agency – Disposals &amp; Acquisitions</li> <li>Retail Research &amp; Consultancy</li> <li>Strategic &amp; Market Entry Advice</li> <li>Retail Investment</li> <li>Retail Development</li> <li>Valuation</li> <li>Project Management</li> </ul> <div style="width: 100%; text-align: left;"><img alt="" src="/foto/4services/o-cw_services_hard_rock_cafe.jpg" style="float: left; width: 780px; height: 100%;" /></div> <div style="width: 100%; text-align: left;"> <div style="float: left; padding-top: 20px;"><span>MALÉ NÁMĚSTÍ&nbsp;3,&nbsp;PRAGUE<br /> HARD ROCK CAFE<br /> Consultation and lease negotiation support for Hard Rock Cafe</span><br /> &nbsp;</div> <div style="float: left; padding-top: 20px;">&nbsp;</div> <div style="float: left; padding-top: 20px;">&nbsp;</div> <div style="float: left; padding-top: 20px;"><img alt="" src="/foto/4services/store_gallery_jimmy_choo_1.jpg" style="float: left; width: 780px; height: 520px;" /></div> <div style="float: left; padding-top: 20px; padding-bottom: 20px;"><span>PAŘÍŽSKÁ 7,&nbsp;PRAGUE 1<br /> JIMMY CHOO<br /> Tenant representation for Jimmy Choo and lease negotitation</span></div> <p>&nbsp;</p> <h4>&nbsp;</h4> <div class="contact-team-list"> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="Jan Kotrbáček" src="/foto/kontakty/jan_kotrbacek(3).jpg" /></div> <div class="item-name">Jan Kotrbáček</div> <div class="item-desc">International Partner<br /> Head of Retail CEE</div> <div class="item-email"><a href="mailto:jan.kotrbacek@cushwake.com">jan.kotrbacek@cushwake.com</a></div> </div> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="Jan Voslář" src="/foto/kontakty/jan_voslar(2).jpg" /></div> <div class="item-name">Jan Voslář</div> <div class="item-desc">Partner<br /> Head of High Street &amp; T-rep</div> <div class="item-email"><a href="mailto:jan.voslar@cushwake.com ">jan.voslar@cushwake.com </a></div> </div> </div> </div>
Hospitality
<p>Cushman &amp; Wakefield Hospitality team is the only hospitality team directly based in the Central &amp; Eastern European region. It provides you with a partner that fully understands the complexities of the hospitality industry as an operating business and as a real estate investment, and delivers the solutions you need. Along with the Cusman&nbsp;&amp; Wakefield&nbsp;Retail team they can provide retail services for your hospitality or leisure property.</p> <p>As the only truly specialised and dedicated team on the Central &amp; Eastern European market, we provide complex real estate services designated to the hotel segment:</p> <ul> <li>Valuation (for financing, investment or internal purposes)</li> <li>Investment transactions (due diligence, sale and acquisition consultancy, brokerage)</li> <li>Advisory (in development, disposal, operation and property management)</li> <li>Operator selection (feasibility study, selection of the most appropriated hotel operator, negotiation of the commercial terms)</li> </ul> <p>We cover a broad range of hotel and leisure properties and mainly focus in larger properties that are located in key gateway locations, being cities or resort destinations. We also have the knowledge and experience to provide services on alternative property types such as marina, spa, golf, gaming, healthcare facilities, and senior housing. From Prague, we are covering the whole Central and Eastern Europe.</p> <p><img alt="" src="/foto/4services/gallery_prague_restaurant_detail.jpg" style="width: 780px; height: 682px;" /></p> <p>JURYS INN<br /> PRAGUE,&nbsp;CZECH&nbsp;REPUBLIC<br /> Cushman &amp; Wakefield has been instructed by Avestus Capital Partners to undertake the sale of Jurys Inn Hotel with 214 guestrooms. The property has been sold to an Indonesian investor.</p> <p>&nbsp;</p> <div class="contact-team-list"> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="FRÉDÉRIC LE FICHOUX" src="/foto/4services/frederic_le_fichoux.jpg" /></div> <div class="item-name">FRÉDÉRIC LE FICHOUX</div> <div class="item-desc">Head of Hospitality CEE</div> <div class="item-email"><a href="mailto:frederic.lefichoux@cushwake.com">frederic.lefichoux@cushwake.com</a></div> </div> </div>
Capital Market Group
<p>The Cushman &amp; Wakefield Retail Investment team provides advice, execution and investment management services to clients engaged in buying, selling, investing in, financing, or building retail real estate. We pride ourselves on offering clients advice in maximising the value of their real estate. Our investment agents are supported by retail agency team and a dedicated research team, which reviews local markets to provide up to date, detailed market reports. We have a full understanding of the local sector and geographic dynamics.</p> <p>The team has shown strength in their market knowledge and majored on an excellent understanding of investors’ requirements.</p> <div style="width: 100%; text-align: left;"><img alt="" src="/foto/4services/o-cw_services_paladium.jpg" style="float: left; width: 100%; height: 100%;" /></div> <div style="float: left; min-width: 320px; padding-top: 20px;"><span>PALLADIUM<br /> PRAGUE<br /> In 2015 Cushman &amp; Wakefield advised Hannover Leasing on the pricing of “Palladium”, the largest shopping centre in the centre of Prague. The transaction volume was close to 570 mil. €<br /> Vendor: Hannover Leasing<br /> Buyer: Union Investment</span></div> <div style="clear: both;">&nbsp;</div> <div style="width: 100%; text-align: left;"><img alt="" src="/foto/4services/faoc2(1).jpg" style="width: 780px; height: 575px;" /></div> <div style="float: left; min-width: 320px; padding-top: 20px;"><span>FASHION ARENA<br /> PRAGUE, CZECH REPUBLIC<br /> Succesful acquisition of the biggest factory outlet in the Czech Republicon on behalf of Meyer Bergman.<br /> The transaction price was €71.5 million.<br /> Year: 2014</span></div> <div style="clear: both;">&nbsp;</div> <div style="width: 100%; text-align: left;"><img alt="" src="/foto/4services/o-cw_services_stara_celnice_2.jpg" style="float: left; width: 100%; height: 100%;" /></div> <div style="float: left; min-width: 320px; padding-top: 20px;"><span>STARÁ CELNICE<br /> PRAGUE<br /> Acquisition of a prime mixed use asset in the centre of Prague on behalf of INVESCO<br /> The transaction volume was close to € 40 mil.<br /> Year: 2013</span></div> <div style="clear: both;">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p> <div class="contact-team-list"> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="JAMES CHAPMAN" src="/foto/4services/james_chapman.jpg" /></div> <div class="item-name">JAMES CHAPMAN</div> <div class="item-desc">Head of Capital Markets EMEA</div> <div class="item-email"><a href="mailto:james.chapman@cushwake.com">james.chapman@cushwake.com</a></div> </div> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="Jeff Alson" src="/foto/kontakty/jeff_alson.jpg" /></div> <div class="item-name">JEFF ALSON</div> <div class="item-desc">CEE&nbsp;Capital Markets</div> <div class="item-email"><a href="mailto:james.chapman@cushwake.com">jeff.alson@cushwake.com</a></div> </div> </div>
Industrial & Logistics
<p>The Cushman &amp; Wakefield Retail Industrial and Logistics team offers an integrated agency and investment service across the CEE. We provide clients with an unsurpassed combination of talent, experience, and resources. Our ability to incorporate key elements such as identifying construction cost reductions through value engineering, and creating exit strategy opportunities when needed, allows our clients to recognize the full potential of their real estate assets.</p> <p>We offer a comprehensive range of services, including:</p> <ul> <li>Facility, site and land acquisition and disposition</li> <li>Lease or sale negotiations based on market knowledge and current trends</li> <li>Incentives negotiation</li> <li>Build-to-suit analysis and planning</li> <li>To our clients belong: ElectroWorld, Autobenex, Kenvelo, ASKO, Gimborn, etc.</li> </ul> <p>For more information about us please visit:<br /> <a href="http://www.czech-industrial.cz" target="_top">www.czech-industrial.cz</a></p> <div style="width: 100%; text-align: left;"><img alt="" src="/foto/4services/sportisimo.jpg" style="width: 780px; height: 541px;" /><br /> SPORTISIMO<br /> PROLOGIS PARK PRAGUE -&nbsp;RUDNÁ&nbsp;U&nbsp;PRAHY</div> <div style="float: left; min-width: 320px; padding-top: 20px;"> <p>Developer Prologis will start building the two expansion phases of its recently acquired industrial property in Rudná for its current tenant company Sportisimo.<br /> Approximately 42,000 sq m of new warehouse space and renovation of approx. 1,300 sq m of office space will be added to the existing space Sportisimo is currently leasing within the park.&nbsp;Following previous successful cooperation, Sportisimo chose Cushman &amp; Wakefield to be their exclusive real estate advisor for this project.<br /> &nbsp;</p> <div><img alt="" src="/foto/4services/ppg.jpg" style="width: 780px; height: 560px;" /></div> <div><br /> PPG<br /> CTPARK MODŘICE, BRNO</div> <p>Letting of 6,000 sq m of warehouse space and 300 sq m of office space to PPG, an automotive manufacturer.<br /> &nbsp;</p> <div style="width: 783px;"><img alt="" src="/foto/4services/img_7312_3_4.jpg" style="width: 780px; height: 519px;" /></div> <div style="width: 783px;">&nbsp;</div> <div style="width: 783px;">KASTNER &amp; ÖHLER SPOL. S R.O.<br /> GIGASPORT - BUDOVA ČESTLICE, PRAHA</div> <div style="float: left; min-width: 320px; padding-top: 20px;"> <p style="margin-bottom: 20px;">Cushman &amp; Wakefield represented the Kastner + Öhler spol. s&nbsp;r.o. during the sale of their whole building portofolio when decided to leave the Czech market.&nbsp;<br /> Cushman &amp; Wakefield represented the Kastner + Öhler spol. s&nbsp;r.o. during the sale of the building which was the last building of GIGASPORT portfolio.<br /> Cushman &amp; Wakefield identified the potential Buyer – company Čestlické trhy, which will use the area for farmer market (one of the biggest in the Czech Republic).&nbsp;<br /> &nbsp;</p> </div> </div> <div class="contact-team-list"> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="FERDINAND HLOBIL" src="/foto/4services/ferdinand_hlobil.jpg" /></div> <div class="item-name">FERDINAND HLOBIL</div> <div class="item-desc">Head of Industrial CE</div> <div class="item-email"><a href="mailto:ferdinand.hlobil@cushwake.com">ferdinand.hlobil@cushwake.com</a></div> </div> </div>
Office
<h2><strong>Tenant Representation</strong></h2> <p>The team representing the tenant (Tenant Representation) focuses on representing clients throughout the Czech Republic. Our role is to introduce the market to the client and ensuring the best conditions of the lease both the current offices and in the options selected by the client. Client's role is then only in key decision-making points.</p> <p>Our services are comprehensive - they are beginning from the first meeting and ending by signature of the contract or delivery of new office space. Cushman &amp; Wakefield manages the whole process with a view to achievement of the best result.<br /> &nbsp;</p> <h2><strong>Our core services includes:</strong></h2> <p><strong>Tenant Representation</strong> – Advising our clients in the acquisition, disposition and renegotiation of their office lease<br /> <strong>Lease Advisory</strong> – Representing the tenant's interests in rent review negotiations<br /> <strong>Service Charge Audit</strong> – Auditing current tenant's interests in rent review negotiations<br /> <strong>Workplace Strategy</strong> – optimizing the efficiency and productivity of our clients' existing and/or future workspaces<br /> <strong>Project Management Coordination</strong> – Coordinating fit-out and space planning suppliers<br /> <strong>Green Consulting</strong> – Applying our clients' sustainability objectives to their real estate<br /> <br /> Our know-how is knowledge of the market since we represent dozens of tenants every year. We have an overview of office buildings in all aspects of financial market, from the contract to the technical parameters. The team representing the tenant is completely independent and does not cooperate with the landlord. We give a fully independent recommendation to our clients and in case of getting into a conflict of interest, we always notify the client. Our impartiality is crucial for customer trust and for achieving the best possible conditions for the tenants that we represent.</p> <h2>Added Value:</h2> <p><strong>Cost savings</strong> – Optimise your OPEX and CAPEX<br /> <strong>Flexible lease agreement</strong> – Meet your existing and future needs/dealing with uncertainty<br /> <strong>Time savings</strong> – Keep concentrating on your core business<br /> <strong>Space planning</strong> – Optimise your space and logistics within the company<br /> <strong>Full market search</strong> – Find the best solution comparing financial and qualitative aspects<br /> <strong>Up-to-date market information</strong> – Recommendations with real value<br /> <strong>Analytical approach</strong> – Decision making based on tailored financial analysis (DCF)<br /> <br /> <strong>Landlord Representation</strong></p> <ul> <li>Market analysis and evaluation of development opportunities</li> <li>Analysis of competitors’ properties</li> <li>Design and implementation of marketing strategies for new projects coming to the market</li> <li>Advisory services in leasing of secondary vacant spaces</li> <li>Analysis of target groups and proactive tenant searches</li> <li>Management of property viewings and the preparation of offers</li> <li>Negotiation support for leases</li> <li>Regular reporting</li> <li>Current office market situation</li> <li>Optimalization properties/portfolio (including negotiation with current tenants)</li> <li><a href="http://www.officeguide.cz/valuation-advisory"><span style="color:#696969;">Property valuation</span></a></li> <li><a href="http://www.officeguide.cz/property-management"><span style="color:#696969;">Property management</span></a></li> </ul> <p>For more information about us please visit:<br /> <a href="http://www.czech-office.cz" target="_top">www.officeguide.cz</a><br /> <br /> <img alt="" src="/foto/4services/peg_2224.jpg" style="width: 780px; height: 510px;" /></p> <p><span>BCD TRAVEL<br /> BREDOVSKÝ</span>&nbsp;DVŮR, PRAGUE&nbsp;1<br /> <span>BCD</span>&nbsp;Travel will move to new office space exceeding 750<span>&nbsp;sq m in Bredovský dvůr&nbsp;office building. Cushman &amp;&nbsp;Wakefield´s office team represented the owner of the building, Sachsen Fonds.&nbsp;</span><br /> <br /> <img alt="" src="/foto/4services/untitled.png" style="width: 780px; height: 551px;" /><br /> &nbsp;</p> <p><span>EDWARDS<br /> BRNO<br /> Cushman &amp;</span>&nbsp;Wakefield was appointed by Edwards company to renegotiate their current leasing contract<span>. Nine months later the new premises are&nbsp;ready and the savings Edwards will generate in upcoming 10 years are as high as CZK 25 million.</span></p> <div style=" clear: both;">&nbsp;</div> <div class="contact-team-list"> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="RADKA NOVAK" src="/foto/kontakty/radka_novak.jpg" style="float: left;" /></div> <div class="item-name">RADKA NOVAK</div> <div class="item-desc">Head of Office Agency CZ</div> <div class="item-email"><a href="mailto:radka.novak@cushwake.com">radka.novak@cushwake.com</a></div> </div> </div>
Retail Warehouse
<p>The Cushman &amp; Wakefield Retail Warehouse team can provide you knowledge and service scope dedicated to retail parks, stand alone boxes and land sales / acquisitions as the only agency on the market. We are a one-stop-shop for retailers looking to grow their business internationally from new market entry and location strategy to international strategy.</p> <p>We have specialised and most experienced department in this sector on the market so we can ensure that your business objectives and your needs come first. Our retail warehouse specialists leverage their deep sector knowledge and global perspective to meet your goals. We work closely with developers, investors so with occupiers of retail warehouse properties that need innovative and well-researched advice, market knowledge and tailored made services.</p> <p>We offer a comprehensive range of services in following areas:</p> <ul> <li>Landlord Representation</li> <li>Tenant Representation</li> <li>Property Acquisition &amp; Sales</li> <li>Land Acquisition &amp; Sales</li> <li>Advisory &amp; Reporting</li> </ul> <h2 style="width: 100%; text-align: left;"><img alt="" src="/foto/4services/mybox.jpg" style="width: 780px; height: 472px;" /></h2> <div style="width: 100%; text-align: left;"><br /> MY&nbsp;BOX,&nbsp;BRANDÝS&nbsp;NAD&nbsp;LABEM<br /> CLIENT |&nbsp;EYEMAXX s.r.o.<br /> 3,400 sq m<br /> <br /> Cushman &amp; Wakefield prepared together with the developer layout of the scheme and leased the whole project to mixture of international and local companies, such as Planeo elektro, Gate, Deichmann, Pepco, Wiky, rossmann, Kik and Akvazoo.<br /> &nbsp;</div> <div style="float: left; padding-top: 20px;"> <div style="width: 100%; text-align: left;"><img alt="" src="/foto/4services/rotunda_havirov.jpg" style="width: 780px; height: 340px;" /><br /> <br /> ROTUNDA&nbsp;HAVÍŘOV<br /> CLIENT | ROTUNDA HAVÍŘOV s.r.o.<br /> 6,400 sq m</div> <div style="width: 100%; text-align: left;"> <div style="float: left; padding-top: 20px;"> <p>Cushman &amp; Wakefield prepared together with the developer layout of the scheme and leased the whole project to mixture of International and local companies, such as Lidl supermarket, C&amp;A, Deichmann, Rossmann and others.<br /> <br /> <br /> <img alt="" src="/foto/4services/sportsdirect.jpg" style="width: 780px; height: 449px;" /></p> <div style="width: 800px;">SPORTSDIRECT, ČESKÉ BUDĚJOVICE<br /> CLIENT | ZONA&nbsp;CB a.s.<br /> 1,430 sq m</div> <div style="width: 800px;"> <div style="float: left; padding-top: 20px;"> <p style="margin-bottom: 20px;">Cushman &amp; Wakefield is helping the owner with re-positioning of the project which were originally designed for home &amp; furniture center. First anchor tenant secured is UK´s company Sportsdirect.</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p> </div> <div class="contact-team-list"> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="JIŘÍ KRISTEK" src="/foto/kontakty/jiri_kristek(1).jpg" /></div> <div class="item-name">JIŘÍ KRISTEK</div> <div class="item-desc">Head of Retail Warehouse <div class="item-desc" style="margin-bottom: 20px; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><br /> <a href="mailto:jonathan.hallett@cushwake.com">jiri.kristek@cushwake.com</a></div> </div> </div> </div> </div> </div>
Project Management
<p>&nbsp;</p> <p>At Cushman &amp; Wakefield we offer a wide range of Project Management services across all commercial property Sectors – Capital Markets, Hotels, Offices, Retail and Industrial and from day 1 of your project planning we can make a valuable and proactive contribution to the success of the project.</p> <p>Our services fall broadly into the following areas of expertise:</p> <ul> <li>Technical due diligence</li> <li>Development consultancy</li> <li>Space planning, design management</li> <li>Cost planning</li> <li>Project management</li> <li>Construction management</li> <li>Project monitoring</li> <li>Energy management<br /> &nbsp;</li> </ul> <div style="width: 100%; text-align: left;"> <p>Project Management provides construction and portfolio oversight services including management, capital planning and execution. Project types include office buildings, commercial spaces, retail spaces, industrial sites and build-to-suits.</p> <p>We work with investors and tenants to ensure cost effective execution of capital plans.</p> <h2><img alt="" src="/foto/4services/img_8733.jpg" style="width: 780px; height: 585px;" /></h2> <p><br /> FOOT LOCKER<br /> PRAHA</p> <div> <p>Size of space: &nbsp;Zlatý Anděl 350 sq m, Palladium&nbsp; 450 sq m,&nbsp;Wenceslas Square 2.000 sq m<br /> Completion: 2016</p> <p>The well known retailer Footlocker chose Cushman &amp; Wakefield&nbsp; team to assist&nbsp; in the reshaping of their current two retail units in Palladium and OC Chodov and in the opening of two new stores in Prague - Zlatý Anděl and new flagship store on the Wenceslas square in the centre of Prague . The all units constitute over 3.000 sq m of the sales area.&nbsp;</p> <p>Cushman &amp; Wakefield was appointed to run all the 4 stores projects from the concept design phase with full project management responsibility towards achieving the critical timing, cost and quality &nbsp;issues. Cushman &amp; Wakefield took on the project management role and was responsible for liaison with all Footlocker direct fit-out contractors,&nbsp; IT suppliers and merchandising teams.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="/foto/4services/sportdirect.jpg" style="width: 780px; height: 400px;" /><br /> <br /> <span>SPORTS DIRECT<br /> AVION SHOPPING PARK,&nbsp;PRAGUE</span><br /> Cushman &amp; Wakefield&nbsp;<span>provided construction management and coordinated fit-out contractors, IT suppliers and merchandising&nbsp;teams for UK retailer Sports Direct who chose to open its first retail outlet,over 2,000 sq m of sales area,&nbsp;in the Avion Shopping Park Prague.</span></p> <div> <div>Since than the Cushman &amp; Wakefield Project Management team was responsible for all retail unit opened in the Czech Republic and Slovakia.(Size of space: 12.000 sq m)</div> <p>&nbsp;</p> </div> <div class="contact-team-list"> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="PAVEL PODHORA" src="/foto/kontakty/pavel_podhora(2).jpg" /></div> <div class="item-name">PAVEL PODHORA</div> <div class="item-desc">Head of Project Management CZ</div> <div class="item-email"><a href="mailto:pavel.podhora@cushwake.com">pavel.podhora@cushwake.com</a></div> </div> <div class="contact-team-item-col">&nbsp; <div class="item-name">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>
Asset Services
<p>Cushman &amp; Wakefield´s asset management team provides following services:</p> <ul> <li>Maximizing asset values</li> <li>Improving operations</li> <li>Financial management</li> <li>Reducing operating costs and minimizing expenses</li> <li>Strategic marketing &amp; research</li> <li>Full service support: retail agency, rent review, development and building consultancy</li> </ul> <div style="width: 100%; text-align: left;"><img alt="" src="/foto/4services/olympia_teplice.jpg" style="width: 780px; height: 639px;" /></div> <div style="float: left; padding-top: 20px; padding-bottom: 20px;"><span>OLYMPIA TEPLICE<br /> TEPLICE, CZECH REPUBLIC<br /> Property management of retail units totalling of 32,000 sq m</span><br /> &nbsp;</div> <div style="width: 100%; text-align: left;"><img alt="" src="/foto/4services/centrum_olympia_plzen_26.jpg" style="float: left; width: 780px; height: 518px;" /></div> <div style="float: left; padding-top: 20px; padding-bottom: 20px;"><span>OLYMPIA PLZEŇ<br /> PLZEŇ, CZECH REPUBLIC<br /> Property management of retail units totalling of 53,040 sq m</span><br /> &nbsp;</div> <div style="float: left; padding-top: 20px; padding-bottom: 20px;">&nbsp;</div> <div style="float: left; padding-top: 20px; padding-bottom: 20px;">&nbsp;</div> <div style="float: left; padding-top: 20px; padding-bottom: 20px;"><br /> &nbsp;</div> <div style="width: 100%; text-align: left;"><img alt="" src="/foto/4services/igy_exterier_den_02.jpg" style="float: left; width: 780px; height: 581px;" /></div> <div style="float: left; padding-top: 20px; padding-bottom: 20px;"><span>IGY CENTRUM<br /> ČESKÉ BUDĚJOVICE, CZECH REPUBLIC<br /> Property management of retail units totalling of 19,321 sq m</span></div> <div class="contact-team-list"> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="ONDŘEJ FUKAL" src="/foto/4services/ondrej_fukal.jpg" /></div> <div class="item-name">ONDŘEJ FUKAL</div> <div class="item-desc">Head of Asset Services</div> <div class="item-email"><a href="mailto:ondrej.fukal@cushwake.com">ondrej.fukal@cushwake.com</a></div> </div> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="MARTIN ŠIMEK" src="http://www.assetservices-guide.cz/img/resized/qf91e3rfq0.jpg" /></div> <div class="item-name">MARTIN ŠIMEK</div> <div class="item-desc">Head of Retail Asset Services</div> <div class="item-email"><a href="mailto:martin.simek@cushwake.com">martin.simek@cushwake.com</a></div> </div> <div class="contact-team-item-col">&nbsp;</div> </div>
Research
<p>After almost two decades of development, the modern retail market in Central Europe is facing new challenges - saturation, restrained consumer expenditure and the rebalancing of the tenant-landlord relationship. While a glance at the population of a town and the GLA of competing projects have determined expansion plans before, market players nowadays focus on catchment areas, qualitative competition analysis and detailed what-if scenarios.</p> <p>Building on the know-how of local experts since 1993 and with the background of an international real estate advisory business, Cushman &amp; Wakefield´s Research team is well positioned to assist you with:</p> <ul> <li>Catchment area analysis</li> <li>Shopping center market overviews</li> <li>City retail profiles</li> <li>Feasibility and best use studies</li> <li>Gravity modelling</li> <li>Sales tracking</li> </ul> <div style="width: 100%; text-align: left;"> <p>Plenty of companies can provide you with market rents and vacancy rates. But which location is the right location for your headquarters? Your warehouse? Your storefront? That level of advice takes local transactional knowledge and deep insight, the kind of&nbsp;Cushman &amp; Wakefield&nbsp;has been providing clients worldwide for decades.</p> <p>We provide the timeliest, highest-quality information and analysis to help our clients optimize their real estate decisions. We achieve this goal through our in house research resources, worldwide coverage, and multi-disciplined approach.</p> <p>Cushman &amp; Wakefield&nbsp;performs rigorous, global, primary research and data-driven analysis. Primary local market knowledge is indispensable to our clients in providing actionable advice. Our research is also widely quoted in the international media, because our information is the gold standard for property-oriented research.</p> <p>From this market intelligence, our highly skilled staff provides analysis of real estate trends and forecasts, tactical and strategic investment analysis, retail analysis, building or project specific feasibility analysis and peer group studies in support of client activities.</p> <h2><img alt="" src="/foto/4services/dsc_0773.jpg" style="width: 780px; height: 520px;" /></h2> </div> <div style="float: left; padding-top: 20px; padding-bottom: 20px;"><span>PALÁC MYSLBEK<br /> NA PŘÍKOPĚ 19, PRAGUE</span><br /> Cushman &amp; Wakefield<span> provided to our client PBW Czech the best retail use study and retail leasing for Palác Myslbek (9,500 sq m).</span></div> <div style="width: 100%; text-align: left;">&nbsp;</div> <div style="float: left; padding-top: 20px; padding-bottom: 20px;"><span><img alt="" src="/foto/4services/6florentinum_passage1.jpg" style="width: 780px; height: 585px;" /></span><br /> <br /> <span>FLORENTINUM<br /> PRAGUE</span><br /> Cushman &amp; Wakefield<span> provided to our client Penta Investments development consultancy for Florentinum development (57,000 sq m).</span><br /> <br /> <br /> <span><img alt="" src="/foto/4services/i11_letiste_praha_oficialni.jpg" style="width: 780px; height: 520px;" /></span><br /> <br /> <span>LETIŠTĚ PRAHA<br /> PRAGUE</span><br /> Cushman &amp; Wakefield<span> provided the best retail use study for Letiště Praha (13 000 sq m).</span></div> <div class="contact-team-list"> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="Marie Baláčová" src="https://www.retailguide.cz//foto/4services/cushman_x_0037.jpg" style="height: 205px; width: 137px;" /></div> <div class="item-name">MARIE BALÁČOVÁ</div> <div class="item-desc">Head of Research Czech Republic & Slovakia</div> <div class="item-email"><a href="mailto:marie.balacova@cushwake.com">marie.balacova@cushwake.com</a></div> </div> </div>
Valuation & Advisory
<p>Cushman &amp; Wakefield´s Retail Valutation &amp; Advisory team specialises in valuing retail property for a wide range of clients. The team is backed by unrivalled information on the markets and tenant activity from our agency and investment teams, providing precise data on current rents, prices and market sentiment. All valuations are prepared according to the RICS standards. Our valuation experts provide valuations and rental review across the retail sector, including:</p> <ul> <li>Shopping Centres</li> <li>High Street Retail</li> <li>Retail Parks and Warehouses</li> <li>Supermarkets</li> <li>Department Stores</li> <li>Outlet Centres<br /> &nbsp;</li> </ul> <p>We are one of the largest and most respected real estate valuation practices in the Czech Republic.</p> <p>We have provided valuation for the most popular shopping centres across the country (SC Chodov, SC Palladium, Forum Nová Karolina, Olympia Brno, etc.), retail parks (Haná Olomouc, Avion Zličín, etc.), high street properties (Dětský dům – Na Příkopě 15, The Forum - Wenceslas Square, Palác Koruna – Wenceslas Square 1, etc.)</p> <p>We provide valuations for accounting, loan security, internal management, transactional and financial reporting purposes across all real estate sectors (retail, office, industrial, land, residential, hospitality) to owners, banks and investors.<br /> We have dedicated teams specialized in bank valuations, hotel valuations, fund &amp;&nbsp;accounting valuations, valuation advisory &amp;&nbsp;consultancy and financial advisory.</p> <p>Within our consultancy services, we provide appraisal management, development feasibility studies, development strategies, due diligence, highest and best use analysis, insurance reinstatement costs, market opportunity studies, market research or strategic property reviews.</p> <p>WHY&nbsp;US?</p> <p><strong>Scale</strong><br /> We have the scale, expertise and strong track record – in 2015 we valued&nbsp;900&nbsp;properties&nbsp;with a combined value of&nbsp;€12&nbsp;billion&nbsp;in the Czech Republic.</p> <p><strong>Quality</strong><br /> All our valuations are prepared in accordance to&nbsp;RICS standards. We also have two&nbsp;HypZert certified&nbsp;experts in the team, we are illegible to provide mortgage lending valuations as well as court valuations.</p> <p><strong>Information</strong><br /> We are have&nbsp;strong business line support&nbsp;which provides our Advisors with the most up-to-date marketinformation.</p> <p><strong>Cross border cooperation</strong><br /> Our deep&nbsp;local knowledge&nbsp;and&nbsp;global reach&nbsp;enables us cooperate effectively across borders.</p> <p><strong>Cushman &amp; Wakefield was recognized as NO.&nbsp;1 VALUATION TEAM IN THE CZECH REPUBLIC at&nbsp;2014&nbsp;Euromoney Real&nbsp;Estate&nbsp;Awards.</strong></p> <p>We have provided valuation for the most popular shopping centres across the country (SC Chodov, SC Palladium, Forum Nová Karolina, Olympia Brno, etc.), retail parks (Haná Olomouc, Avion Zličín, etc.), high street properties (Dětský dům – Na Příkopě 15, The Forum - Wenceslas Square, Palác Koruna – Wenceslas Square 1, etc.)</p> <h2 style="width: 100%; text-align: left;"><img alt="" src="/foto/4services/cw_services_paladium.jpg" /></h2> <div style="float: left; padding-top: 20px; padding-bottom: 20px;"><span>PALLADIUM<br /> PRAGUE<br /> We provided valuation of the shopping centre Palladium (60,000 sq including offices).</span></div> <div style="float: left; padding-top: 20px; padding-bottom: 20px;"><img alt="" src="/foto/4services/olympia_91.jpg" style="width: 750px; height: 500px;" /></div> <div style="width: 100%; text-align: left;">&nbsp;</div> <div style="float: left; padding-top: 20px; padding-bottom: 20px;"><span>OLYMPIA<br /> BRNO<br /> We provided valuation of the shopping centre Olympia Brno (88,000 sq m).</span></div> <div class="contact-team-list"> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="RICHARD HOGG" src="/foto/4services/richard_hogg.jpg" /></div> <div class="item-name">RICHARD HOGG</div> <div class="item-desc">Head of Valuation &amp; Advisory</div> <div class="item-email"><a href="mailto:richard.hogg@cushwake.com">richard.hogg@cushwake.com</a></div> </div> </div>
Cushman & Wakefield named by Euromoney the best CRE advisers and consultants in CEE and worldwide
<h2><a href="https://www.retailguide.cz/cushman-wakefield-named-by-euromoney-the-best-cre-advisers-and-consultants-in-cee-and-worldwide">Cushman &amp; Wakefield named by Euromoney the best CRE advisers and consultants in CEE and worldwide</a></h2> <div><a class="button button-green" href="https://www.retailguide.cz/cushman-wakefield-named-by-euromoney-the-best-cre-advisers-and-consultants-in-cee-and-worldwide">Detail<span class="icon icon-right_thin">&nbsp;</span></a></div>
Looking for Retail property to let in the Czech Republic?
<h2><a href="/retail-team">Looking for Retail property to let?</a></h2> <h2><a href="/retail-team" style="color:#ffffff">Our retail team provides services for retail occupiers, landlords, developers and investors, and market retail properties on a local and global basis.</a></h2> <p><a class="button button-green" href="/retail-team">DETAIL<span class="icon icon-right_thin">&nbsp;</span></a></p>
Twenty-five new brands came to the Czech market last year
<h2><a href="https://www.retailguide.cz/twenty-five-new-brands-came-to-the-czech-market-last-year">Twenty-five new brands came to the Czech market last year</a></h2> <div><a class="button button-green" href="https://www.retailguide.cz/twenty-five-new-brands-came-to-the-czech-market-last-year">Detail<span class="icon icon-right_thin">&nbsp;</span></a></div>
Shopping centers - References
High Streets - References
Tenant Representations - References
About Cushman & Wakefield
<p>Cushman &amp; Wakefield is a leading global real estate services firm that helps clients transform the way people work, shop, and live. Our 53,000 employees in more than 60 countries help investors optimize the value of their real estate by combining our global perspective and deep local knowledge with an impressive platform of real estate solutions. Cushman &amp; Wakefield is among the largest commercial real estate services firms with revenue of $8.8&nbsp;billion across core services of agency leasing, asset services, capital markets, facility services (C&amp;W Services), global occupier services, investment &amp; asset management (DTZ Investors), project &amp; development services, tenant representation, and valuation &amp; advisory.&nbsp;<br /> &nbsp;</p> <h3><span style="color:#3399cc;"><strong>COUNTRY INTRODUCTION</strong></span></h3> <p><strong>The Czech Republic</strong> is one of the smaller central European countries with a population of just<strong> over 10.5&nbsp;million</strong>. The country has attracted considerable foreign investment. Tourism is booming and the Czech retail scene has been transformed over the last few decades. The Czech Republic is a stable market within the CEE (Central and Eastern Europe) region and is growing again. It is the most urbanized country in Central Europe, though Prague, the capital, is the only city with more than one million inhabitants. Brno, in the south of the country, is the second largest city in terms of population, and the next major retail centre after Prague. Both cities attract international retailers.</p> <p><a class="lightbox" href="/foto/about_us/o-large_map_aboutus_1024x406_2.png"><img alt="CZECH REPUBLIC" src="/foto/about_us/o-large_map_aboutus_1024x406_2.png" style="float: left;" /></a>All information&nbsp;on Retailguide.cz is believed to be correct but cannot be guaranteed. Changes reserved.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Knowledge Centre
Cushman & Wakefield
<p><a href="/cross-border-retail">RETAIL</a> – Cushman &amp; Wakefield’s retail services include specialist expertise in every area of the market. Our high street, shopping centre and retail warehousing teams deliver the best and most knowledgeable advice in support of our clients’ goals. We represent both landlords and tenants, and can provide our services in the areas of development, redevelopment, property sale and lease advisory.</p> <p><a href="/retail-office">OFFICE</a> – Cushman &amp; Wakefield’s specialized and highly experienced office leasing team are experts in their field. They are dedicated to providing the best, most considered and professional advice in the market.</p> <p><a href="/retail-industrial-logistics">INDUSTRIAL</a> – Our industrial team offers its clients customized industrial and logistics solutions. Our services lead to increased asset value, increased operational efficiency and other benefits which will help you in reaching you business goals.</p> <p><a href="/retail-valuation-advisory">VALUATION</a> – Cushman &amp; Wakefield’s Valuation &amp; Advisory services professionals are dedicated to providing a quality of service which our clients trust. They are fully regulated by the RICS and are one of the most experienced teams in the market place.</p> <p><a href="/retail-property-management">PROPERTY MANAGEMENT</a> – Cushman &amp; Wakefield’s market leading property management services team aims to go beyond the traditional scope of property management services. With the support of our specialist teams across all sectors we offer property management services for offices, industrial and retail property.</p> <p><a href="/retail-investment">INVESTMENT</a> – Our team of investment specialists provides its clients with advisory services in investment, sale, development and financing of commercial properties.</p> <p><a href="/retail-hospitality">HOSPITALITY</a> – Our specialized CEE team provide high quality advisory and transaction services in the hospitality field. They work closely with Cushman &amp; Wakefield’s global hospitality platform.</p> <p><a href="/retail-research">RESEARCH</a> – We could not be number one in the market without having a deep knowledge of the global and local property markets. Our research team, working in support of our sector specialists and advisory teams can also provide tailored analysis on all elements of the market.</p> <p><a href="/retail-project-management">PROJECT MANAGEMENT SERVICES</a> – Our Project Management team is able to offer comprehensive support to our clients with a full range of project management services from space plnanning, design, cost and time management, tendering along with full supervision and administration of the construction process.</p> <p><a href="https://www.retailguide.cz/design-and-build">DESIGN AND BUILD</a> –&nbsp;Team provides a genuine turnkey delivery model for our clients. It is an integral part of the Cushman &amp; Wakefield PDS service line that ensures all the Project Management Design and Construction works, including furniture delivery will be packaged to your needs under a single contract and with all the guarantees provided by Cushman &amp; Wakefield.</p>
Slovaks spend more than Czechs on average
Their purchasing power is the highest in Central Europe though more new shopping centres are being builtin the Czech Republic
<p><br /> <em>Their purchasing power is the highest in Central Europe though more new shopping centres are being builtin the Czech Republic</em><br /> <br /> Six new shopping centres with a total area exceeding 80,000 sq m open in the Czech Republic this year.Another approximately 70,000 sq m of new retail space should be built next year. The Czech Republic is stillslightly below the European average in terms of gross lettable area per capita. However, in relation topeople’s purchasing power, figures show that the market is currently&nbsp;close to saturation.“</p> <p>New centres will still be built&nbsp;–&nbsp;the market needs organic shopping space renewal. In addition to standardshopping centres, retail space will appear in traffic junctions, and smaller local projects will rise”,&nbsp;says&nbsp;<strong>Jan&nbsp;Kotrbáček</strong>, Head of the Retail Agency team at Cushman &amp; Wakefield Czech Republic and Slovakia.“</p> <p>The existing centres are in for a wave of investment as well –&nbsp;they will undergo expansion andimprovements, and some centres will change their focus. The process has already started in Prague, andover time it will apply to most shopping centres in the country,” Jan Kotrbacek adds.</p> <p>The purchasing power per capita in the Czech Republic is lower than in Slovakia primarily for demographicreasons (Slovakia’s population is younger) today. As a result, Slovaks spend more per capita in shoppingcentres than Czechs do.</p> <p>More new development may come in the future if people’s purchasing power continues growing.</p> <p><br /> “The surrounding Central European markets are in a situation similar to the Czech Republic. In relation to<br /> purchasing power, the region has an established shopping centre supply, with only Poland showing a strongdevelopment pipeline. Shopping centre development in Poland will likely continue as the country lacks othermodern formats - retail parks and high street stock. Regional schemes of 50,000 sq m or more are still beingprepared in Warsaw as well as in the regional cities, whereas no developers are planning a centre of asimilar size in the Czech Republic for the next few years,” says&nbsp;<strong>Jonathan Hallett</strong>, Managing Partner at Cushman &amp; Wakefield Central Europe.</p> <p>The centres opened in the Czech Republic this year to date include the&nbsp;<strong>Centrum Pivovar</strong>&nbsp;in Decin,&nbsp;<strong>Galerie Teplice</strong>&nbsp;and&nbsp;<strong>Obchodni Centrum Luziny</strong>&nbsp;as well as a shopping mall in the&nbsp;<strong>Florentinum</strong>&nbsp;in Prague. Slatedfor opening in H2 are the shopping centres&nbsp;<strong>Frýda</strong>&nbsp;in Frydek Mistek and&nbsp;<strong>Quadrio</strong>&nbsp;in Prague. Plans for nextyear include&nbsp;<strong>Central Kladno</strong>&nbsp;and an extension of&nbsp;<strong>OC Kralovo Pole</strong>&nbsp;in Brno.<br /> <br /> “Customers primarily want an experience these days. Centres that offer relaxation zones, cafés and areas<br /> for children face the best prospects. Today, it is common to find play areas not just inside shopping centresbut outdoors as well. The actual environment&nbsp;–&nbsp;the quality of lighting, air conditioning, and contemporarydesign&nbsp;–&nbsp;plays an important role in choosing one’s shopping destination. People tend to go where they feelcomfortable”,&nbsp;Jan Kotrbacek explains.</p> <h2><br /> SHOPPING CENTRES DUE TO OPEN IN 2014</h2> <table dir="ltr"> <colgroup> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> </colgroup> <tbody> <tr> <td> <p dir="ltr"><strong><span id="docs-internal-guid-dfd0c457-0395-1b92-ad56-260d5aee0dcf">Project </span></strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong><span id="docs-internal-guid-dfd0c457-0395-1b92-ad56-260d5aee0dcf">location</span></strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong><span id="docs-internal-guid-dfd0c457-0395-1b92-ad56-260d5aee0dcf">Developer</span></strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong><span id="docs-internal-guid-dfd0c457-0395-1b92-ad56-260d5aee0dcf">Opening</span></strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong><span id="docs-internal-guid-dfd0c457-0395-1b92-ad56-260d5aee0dcf">GLA (sq m)</span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p dir="ltr"><strong><span id="docs-internal-guid-dfd0c457-0395-1b92-ad56-260d5aee0dcf">Centrum Pivovar</span></strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-dfd0c457-0395-1b92-ad56-260d5aee0dcf">Děčín</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-dfd0c457-0395-1b92-ad56-260d5aee0dcf">Centrum Pivovar/Settimo Development</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-dfd0c457-0395-1b92-ad56-260d5aee0dcf">April </span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-dfd0c457-0395-1b92-ad56-260d5aee0dcf">15 600</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-dfd0c457-0395-1b92-ad56-260d5aee0dcf"><strong>Florentinum</strong> </span>(passage)</p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-dfd0c457-0395-1b92-ad56-260d5aee0dcf">Prague</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-dfd0c457-0395-1b92-ad56-260d5aee0dcf">Penta Investments</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-dfd0c457-0395-1b92-ad56-260d5aee0dcf">March</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-dfd0c457-0395-1b92-ad56-260d5aee0dcf">6 000</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p dir="ltr"><strong><span id="docs-internal-guid-dfd0c457-0395-1b92-ad56-260d5aee0dcf">Galerie Teplice</span></strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-dfd0c457-0395-1b92-ad56-260d5aee0dcf">Teplice</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-dfd0c457-0395-1b92-ad56-260d5aee0dcf">Dandreet</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-dfd0c457-0395-1b92-ad56-260d5aee0dcf">March</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-dfd0c457-0395-1b92-ad56-260d5aee0dcf">22 000</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p dir="ltr"><strong><span id="docs-internal-guid-dfd0c457-0395-1b92-ad56-260d5aee0dcf">Frýda</span></strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-dfd0c457-0395-1b92-ad56-260d5aee0dcf">Frýdek-Místek</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-dfd0c457-0395-1b92-ad56-260d5aee0dcf">TK Development</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-dfd0c457-0395-1b92-ad56-260d5aee0dcf">October</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-dfd0c457-0395-1b92-ad56-260d5aee0dcf">14 800</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p dir="ltr"><strong><span id="docs-internal-guid-dfd0c457-0395-1b92-ad56-260d5aee0dcf">OC Lužiny</span></strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-dfd0c457-0395-1b92-ad56-260d5aee0dcf">Prague</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-dfd0c457-0395-1b92-ad56-260d5aee0dcf">Urban Developers and Investors LTD</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-dfd0c457-0395-1b92-ad56-260d5aee0dcf">May</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-dfd0c457-0395-1b92-ad56-260d5aee0dcf">16 000</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p dir="ltr"><strong><span id="docs-internal-guid-dfd0c457-0395-1b92-ad56-260d5aee0dcf">Quadrio </span></strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-dfd0c457-0395-1b92-ad56-260d5aee0dcf">Prague</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-dfd0c457-0395-1b92-ad56-260d5aee0dcf">Copa/CPI Group</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-dfd0c457-0395-1b92-ad56-260d5aee0dcf">November</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-dfd0c457-0395-1b92-ad56-260d5aee0dcf">8 500</span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-dfd0c457-0395-1b92-ad56-260d5aee0dcf"><strong>TOTAL &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82&nbsp;900 </span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"><em>Source: Cushman &amp; Wakefield, 2014</em></div>
Cushman & Wakefield Prague wins „Best Retail Real Estate Agency“
<p>Cushman &amp; Wakefield Prague has been voted the Best Retail Real Estate Agency of the Year 2014. The&nbsp;award is recognition of outstanding achievement in real estate agency in the Czech Republic in 2014, voted&nbsp;for by an independent group of top professionals, monitored by PwC.<br /> The Award was announced during an annual award ceremony organised by the Central European magazine&nbsp;CiJ.</p>
<p>Cushman &amp; Wakefield Prague has been voted the <strong>Best Retail Real Estate Agency of the Year 2014</strong>. The&nbsp;award is recognition of outstanding achievement in real estate agency in the Czech Republic in 2014, voted&nbsp;for by an independent group of top professionals, monitored by PwC.</p> <p>The Award was announced during an annual award ceremony organised by the Central European magazine&nbsp;CiJ.</p> <p>“We immensely appreciate this award. It shows that we do our job well, with joy and love. Our Retail Agency&nbsp;Team at Cushman &amp; Wakefield has been number one on the market for many years, and in this year alone&nbsp;we succeeded to execute more than 250 lease agreements and create many new projects with our clients,&nbsp;says Jan Kotrbáček, Partner and Head of the Retail Agency Team at Cushman &amp; Wakefield Czech Republic&nbsp;and Slovakia.</p> <p>“In the long-term perspective, we have been making sure that our work delivers added value and creating&nbsp;pleasant places for shopping and good quality environments for spending time. We are immensely pleased&nbsp;to participate in improving the use of public space. This award is a huge honour and a big incentive for us to&nbsp;continue our activities,” Mr Kotrbacek adds.</p>
New York overtakes Hong Kong as world’s most expensive shopping location
New York’s Upper Fifth Avenue – where rents reached a record EUR 29,822 per sq m per year – is the&nbsp;world’s costliest retail destination, with Hong Kong’s Causeway Bay seeing a 6.8% fall in rents and&nbsp;edging down into second spot
<ul> <li><em>New York’s Upper <strong>Fifth Avenue</strong> – where rents reached a record EUR 29,822 per sq m per year – is the&nbsp;world’s costliest retail destination, with Hong Kong’s Causeway Bay seeing a 6.8% fall in rents and&nbsp;edging down into second spot</em></li> <li><em>Top rents in Prague are stable at EUR 2200 per sq m in the Na Příkopě street and EUR 840 per sq m in&nbsp;Brno</em></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>New York’s Upper Fifth Avenue has overtaken Hong Kong’s Causeway Bay (EUR 23,307 sq m/year) as the&nbsp;world’s most expensive shopping destination, according to global real estate adviser Cushman &amp;&nbsp;Wakefield’s&nbsp;flagship retail research report Main Streets Across the World, published recently.</p> <p>The report is widely recognised as the barometer for the global retail market and ranks the most expensive&nbsp;locations in the top 330 shopping destinations across 65 countries. Cushman &amp;&nbsp;Wakefield analyses the&nbsp;evolution of the industry and global retail trends to ensure its clients are best positioned.</p> <p>Despite seeing no change to rental values after a 40% rise last year, Champs-Élysées in Paris retained its&nbsp;third place (EUR 13,255 sq m/year), which was followed by London’s New Bond Street in fourth where rents&nbsp;rose by 4.2%. Pitt Street Mall in Sydney completed the top five,&nbsp;“Prague’s Na Prikope Street ranked 27th in the study this year as rents exhibit a slight growth trend while the&nbsp;demand on the part of retailers remains huge,” says Jan Voslář, Head of Cushman &amp; Wakefield’s High&nbsp;Street Team in Prague.</p> <p>“Prices are rising in Parizska Street as well. Its most attractive part has virtually reached the level of Na&nbsp;Prikope price-wise. Retailers pay rents as high as EUR 2,200 per square metre at Na Prikope,” Mr Voslar&nbsp;adds.</p> <p>“Prague has a completely unique position in Central Europe and it is obvious that more retailers will want to&nbsp;be present here. They are trying to demonstrate their strength and showcase their brand concepts with the&nbsp;size and design of their stores. The city centre atmosphere is irreplaceable and incomparable with shopping&nbsp;centres,” says Jan Kotrbáček, Head of Cushman &amp; Wakefield’s Retail Team.&nbsp;“We expect rents to grow in the future,” Mr Kotrbacek says.</p> <p>The Czech Republic’s most expensive high street has been listed in the upper half of the ranking for a long&nbsp;time; it was 26th last year. The appeal and potential of Prague’s city centre is confirmed by the newly opened&nbsp;stores of brands such as Louis Vuitton, Tiffany, Jimmy Choo, Bershka, Michael Kors, Swarovski and many&nbsp;others.</p> <p>&nbsp;</p> <table dir="ltr"> <colgroup> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> </colgroup> <tbody> <tr> <td colspan="8"> <p dir="ltr"><strong><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">THE WORLD’S 10 MOST EXPENSIVE RETAIL LOCATIONS IN EACH COUNTRY</span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p dir="ltr"><strong><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">2014</span></strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">2013</span></strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">COUNTRY</span></strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">CITY </span></strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">LOCATION</span></strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">€/SQ.M/ YEAR</span></strong></p> </td> <td colspan="2"> <p dir="ltr"><strong><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">% CHANGE </span></strong></p> <p dir="ltr"><strong><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">in local measure</span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">1</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">-</span>*</p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">USA</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f"><strong>New York</strong></span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">Upper Fifth Avenue</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">29,822</span></strong></p> </td> <td colspan="2"> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">13.3</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">2</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">1</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">Hong Kong (China)</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f"><strong>Hong Kong</strong></span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">Causeway Bay</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">23,307</span></strong></p> </td> <td colspan="2"> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">-6.8</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">3</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">3</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">France</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">Paris</span></strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">Avenue des Champs Élysées</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">13,255</span></strong></p> </td> <td colspan="2"> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">0.0</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">4</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">4</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">UK</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">London</span></strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">New Bond Street</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">10,361</span></strong></p> </td> <td colspan="2"> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">4.2</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">5</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">8</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">Australia</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">Sydney</span></strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">Pitt Street Mall</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">8,658</span></strong></p> </td> <td colspan="2"> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">25.0</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">6</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">6</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">Italy</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">Milan</span></strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">Via Montenapoleone</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">8,500</span></strong></p> </td> <td colspan="2"> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">13.3</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">7</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">5</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">Japan</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">Tokyo</span></strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">Ginza</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">8,120</span></strong></p> </td> <td colspan="2"> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">6.9</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">8</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">9</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">South Korea</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">Seoul</span></strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">Myeongdong</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">7,942</span></strong></p> </td> <td colspan="2"> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">17.6</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">9</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">7</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">Switzerland</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">Zurich</span></strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">Bahnhofstrasse</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">7,456</span></strong></p> </td> <td colspan="2"> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">1.1</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">10</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">12</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">Russia</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">Moscow</span></strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">Stoleshnikov</span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">4,749</span></strong></p> </td> <td colspan="2"> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">20.0</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> <p dir="ltr"><em><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">Source: Cushman &amp; Wakefield (Lists only one location in each country – full ranking contained in the report)</span></em></p> <p dir="ltr"><em><span id="docs-internal-guid-1313267f-03a1-c3a8-bca2-dbf5b4d05d1f">*</span>To reflect the emergence of two distinct submarkets this year, New York’s Fifth Avenue was split into ‘Upper Fifth Avenue’ and ‘Lower Fifth Avenue’</em></p> <p>The ranking of the most expensive retail locations in each country recorded notable movements this year. &nbsp;The arrival of brands such as Microsoft, which recently announced its first flagship store in New York’s Upper Fifth Avenue, further underlined the importance of these premier shopping destinations.</p> <h2>Outlook</h2> <p dir="ltr">Despite the still uncertain economic situation in some parts of the world, retail market activity is expected to improve in the year ahead. The growth of online shopping, supporting the polarisation in the market in favour of the biggest and the best, will increasingly drive retailer expansion strategies whilst also having a structural impact on local markets.</p> <div>&nbsp;</div>
Cushman & Wakefield Prague wins Best Logistics and Best Retail Real Estate Agency
Cushman &amp;&nbsp;Wakefield Prague has been voted the <strong>Best Logistics Real&nbsp;Estate Agency of the Year 2015 and Best Retail Real Estate Agency of the Year 2015</strong> in the Czech&nbsp;Republic.
<p style="text-align: center;"><em>Cushman &amp;&nbsp;Wakefield wins two awards</em></p> <p><strong>PRAGUE, November 27 th , 2015</strong> Cushman &amp;&nbsp;Wakefield Prague has been voted the <strong>Best Logistics Real&nbsp;Estate Agency of the Year 2015 and Best Retail Real Estate Agency of the Year 2015</strong> in the Czech&nbsp;Republic.</p> <p>The award is recognition of &nbsp;utstanding achievement in real estate agency in the Czech Republic&nbsp;in 2015, voted for by an independent group of top professionals.</p> <p>The Award was announced during an annual award ceremony organized yesterday by the European&nbsp;Ferdinand Hlobil, Partner, leads the Industrial team and Jan Kotrbáček, Partner, is Head of the Retail team&nbsp;at Cushman &amp; Wakefield Czech Republic.</p>
Europe is experiencing a new boom of shopping centres with the emergence of new formats
Increasing customer demand and impatient investors are the drivers behind the upswing in&nbsp;the development of new shopping centres across Europe. By the end of 2016, Cushman &amp;&nbsp;Wakefield expect new retail space to increase by 9.7 million square metres, accompanied&nbsp;by a gradual change in the format of the premises.
<p style="text-align: center;"><em>Increasing customer demand and impatient investors are the drivers behind the upswing in&nbsp;the development of new shopping centres across Europe. By the end of 2016, Cushman &amp;&nbsp;Wakefield expect new retail space to increase by 9.7 million square metres, accompanied&nbsp;by a gradual change in the format of the premises.</em></p> <p><strong>Prague, 2 December 2015</strong> – France: 851,000 sq m; Italy: 634,000 sq m; Germany: 230,000 sq m; Poland:&nbsp;570,000 sq m; Slovakia: 89,000 sq m; and the Czech Republic approximately 85,000 sq m. This, according to&nbsp;Cushman &amp; Wakefield, is the European outlook with regards to the development of new shopping centres&nbsp;and/or the expansion of existing ones between H2 2015 and end of 2016.</p> <p>Following two “thin” years, developers across the continent are coming into form again. They are not only&nbsp;preparing new projects – they are also developing them and successfully leasing and selling them to&nbsp;investors shortly after completion. The drivers behind the development are the increasing purchasing power&nbsp;in Europe, the customers’ willingness to spend and the fact that many occupiers expand their businesses.</p> <p><em>“New projects are rising up across Europe. The most active markets, perhaps surprisingly, are Spain and&nbsp;Italy, having been through more challenging economic times. Robust activity is also apparent in the traditional&nbsp;markets of the UK, France and Germany. We see an unexpected upswing in retail in the Nordic countries&nbsp;too”</em>, observes Jonathan Hallett, Managing Partner at Cushman &amp; Wakefield Czech Republic.</p> <p>The expansion of shopping centres demonstrates, among other things, that despite the growth in online&nbsp;shopping, this retail format still has its place in the market. That said, many new projects point to new trends.</p> <p>The first trend is refurbishing, upgrading and expanding the existing shopping centres. According to Jonathan&nbsp;Hallett, demand among customers and occupiers has made many developers and owners refurbish their&nbsp;space and/or complete further phases of their projects. Out of the expected new retail space increment of&nbsp;9.7 million square metres, expansions of the existing schemes account for some 22% in Western Europe and&nbsp;some 10% in the Central and Eastern European region.</p> <p>The Cushman &amp;&nbsp;Wakefield team is also convinced that the change in the format of the shopping centre is&nbsp;important. Developments in this respect are apparent in Western Europe and the Nordic countries. We can&nbsp;also expect the change in the Czech Republic in the future.</p> <p>Many developers openly speak about “lifestyle galleries” – not just business or shopping centres. This is not&nbsp;an empty promise, either – the galleries in the pipeline and those opened in the latter half of this year exhibit&nbsp;a high level of quality in terms of architectural and interior design, placing emphasis on leisure activities such&nbsp;as sports and wellness. Catering facilities and other food-related outlets play a key role in virtually all new&nbsp;concepts.</p> <p>For example, the Arese Shopping Centre in Milan, Italy, includes both indoor and outdoor venues for cultural&nbsp;events. Unibail-Rodamco’s new Rivera project near Nice offers similar content. The inclusion of green areas&nbsp;and a natural environment for visitors is currently perceived as an obvious component. Still, Minto in&nbsp;Monchengladbach, Germany, is still exceptional among the new projects.</p> <p>Finally, the third trend is the diminishing size of the new and in-progress projects. With 20,000 to 30,000 sq&nbsp;m, most of them fall within the ‘small and medium-sized’ category. This is also one of the reasons why a&nbsp;major percentage of the new projects are being built outside capitals and big cities.</p> <p>An overview of the new projects in the Czech Republic is further proof of this observation. Five new shopping&nbsp;centres should be opened in the country by the end of 2016. In addition to the <strong>Nova Palmovka</strong> multi-purpose&nbsp;facility (with 5,000 sq m allocated for retail) and the <strong>extension of the Chodov Centre</strong> by 35,000 sq m, there&nbsp;are new projects under development in Hradec Kralove (<strong>Aupark</strong> – 23,000 sq m), Jablonec nad Nisou&nbsp;(<strong>Central</strong> – 11,270 m 2 ) and Prerov (<strong>Prior</strong> – 13,732 sq m).</p> <p><em>“The demand amongst investors who are willing to pay premium prices for best performing and established&nbsp;shopping centres, will spur developers to accelerate future projects. Accordingly, we expect the development&nbsp;of just new shopping centres, as well as the refurbishment or remodelling of existing projects to start as early&nbsp;as in 2016”, Mr Hallett concludes.</em></p>
COS is coming to the Czech market, opening in Pařížská tomorrow
The doors of the first Czech branch of COS boutique will open on Friday. The&nbsp;premium brand of the Sweden-based Hennes &amp;&nbsp;Mauritz chain is opening a boutique at Parizska 23 in a&nbsp;three-storey retail facility with a floor area of almost 600 square metres. Cushman &amp; Wakefield was involved&nbsp;in the transaction.
<p><strong>Prague, 4 February 2015</strong> – The doors of the first Czech branch of COS boutique will open on Friday. The&nbsp;premium brand of the Sweden-based Hennes &amp;&nbsp;Mauritz chain is opening a boutique at Parizska 23 in a&nbsp;three-storey retail facility with a floor area of almost 600 square metres. Cushman &amp; Wakefield was involved&nbsp;in the transaction.</p> <p><em>“Prague is an enchanting and diverse city and we feel that Parizska Street is&nbsp;an ideal setting for the first COS&nbsp;store. Launching in the Czech Republic is an exciting step for the brand,” </em>says <strong>Marie Honda</strong>, Managing&nbsp;Director for COS.</p> <p>Parizska is a very attractive location for retailers, which is why rents have been growing steadily for a long&nbsp;time. Although the street is currently fully occupied, occupier relocations are common, motivated primarily by&nbsp;the need to secure a greater floor area.</p> <p><em>“The tenant mix can change. Last year, Louis Vuitton relocated within Parizska Street in pursuit of larger&nbsp;premises. The company rented 900 square metres. New brands which have come to Parizska recently&nbsp;include Tory Burch and Brioni,”</em> says <strong>Jan Kotrbáček</strong>, Head of Cushman &amp;&nbsp;Wakefield’s Retail Agency Team&nbsp;who participated in the Brioni relocation. <em>“We also expect Rolls Royce to open their showroom in Parizska&nbsp;this year.”</em></p> <p>The typical customers are changing too. Parizska ceased to be the shopping address reserved exclusively&nbsp;for foreigners a long time ago. The importance of Czech customers to retailers is growing. The owners and&nbsp;executives of successful Czech companies are forming another group that boutiques must inevitably target&nbsp;these days. International customers, however, still account for the majority of shoppers. Russians used to&nbsp;prevail for a long time but their activity decreased last year. Since the launch of regular direct flights between&nbsp;Prague and Beijing last September we have been observing the prevalence of Chinese customers.</p>
Meyer Bergman Fund Sells Czech Shopping Centre to New Europe Property Investments for €82.6 Million
A fund established by real estate investment manager Meyer Bergman has sold Forum Ústi&nbsp;nad Labem shopping centre in the Czech Republic to the listed property company New Europe Property Investments&nbsp;PLC (NEPI) for € 82.6 million.
<p><strong>Prague, 13 th April 2016</strong> – A fund established by real estate investment manager Meyer Bergman has sold Forum Ústi&nbsp;nad Labem shopping centre in the Czech Republic to the listed property company New Europe Property Investments&nbsp;PLC (NEPI) for € 82.6 million.</p> <p>Cushman &amp; Wakefield advised Meyer Bergman on the disposal of Forum Ústí nad Labem.</p> <p>Alexander Rafajlovič of C&amp;W’s Capital Markets team in the Czech Republic commented that “The sale of Forum Ústí nad&nbsp;Labem confirms that investors are increasingly seeing CEE as the strongest prospect for income growth across Europe.&nbsp;This is the first shopping centre sale of 2016, which is likely to become one of the most active years in the history of&nbsp;Czech retail investment.”</p> <p>Meyer Bergman European Retail Partners (MBERP) acquired the 27,800 sq.m. shopping centre in a portfolio with Forum&nbsp;Nová Karolina in Ostrava in 2011 in partnership with Healthcare of Ontario Pension Plan, with financing provided by Uni&nbsp;Credit, to complete its investment programme. The centre attracts 8.6 million visitors a year and its tenants include H&amp;M,&nbsp;C&amp;A, New Yorker, Sports Direct, Billa, CCC, and Cinema City. Ústi nad Labem is close to the German border and is on&nbsp;the route of the main motorway linking Prague to Berlin. The asset will continue to be managed by ARAM on NEPI’s&nbsp;behalf.</p>
Cushman & Wakefield wins Retail & Leisure Agency Of The Year award in Central & Eastern Europe (CEE)
Cushman &amp;&nbsp;Wakefield was named CEE Retail &amp;&nbsp;Leisure Agency Firm of&nbsp;the Year 2016 at the CEE Quality Awards organised by CEEQA in association with the Financial&nbsp;Times. Cushman &amp; Wakefield beat off the competition from a shortlist of 5 companies, including&nbsp;BOIG, CBRE, Christie &amp; Co, Colliers International and JLL.
<p><strong>Prague, 18 th April 2016</strong> – Cushman &amp;&nbsp;Wakefield was named CEE Retail &amp;&nbsp;Leisure Agency Firm of&nbsp;the Year 2016 at the CEE Quality Awards organised by CEEQA in association with the Financial&nbsp;Times. Cushman &amp; Wakefield beat off the competition from a shortlist of 5 companies, including&nbsp;BOIG, CBRE, Christie &amp; Co, Colliers International and JLL.</p> <p>The aim of CEE Quality Awards is to recognise excellence and promote the achievements of the&nbsp;emerging Europe real estate sector to the regional and international investment arena. The awards&nbsp;procedure was overseen by the leading global consulting firm Deloitte.</p> <p>Jonathan Hallett, Partner, Head of Central &amp;&nbsp;Eastern Europe, said, “Cushman &amp;&nbsp;Wakefield&nbsp;continues to help transform the retail landscape across Central Europe, and the award is the&nbsp;appreciation that our staff are at the cutting edge of our industry.”</p> <p>Renata Kusznierska, Head of Retail Agency in Poland, said, “It proves that our dedicated and&nbsp;experienced team is committed to providing top class retail services. We would like to thank our&nbsp;clients for their continued trust and cooperation on leading projects in the CEE region.”</p>
Cushman & Wakefield at a new and prestigious address
With effect from Monday 25 April, Cushman &amp;&nbsp;Wakefield is relocating to new&nbsp;offices. More than 200 employees will occupy in excess of 2,000 square metres in the Quadrio, one of the&nbsp;most modern office buildings in the centre of Prague. CPI Group owns the property. Cushman &amp;&nbsp;Wakefield&nbsp;also manages and leases the facility for CPI.
<p><strong>PRAGUE, 21 April 2016</strong> – With effect from Monday 25 April, Cushman &amp;&nbsp;Wakefield is relocating to new&nbsp;offices. More than 200 employees will occupy in excess of 2,000 square metres in the Quadrio, one of the&nbsp;most modern office buildings in the centre of Prague. CPI Group owns the property. Cushman &amp;&nbsp;Wakefield&nbsp;also manages and leases the facility for CPI.</p> <p>“It is important for Cushman &amp;&nbsp;Wakefield to reflect the market by being located in a first class building and&nbsp;iconic address. &nbsp;Quadrio not only met these requirements but also provides our employees and clients alike&nbsp;with an outstanding working environment. The rooftop panoramic view of Prague is an added bonus,” says&nbsp;<strong>Jonathan Hallett</strong>, Managing Partner at Cushman &amp;&nbsp;Wakefield Czech Republic and CEE.</p> <p>The real estate consulting firm is relocating after more than ten years in the former ČKD building at Můstek&nbsp;on Prague’s Wenceslas Square.</p> <p>The new address of the company’s headquarters is: Cushman &amp;&nbsp;Wakefield, Quadrio Offices, Purkyňova&nbsp;2121/3, Praha 1. The telephone numbers remain valid; the number to the reception desk is 234 603 603.</p>
Central Europe still a strong investment market
According to Cushman &amp;&nbsp;Wakefield, strong investment activity in the core Central&nbsp;European markets of Poland, the Czech Republic, Slovakia, Hungary and Romania continued in the first&nbsp;quarter of 2016, with EUR 1.4 billion invested. The slight decrease in transaction volume of 5% compared to&nbsp;the corresponding period of 2015 was smaller than the 14% fall recorded for Europe overall. Q1 activity was&nbsp;also above the long-run average of EUR 1.2 billion since 2007.
<p style="text-align: center;"><em>Poland leads the region</em></p> <p><strong>Prague, May 17, 2016</strong> - According to Cushman &amp;&nbsp;Wakefield, strong investment activity in the core Central&nbsp;European markets of Poland, the Czech Republic, Slovakia, Hungary and Romania continued in the first&nbsp;quarter of 2016, with EUR 1.4 billion invested. The slight decrease in transaction volume of 5% compared to&nbsp;the corresponding period of 2015 was smaller than the 14% fall recorded for Europe overall. Q1 activity was&nbsp;also above the long-run average of EUR 1.2 billion since 2007.</p> <p>In the 12 months ending in Q1 2016, close to EUR 7 billion was traded in the region, similar to the 12-month&nbsp;period ending in Q4 2015. This was a 7% rise in the volume activity recorded in the 12 months ending in Q1&nbsp;2015.</p> <p>Poland is still the primary destination for international capital with investment activity exceeding EUR 500&nbsp;million in Q1 2016, 17% up on the same period a year ago. Of the total 44 transactions recorded in the region&nbsp;in Q1 2016, 22 took place in Poland.</p> <p>Commenting on the level of activity in Q1 2016, James Chapman, Partner CE, Capital Markets at Cushman&nbsp;&amp;&nbsp;Wakefield, said, “Any thoughts of a market slowdown have so far proved unfounded. Investors are showing&nbsp;their confidence in the region’s economic performance over and above political changes. We can already see&nbsp;Q2 activity likely to outstrip 2015 volumes with further growth set for the second half of the year.”</p> <p>The levels of activity varied across the region. Apart from Poland, a significant growth was also recorded in&nbsp;Hungary (EUR 132 million transacted, an 18% increase year-on- year) and Slovakia (EUR 175 million). At the&nbsp;same time, the Czech Republic, who delivered an exceptional performance in Q1 2015, saw volumes fall&nbsp;over the same period (EUR 278 million, down by 68%). As a result, Romania took second place in terms of&nbsp;volume, with EUR 288 million transacted.</p> <p>In terms of types of property, offices led the Central European market, with EUR 621 million traded in Q1&nbsp;2016 (a staggering 252% increase year-on- year), followed by retail at EUR 574 million (a 28% decrease).</p> <p>Retail investors focused on shopping centres, as well as super- and hypermarkets. The industrial sector,&nbsp;which started 2015 with a great result, also recorded a fall in volumes, down by 61% to EUR 180 million. The&nbsp;average lot size amounted to EUR 31 million, slightly below the EUR 37 million recorded in 2015.</p> <p>Jeff Alson, Partner CE, Capital Markets, Cushman &amp;&nbsp;Wakefield, added, “There is an increasing balance to&nbsp;the figures in 2016. All countries in the CEE region are contributing to the overall activity and investor interest &nbsp;is spread across the sectors. The volumes are less reliant upon single, large transactions although there are&nbsp;a number of these likely to complete in H2 2016. These are all strong indicators of a robust, healthy market.”</p> <p>The largest single property transaction in CE in Q1 2016 was the Central Bratislava Shopping Centre,&nbsp;Slovakia bought by Allianz Real Estate from Immocap for EUR 175 million. The largest portfolio transaction&nbsp;was the portfolio of retail assets across the Czech Republic acquired by Palmer Capital from Atrium for EUR 103 million.</p> <p>In Q1 2016, 75% of activity was by overseas investors; however, this share is below both the long-run&nbsp;average and the average for 2015 (just over 80%). This may change, as Asian investors are slowly moving&nbsp;their focus to include Central Europe in addition to Europe’s more core markets. More capital from South&nbsp;Africa is also expected to come into Central Europe. In the case of Poland, whilst the country’s real estate&nbsp;investment market is still dominated by foreign capital inflows, Polish investors have never been so active on&nbsp;the market. This strong presence is expected to continue, accounting for the overall fall in overseas capital&nbsp;activity, as Poland remains the largest market in the region.</p>
PUPA is back!
The Italian leader cosmetics brand PUPA, the n.1 Make-up brand in the Italian&nbsp;market, which in the past was exclusively sold in the Tuzex stores, will be available again in the Czech&nbsp;Republic. Its first store in the Czech Republic will open on June 8 th . It will be placed in the Černý Most&nbsp;shopping centre. Cushman &amp;&nbsp;Wakefield, which is exclusively representing the brand throughout its&nbsp;expansion, facilitated the lease of the space.
<p><strong>Prague, June 1 st , 2016</strong> – The Italian leader cosmetics brand PUPA, the n.1 Make-up brand in the Italian&nbsp;market, which in the past was exclusively sold in the Tuzex stores, will be available again in the Czech&nbsp;Republic. Its first store in the Czech Republic will open on June 8 th . It will be placed in the Černý Most&nbsp;shopping centre. Cushman &amp;&nbsp;Wakefield, which is exclusively representing the brand throughout its&nbsp;expansion, facilitated the lease of the space.</p> <p>“We also represent the PUPA chain, which trades in 70 countries around the world, in other countries. Over&nbsp;the last 2 years, PUPA, in cooperation with us, have opened 15 stores in other European countries,” says&nbsp;<strong>Tomáš Vavrečka</strong> of Cushman &amp;&nbsp;Wakefield who was involved in the opening of the first Czech store and&nbsp;adds: “After successful operations in Slovakia, expansion to the Czech market was a logical step.”</p> <p>The cosmetics market in the Czech Republic is constantly growing.&nbsp;“We already have plans to open several other stores in the Czech Republic in the coming years. A further&nbsp;very important new opening in Prague will be coming very soon. These will not be located only in shopping&nbsp;centres. We will also open bricks and mortar stores in selected cities. By 2019, PUPA should be available in&nbsp;all major regional cities in the Czech Republic,” says <strong>Andrea Conti</strong>, Managing Director of PUPA Czech sro.</p> <p>PUPA is a high quality, creative and full of colours cosmetics brand with a wide comprehensive assortment&nbsp;proposed in the market with the most affordable price for offered quality. The price position, its best value for&nbsp;money ratio, its wide products range either on make-up as well as on accessories, bath &amp;&nbsp;body care, skin&nbsp;care, classic and creative emotional beauty kits could be an advantage for PUPA to be different from brands&nbsp;even recently entered in the Czech cosmetics market with a higher level of product prices, such as MAC,&nbsp;Kiehls and others. High quality mass oriented cosmetics brands are still scarce on the Czech market.</p>
Link na projekt byl odeslán
Project link was sended
Děkujeme že jste nás kontaktovali
Děkujeme že jste nás kontaktovali
High street
<div> <p>In the high street sector our team is unrivalled with the leading position on the market, delivering advisory and leasing services to both landlords and tenants. To date our team has leased over 670 high street shops in major cities in the Czech republic and Slovakia, which counts for almost 140,000 sq m of retail area.</p> <p><strong>LANDLORD REPRESENTATION</strong></p> <ul> <li>Tenants searches, and providing support and advice in agreeing lease terms</li> <li>Advisory services to ensure the optimal use of retail space</li> <li>Advice on market rental levels and support in negotiations</li> <li>Consultancy services to advise on the best use of properties / commercial spaces<br /> &nbsp;</li> </ul> <p><strong>TENANT REPRESENTATION</strong></p> <ul> <li>Property searches and support in agreement of lease terms</li> <li>Portfolio management advice and support in the sale and acquisition of retail premises</li> <li>Renegotiation of existing lease agreements</li> <li>Advisory services and market analysis for portfolio expansion</li> </ul> <p><br /> <a href="/high-street">Reference</a></p> </div> <p>&nbsp;</p> <h3>HIGH STREET TEAM</h3> <div class="contact-team-list"> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="Jan Kotrbáček" src="/foto/kontakty/jan_kotrbacek(3).jpg" /></div> <div class="item-name">Jan Kotrbáček</div> <div class="item-desc">Partner<br /> Head of Retail CEE</div> <div class="item-contacts"> <div class="item-tel"><a class="no-ajax-link" href="tel:+420602655806">+420 602 655 806 </a></div> </div> <div class="item-email"><a href="mailto:jan.kotrbacek@cushwake.com ">jan.kotrbacek@cushwake.com </a></div> </div> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="Jan Kotrbáček" src="/foto/kontakty/jan_voslar(1).jpg" /></div> <div class="item-name">Jan Voslář</div> <div class="item-desc">Partner<br /> Head of High Street&nbsp;<span style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">&amp; T-rep</span></div> <div class="item-contacts"> <div class="item-tel"><a class="no-ajax-link" href="tel:+420724484470">+420 724 484 470 </a></div> </div> <div class="item-email"><a href="mailto:jan.voslar@cushwake.com ">jan.voslar@cushwake.com </a></div> </div> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="Zdeněk Zádrapa" src="/foto/kontakty/zdenek_zadrapa(1).jpg" /></div> <div class="item-name">Zdeněk Zádrapa</div> <div class="item-desc">Associate<br /> F&amp;B and Leisure Specialist</div> <div class="item-contacts"> <div class="item-tel"><a class="no-ajax-link" href="tel:+420724525800">+420 724 525 800</a></div> </div> <div class="item-email"><a href="mailto:zdenek.zadrapa@cushwake.com">zdenek.zadrapa@cushwake.com</a></div> </div> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="Kristýna Milovanović" src="/foto/kontakty/kristyna_milovanovic_270x340px.jpg" /></div> <div class="item-name">Kristýna Milovanović</div> <div class="item-desc">Senior Consultant</div> <div class="item-contacts"> <div class="item-tel"><a class="no-ajax-link" href="tel:+420727855253">+420&nbsp;</a>727 855 253</div> </div> <div class="item-email"><a href="mailto:kristyna.milovanovic@cushwake.com">kristyna.milovanovic@cushwake.com</a></div> </div> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="Petr Řepa" src="/foto/kontakty/d-petr_repa.jpg" /></div> <div class="item-name">Petr Řepa</div> <div class="item-desc">Consultant</div> <div class="item-contacts"> <div class="item-tel"><a class="no-ajax-link" href="tel: +420606639066">+420 606 639 066</a></div> </div> <div class="item-email"><a href="mailto:petr.repa@cushwake.com">petr.repa@cushwake.com</a></div> </div> </div>
Foot Locker to open its biggest Central European store in Prague
<p>Foot Locker, the international leisure shoes and clothes retailer, will open its biggest store in Central Europe in the middle of the year. The shop with almost 1 500 sq m will take up five floors in Euro Palace on Wenceslas Square. Cushman &amp; Wakefield has facilitated the lease of the space and is also in charge of project management for the retail unit construction.&nbsp;</p>
<p><strong>Prague, 24 January 2017 – </strong>Foot Locker, the international leisure shoes and clothes retailer, will open its biggest store in Central Europe in the middle of the year. The shop with almost 1 500 sq m will take up five floors in Euro Palace on Wenceslas Square. Cushman &amp; Wakefield has facilitated the lease of the space and is also in charge of project management for the retail unit construction.</p> <p>Foot Locker’s new flagship store will replace the Promod fashion chain and an casino in Euro Palace. The space of the shop will be three times larger than usual with Foot Locker shops. The shop display area is almost 600 m<sup>2</sup>.</p> <p><em>“The centre of Prague has been profiling itself as the most attractive retail location in Central and Eastern Europe for a long time. This is evidenced by the constantly increasing demand among international brands for Prague high street locations Na Příkopě, Pařížská and Wenceslas Square, which should undergo extensive revitalisation in the years to come,”</em> says <strong>Jan Kotrbáček</strong>, Partner and Head of Retail Agency for Central Europe at Cushman &amp; Wakefield. <em>“Shops in the centre of Prague benefit from the footfall and from their position, which allows brands to visibly present their own identities,” </em>Mr Kotrbáček adds.</p> <p><em>“We consider Prague to be the key location in the Central European region. The local market is stable and tourism has long been on the rise,” </em>says <strong>Martin Macháč</strong>, Director of Real Estate at Foot Locker Europe. <em>“Our flagship store will offer the broadest range of goods including the collections created exclusively for the Foot Locker brand,” </em>Mr Macháč adds.</p> <p>The Foot Locker brand was founded in 1974. It has more than 800 shops across Europe and more than 3 000 worldwide. The majority of its available product range is made for exclusive sales in Foot Locker shops. Foot Locker offers its customers goods by brands such as Nike, Adidas, Lacoste and Puma.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Tenant Representation
<p>Our retail tenant representation team is the only dedicated team providing complex sevices to tenants in the market. We can benefit from our long term experience in the market and global Cushman &amp; Wakefield retail platform.</p> <p>OUR TENANT REPRESENTATION SERVICES INCLUDE:</p> <ul> <li>Consultation services of lease terms (negotiating/renegotiating)</li> <li>Cost of occupancy analyses</li> <li>Strategy development and expansion</li> <li>Build-to-suit planning</li> <li>Search for suitable locations in high streets or shopping centres</li> <li>Valuation of market lease</li> <li>Tailored market research and market analysis</li> <li>Demographic analysis</li> <li>Logistic/distribution services</li> <li>Valuation &amp; Advisory</li> <li>Project Management<br /> &nbsp;</li> </ul> <p><a href="/tenant-representation-ref">Reference</a></p> <h2>&nbsp;</h2> <div class="contact-team-list"> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="Jan Voslář" src="/foto/kontakty/jan_voslar(1).jpg" /></div> <div class="item-name">Jan Voslář</div> <div class="item-desc">Head of High Street &amp; T-rep<br /> Partner</div> <div class="item-contacts"> <div class="item-tel"><a class="no-ajax-link" href="tel:+420724484470">+420 724 484 470</a></div> </div> <div class="item-email"><a href="mailto:jan.voslar@cushwake.com">jan.voslar@cushwake.com</a></div> </div> </div>
RETAIL MAP CZECH REPUBLIC
2019/2020
Děkujeme že jste nás kontaktovali
Děkujeme že jste nás kontaktovali
Stavba budovy Aspira byla zahájena
<p>Společnost Livesport, přední světový poskytovatel sportovních výsledků, slavnostně položila základní kámen budovy <strong>Aspira Business Centre</strong>. Kancelářské prostory o rozloze 18 000 m2 v Nových Butovicích plánuje dokončit v listopadu 2017.</p>
<p>Společnost Livesport, přední světový poskytovatel sportovních výsledků, slavnostně položila základní kámen budovy <strong>Aspira Business Centre</strong>. Kancelářské prostory o rozloze 18 000 m2 v Nových Butovicích plánuje dokončit v listopadu 2017.</p> <p>Livesport zaznamenal od svého vzniku v roce 2006 na českém i celosvětovém trhu významný růst. To vedlo k rozhodnutí investovat v řádu vyšších stovek milionů korun do vlastních kancelářských prostor na Praze 13, kde má společnost nyní své sídlo. Nový projekt nabídne netradiční architektonické řešení i vysoký technický standard budovy. Aspira Business Centre splňuje také principy udržitelnosti a cílí na akreditaci <strong>BREEAM Excellent a LEED Gold.</strong></p> <p>„Železobetonový skelet budovy bude oděn do kvalitních přírodních materiálů s vysokou estetickou hodnotou jak zvenku, tak zevnitř. Projekt jsme pojali moderně, aby nenarušoval celkový dojem okolí a zároveň aby upoutal pozornost. Samozřejmě jsme brali zřetel i na příjemné pracovní prostředí,“ uvedl architekt Václav Hlaváček ze Studia Acht. Společnost Livesport obsadí v nové budově více než 6 000 m2. Zbytek prostor – zhruba 12 000 m2 – je k dispozici zájemcům o kancelářské prostory třídy A v lukrativní lokalitě. Správou budovy investor pověřil <strong>Cushman &amp; Wakefield</strong>, kteří již jednají se zájemci o další prostory. V přízemí bude restaurace, obchody a konferenční centrum.</p> <p>Aspira Business Centre bude mít celkem 10 nadzemních a 3 podzemní podlaží. Vedle výborné dopravní dostupnosti nabídne celkem 264 parkovacích míst včetně dobíjecích stanic pro elektromobily a zázemí pro cyklisty. Retailové atrium v přízemí poskytne prostory pro menší výstavy, ale i restauraci a konferenční sál až pro 100 hostů.</p>
V Brně bude poprvé dokončeno více nových kanceláří než v Praze
Poptávka firem z oblasti IT a&nbsp;odborných služeb&nbsp;po nových kancelářích v jihomoravské metropoli strmě stoupá.&nbsp;I díky ní bude v roce 2016 v Brně dokončeno hned několik projektů s celkovou plochou&nbsp;přes&nbsp;50 000 m2.&nbsp;Podle poradenské společnosti Cushman &amp; Wakefield<br /> půjde o nejvyšší objem dokončených kanceláří od roku 2007.
<p style="text-align: center;"><em>Poptávka firem z oblasti IT a&nbsp;odborných služeb&nbsp;po nových kancelářích v jihomoravské metropoli strmě stoupá.&nbsp;I díky ní bude v roce 2016 v Brně dokončeno hned několik projektů s celkovou plochou&nbsp;přes&nbsp;50 000 m2.&nbsp;Podle poradenské společnosti Cushman &amp; Wakefield<br /> půjde o nejvyšší objem dokončených kanceláří od roku 2007. </em></p> <p><strong>Brno / Praha, 6. ledna, 2016 -</strong>&nbsp;V Brně bude v roce 2016 dokončeno celkem pět nových kancelářských budov s kapacitou 51 550&nbsp;čtverečných metrů. Půjde o největší přírůstek od roku 2007 a&nbsp;jihomoravská metropole zároveň ve výstavbě poprvé předstihne Prahu.&nbsp;Aktivita developerů je podložena rostoucím zájmem nových nájemců i expanzí těch stávajících.&nbsp;I díky tomu neobsazenost v druhém pololetí 2015 klesla na rekordní minimum - k 16,5 %.</p> <p>Přitom situace na začátku loňského roku naznačovala, že výstavba v roce 2016 bude&nbsp;v&nbsp;Brně poměrně nízká.</p> <p><br /> <em>"Téměř všechny kvalitní projekty v Brně jsou&nbsp;skoro obsazené.&nbsp;Firmám se v tomto městě velmi daří a nebojí se nabírat další zaměstnance a rozšiřovat prostory. U některých kancelářských objektů vznikají dokonce pořadníky zájemců o pronájem&nbsp;a stávající nájemci&nbsp;mají omezené možnosti expanze. Zároveň skvěle fungují předpronájmy v případě nových projektů,"</em>&nbsp;říká Lukáš Netolický, specialista na brněnský trh,&nbsp;Cushman &amp; Wakefield.&nbsp;A dodává, že i rozestavěné projekty jsou již z&nbsp;velké&nbsp;části&nbsp;obsazené.</p> <p>Hlavním tahounem poptávky jsou v Brně firmy z oblasti IT a navázaných oborů. Pověst "výpočetního centra České republiky" jihomoravská metropole dokazuje i na číslech.&nbsp;<em>„Podle statistiky Cushman &amp; Wakefield zaujímají společnosti ze sektoru ICT dominantní 58% podíl na všech uzavřených pronájmech. Vzhledem k poptávce a synergickému efektu, kdy velké firmy následují i menší, včetně start-upů, se tento údaj může v roce 2016 ještě zvýšit,“</em>&nbsp;říká Michal Soták, vedoucí oddělení průzkumu trhu v Cushman &amp; Wakefield.</p> <p>V druhé polovině loňského&nbsp;roku činila celková kancelářská plocha v Brně přes&nbsp;483 000 metrů čtverečních, z toho 80 procent&nbsp;tvořily&nbsp;moderní budovy třídy A.&nbsp;Poměrně vysoká neobsazenost&nbsp;vznikla díky výstavbě&nbsp;v&nbsp;době hospodářského zpomalení.</p> <p>V&nbsp;roce 2016 přibude na brněnském&nbsp;trhu&nbsp;další konkurence v podobě pěti dokončených budov.&nbsp;Areál&nbsp;<strong>Slatina</strong> se&nbsp;rozšíří&nbsp;o další budovu „O“, která nabídne&nbsp;15 200 m2. Dále by měl být dokončen projekt&nbsp;<strong>Campus Science Park C</strong>&nbsp;(12 750 m2),&nbsp;<strong>T Dorn</strong>&nbsp;(7 100 m2)&nbsp;a CTP vystaví druhou kancelářskou budovu v&nbsp;projektu&nbsp;<strong>Ponávka</strong>&nbsp;(8 000 m2). Rekonstrukcí projde&nbsp;kancelářský komplex&nbsp;<strong>Smetanova 35</strong>&nbsp;(8 500 m2). V&nbsp;každé z&nbsp;výše uvedených budov evidujeme ve větší či menší míře předpronájem kancelářských prostor.</p> <p><em>"I přes nárůst nabídky a zahájení výstavby nových kancelářských objektů nastane v Brně záhy situace, kdy nebude možné uspokojit&nbsp;v&nbsp;centru města&nbsp;poptávku větších nájemců. Naopak se vytváří prostor pro pozvolný růst nájemného&nbsp;u kvalitních projektů v&nbsp;této části města,“</em>&nbsp;uzavírá&nbsp;Lukáš Netolický.</p>
Pořadníky na nové kanceláře? V Praze možná brzká realita
V roce 2016 bude v Praze dokončeno&nbsp;nejméně kanceláří&nbsp;od roku 2008. &nbsp;Podle dostupných informací to bude&nbsp;přibližně&nbsp;33 tisíc m2. Podle poradenské společnosti Cushman &amp; Wakefield to povede k prudkému poklesu neobsazenosti a&nbsp;tlaku na růst nájemného v nejlepších lokalitách.&nbsp;Poptávka je velmi vysoká, na konci roku pravděpodobně převýší nabídku.
<p style="text-align: center;"><em>V roce 2016 bude v Praze dokončeno&nbsp;nejméně kanceláří&nbsp;od roku 2008. &nbsp;Podle dostupných informací to bude&nbsp;přibližně&nbsp;33 tisíc m2. Podle poradenské společnosti Cushman &amp; Wakefield to povede k prudkému poklesu neobsazenosti a&nbsp;tlaku na růst nájemného v nejlepších lokalitách.&nbsp;Poptávka je velmi vysoká, na konci roku pravděpodobně převýší nabídku. </em></p> <p><strong>Praha, 8. ledna, 2016&nbsp;–</strong>&nbsp;Čtyři nové objekty a jedna rekonstrukce, souhrnný objem 32&nbsp;600 m2&nbsp;podlahové plochy. V&nbsp;případě Prahy jde o aktuální odhad dle developerských plánů&nbsp;pro letošní rok. Přitom průměrný roční přírůstek&nbsp;za posledních deset let byl 146&nbsp;000 m2&nbsp;nové kancelářské plochy ročně. Podle mezinárodní poradenské společnosti Cushman &amp; Wakefield jde pouze o krátkodobý výpadek a&nbsp;již&nbsp;v roce&nbsp;2017 kancelářský trh opět výrazně ožije.<br /> <br /> Neobsazenost moderních&nbsp;kancelářských budov klesá několik měsíců po sobě.&nbsp;V&nbsp;polovině roku 2015 byla na úrovni 17%.&nbsp;Aktuálně dosahuje&nbsp;14,6 % a klesat bude dále.. <em>"Jde o nečekaně&nbsp;pozitivní číslo, uvážíme-li, že právě v roce 2015 bylo dokončeno značné&nbsp;množství projektů s celkovou kapacitou téměř&nbsp;190 000 m2,"</em> komentuje situaci Radka Novak, vedoucí&nbsp;kancelářského týmu&nbsp;v Cushman &amp; Wakefield&nbsp;a dodává:<em> „Opět&nbsp;se potvrdilo, že nabídka generuje poptávku, což v&nbsp;kombinaci&nbsp;s&nbsp;pozitivním hospodářským růstem způsobilo výrazný&nbsp;nárůst realizovaných transakcí v&nbsp;roce&nbsp;2015. Například&nbsp;jen naše společnost se účastnila transakcí v&nbsp;objemu přes 100&nbsp;000&nbsp;m2, což je pro nás rekordní výsledek“</em>. Nové budovy se pronajímají velmi dobře, a pokud nebude nová nabídka, tak klesne i neobsazenost prostor v&nbsp;budovách starších.</p> <p>Cushman &amp; Wakefield předpokládá, že o&nbsp;nájemce nebudou mít&nbsp;nouzi ani budovy, s jejichž dokončením počítají developeři v letošním roce. Konkrétně&nbsp;jde o projekt&nbsp;<strong>Futurama Business Park</strong>, Phase III na Praze 8 (9 150 m2),&nbsp;<strong>Park Radlice</strong>&nbsp;na Praze 5 (6 450 m2), &nbsp;<strong>Classic 7</strong>&nbsp;Phase III na Praze 7 (5 550 m2),&nbsp;<strong>South Point</strong> na Praze 4 (7450 m2) a o rekonstrukci&nbsp;<strong>Harrachovského paláce</strong>&nbsp;na Praze 1 (4 000 m2). Lze očekávat, že v době dokončení bude&nbsp;většina&nbsp;nových budov pronajata.</p> <p>V některých lokalitách tak podle společnosti&nbsp;Cushman &amp; Wakefield, může v roce 2016 vzniknout převis poptávky po moderních kancelářských prostorách nad nabídkou. A v nejvyhledávanějších částech Prahy, konkrétně 1, 4 a 5,&nbsp;by mohlo v&nbsp;letošním roce dokonce dojít k&nbsp;mírnému zvyšování nájemného nebo přinejmenším ke snižování nabídek určených pro nájemce.</p> <h4>Výhled na rok 2017</h4> <p>Rozestavěných projektů je&nbsp;nejvíce na Praze 4 (přes 40 tisíc&nbsp;m2), dále na Praze 5 (20 tisíc m2) a na Praze 1 (téměř 20 tisíc&nbsp;m2). K&nbsp;největším&nbsp;objektům&nbsp;patří City Deco s 13 200 m2&nbsp;nebo Five! na pražském Smíchově o ploše 14 200 m2.<br /> <br /> Výstavbu letos dle Cushman &amp; Wakefield zahájí&nbsp;hned několik developerů. Plánují zahájení&nbsp;poměrně velkých projektů&nbsp;například&nbsp;druhá fáze Waltrovky&nbsp;–&nbsp;Mechanika na Praze 5, Visionary na Praze 7, Main Point Pankrác na Praze 4&nbsp;nebo Butterfly na Praze 8. Pokud skutečně začnou, tak se dá očekávat významný nárůst nabídky na přelomu let 2017/2018.</p> <p><em>"Řada firem se chystá&nbsp;zvětšit své kanceláře. Daří se poradenským společnostem, IT firmám a obecně segmentu z&nbsp;oblasti informačních a telekomunikačních technologií, personálním a finančním či pojišťovacím společnostem,"</em>&nbsp;uzavírá Radka Novak.</p>
Regional Research Forum zveřejňuje údaje o kancelářském trhu v Brně a v Ostravě za druhé pololetí 2015
Členové Regional Research Fora&nbsp;–&nbsp;CBRE, Colliers International, Cushman &amp; Wakefield, JLL&nbsp;–&nbsp;usilují o poskytování&nbsp;co možná nejúplnějších, nejpřesnějších a nejtransparentnějších dat&nbsp;o vývoji regionálních kancelářských trhů v&nbsp;České republice. Členové sdílejí základní informace o vývoji trhu a věří, že&nbsp;Regional Research Forum&nbsp;přispěje ke&nbsp;zlepšení transparentnosti&nbsp;regionálních kancelářských trhů.
<p>11. února 2016, Praha</p> <h4>Úvod</h4> <p>Členové Regional Research Fora&nbsp;–&nbsp;CBRE, Colliers International, Cushman &amp; Wakefield, JLL&nbsp;–&nbsp;usilují o poskytování&nbsp;co možná nejúplnějších, nejpřesnějších a nejtransparentnějších dat&nbsp;o vývoji regionálních kancelářských trhů v&nbsp;České republice. Členové sdílejí základní informace o vývoji trhu a věří, že&nbsp;Regional Research Forum&nbsp;přispěje ke&nbsp;zlepšení transparentnosti&nbsp;regionálních kancelářských trhů.</p> <p>Regional Research Forum&nbsp;si dovoluje zveřejnit údaje o kancelářském trhu v Brně&nbsp;za druhé&nbsp;pololetí 2015.</p> <h4>Nabídka kancelářských prostor v Brně</h4> <p>Ve druhé&nbsp;polovině roku 2015&nbsp;dosáhla celková výměra moderních kancelářských ploch v Brně&nbsp;487 600&nbsp;m2.&nbsp;Budovy třídy A představovaly&nbsp;80 % celkové plochy a zbývajících 20&nbsp;% tvořily kanceláře třídy B.</p> <p>Ve druhém pololetí 2015 byla v&nbsp;Brně dokončena jedna&nbsp;kancelářská budova; Polyfunkční dům Smetanova&nbsp;(1 500 m2). Ve výstavbě se zde nachází&nbsp;dalších&nbsp;69 600 m2&nbsp;kancelářské plochy&nbsp;v celkem sedmi budovách, z&nbsp;nichž největší jsou&nbsp;Budovy O (15 200 m2) a P (15 000 m2) v Areálu Slatina a Campus Science Park C (12 000 m2). Celkem 54 600 m2&nbsp;by mělo být dokončeno v&nbsp;roce 2016.</p> <h4><span class="tx" style="width:138.4pt;height:11.2pt;border-width:0 0 11pt 11pt;">Realizovaná poptávka v Brně</span><span class="tx f13" style="letter-spacing:0pt;word-spacing:0pt;left:148.4pt;width:2.8pt;height:9.3pt;border-width:2pt 10pt 11pt 0;"> </span></h4> <p><span class="tx" style="width:138.4pt;height:11.2pt;border-width:0 0 11pt 11pt;">Hrubá realizovaná poptávka včetně&nbsp;renegociací dosáhla ve druhém pololetí roku 2015 celkem 30 000 m2, což bylo o 9&nbsp;%&nbsp;více než v&nbsp;předchozím pololetí.&nbsp;Čistá realizovaná poptávka po odečtení renegociací a podnájmů dosáhla 25&nbsp;000 m2, což bylo o 71&nbsp;% více než v&nbsp;prvním pololetí roku 2015.</span></p> <p><span class="tx" style="width:138.4pt;height:11.2pt;border-width:0 0 11pt 11pt;">Největšími&nbsp;zveřejněnými&nbsp;transakcemi byly ve&nbsp;druhé&nbsp;polovině roku&nbsp;renegociace společnosti&nbsp;AT&amp;T (4 000 m2) v Campus Science Parku A a před-pronájem společnosti Skypicker&nbsp;(3 000 m2) v Campus Science Parku C. </span></p> <h4><span class="tx" style="width:138.4pt;height:11.2pt;border-width:0 0 11pt 11pt;">Neobsazenost kanceláří v Brně </span></h4> <p>V Brně bylo&nbsp;ke konci druhého pololetí 2015 evidováno 66&nbsp;900 m2&nbsp;volných&nbsp;kancelářských prostor, odpovídalo&nbsp;to tedy&nbsp;míře neobsazenosti ve&nbsp;výši&nbsp;13,7&nbsp;%, což&nbsp;byl pokles o 2,6 procentního bodu oproti prvnímu pololetí 2015.</p> <h4>Nájemné</h4> <p>Nejvyšší dosažitelné nájemné v Brně&nbsp;ve druhé&nbsp;polovině 2015&nbsp;mírně vzrostlo&nbsp;na z 12,50 EUR/ m2/&nbsp;měsíc&nbsp;na 13,00 EUR/ m2/ měsíc.</p> <p><strong>Pro další informace kontaktujte prosím kohokoli z členů Prague Research Fora.</strong></p> <p>Regional Research Forum si dovoluje zveřejnit údaje o kancelářském trhu v Ostravě&nbsp;za druhé&nbsp;pololetí 2015.</p> <h4>Nabídka kancelářských prostor v Ostravě</h4> <p>Ve druhé&nbsp;polovině roku 2015&nbsp;dosahovala celková&nbsp;výměra moderních kancelářských ploch v Ostravě&nbsp;208 400 m2.&nbsp;Budovy třídy A představovaly&nbsp;71 % celkové plochy a zbývajících 29 %&nbsp;tvořily kanceláře třídy B.</p> <p>Ve druhém pololetí&nbsp;2015 byla dokončena jedna kancelářská budova;&nbsp;Administrativní budova Vratimovská (3 000 m2).</p> <p>V&nbsp;Ostravě se nyní nenachází žádná kancelářská budova ve výstavbě.</p> <h4>Realizovaná poptávka v&nbsp;Ostravě</h4> <p>Hrubá realizovaná poptávka dosáhla ve druhém pololetí 2015 celkem 13 500 m2, jednalo se tedy o&nbsp;nárůst&nbsp;o 83 % v&nbsp;porovnání s prvním pololetím 2015.&nbsp;Čistá realizovaná poptávka po odečtení renegociací a podnájmů dosáhla 11&nbsp;100&nbsp;m2, což bylo o 50&nbsp;% více než v&nbsp;prvním pololetí roku 2015.</p> <p>Největší transakcí&nbsp;ve druhé&nbsp;polovině roku byla renegociace GE Money Bank (2 500 m2) v CTOffice Ostrava.</p> <h4>Neobsazenost kanceláří v Ostravě</h4> <p>V&nbsp;Ostravě&nbsp;bylo ke konci druhého pololetí 2015 evidováno 47 200 m2&nbsp;volných&nbsp;kancelářských prostor.&nbsp;Míra neobsazenosti tak poklesla oproti prvnímu pololetí 2015 o 1,3 procentního bodu na 22,7 %.</p> <h4>Nájemné</h4> <p>Nejvyšší dosažitelné nájemné v Ostravě&nbsp;zůstalo ve druhém pololetí&nbsp;2015 na &nbsp;úrovni11,50 EUR/ m2/ měsíc.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span class="tx" style="top:10.4pt;width:37.5pt;height:8.3pt;border-width:0 497pt 7pt 11pt;">Definice </span></strong></p> <p><span class="tx" style="top:10.4pt;width:37.5pt;height:8.3pt;border-width:0 497pt 7pt 11pt;"><strong>Celková výměra:</strong>&nbsp;Celková výměra dokončených kancelářských ploch (obsazených či neobsazených), nově postavených od roku 1992 nebo zrekonstruovaných, třídy A a B, obsazených majitelem nebo k pronájmu. Budovy státní správy jsou vyloučeny, stejně<br /> jako budovy s&nbsp;výměrou menší než 800 m². </span></p> <p><span class="tx" style="top:10.4pt;width:37.5pt;height:8.3pt;border-width:0 497pt 7pt 11pt;"><strong>Nová nabídka:</strong>&nbsp;Nově dokončené nebo zrekonstruované budovy, které obdržely kolaudační rozhodnutí v daném období.</span></p> <p><span class="tx" style="top:10.4pt;width:37.5pt;height:8.3pt;border-width:0 497pt 7pt 11pt;"><strong>Kanceláře třídy A:</strong>&nbsp;Pokud budova splňuje alespoň 6 ze 7 „klíčových kritérií“ a alespoň 5 ze 7 „doplňkových kritérií“, je hodnocena jako budova třídy A. </span></p> <p><span class="tx" style="top:10.4pt;width:37.5pt;height:8.3pt;border-width:0 497pt 7pt 11pt;"><strong>Kanceláře třídy B:</strong>&nbsp;Pokud budova splňuje alespoň 2 ze 7 „klíčových kritérií“ a alespoň 4 ze 7 „doplňkových kritérií“, je&nbsp;hodnocena jako budova třídy B.</span></p> <p><span class="tx" style="top:10.4pt;width:37.5pt;height:8.3pt;border-width:0 497pt 7pt 11pt;"><strong>Realizovaná poptávka:</strong>&nbsp;Hrubá plocha reprezentuje celkovou podlahovou plochu pronajatou nebo předpronajatou, prodanou nebo předprodanou uživatelům za uvedené období. Neobsahuje prostory pod nabídkou. Prostor je pronajat, pokud&nbsp;je podepsána smlouva. Celková realizovaná poptávka obsahuje i renegociace, prodloužení pronájmů a podnájmy, čistá realizovaná poptávka tyto transakce vylučuje.</span></p> <p><span class="tx" style="top:10.4pt;width:37.5pt;height:8.3pt;border-width:0 497pt 7pt 11pt;"><strong>Předpronájem:</strong>&nbsp;Aktivní předpronájem budovy začíná poté, co je hotov předběžný design pro ukázku budoucím nájemníkům. Předpronájmem se nazývá takový pronájem, který se uskuteční před začátkem výstavby.</span></p> <p><span class="tx" style="top:10.4pt;width:37.5pt;height:8.3pt;border-width:0 497pt 7pt 11pt;"><strong>Míra neobsazenosti:</strong>&nbsp;Podíl fyzicky volných prostor v dokončených budovách na celkové výměře.</span></p> <p><span class="tx" style="top:10.4pt;width:37.5pt;height:8.3pt;border-width:0 497pt 7pt 11pt;"><strong>Nejvyšší nájemné:</strong>&nbsp;Dosahované nájemné za nové budovy, vysoké&nbsp;technické kvality v budovách v nejlepších lokalitách.&nbsp; </span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span class="tx" style="top:10.4pt;width:37.5pt;height:8.3pt;border-width:0 497pt 7pt 11pt;"><strong>COPYRIGHT © Regional Research Forum 2016</strong><br /> Tato publikace je vlastnictvím Regional Research Fora (Členové: CBRE, Colliers International,Cushman &amp; Wakefield a JLL) a nesmí být kopírována, reprodukována a dále šířena v&nbsp;jakékoliv podobě&nbsp;&nbsp;nebo jakýmikoliv prostředky a to jako část nebo celek bez uvedení Regional Research Fora jako zdroje informace. Informace obsažené v&nbsp;publikaci&nbsp;byly získány ze zdrojů považovaných za důvěryhodné. Nicméně správnost infomace nezaručujeme.&nbsp;O nepřesnostech nás informujte, abychom je mohli opravit. Regional Research Forum na sebe neváže odpovědnost za škodu nebo ztrátu způsobenou jakoukoliv neúmyslnou nepřesností v této zprávě. </span></p> <p><span class="tx" style="top:10.4pt;width:37.5pt;height:8.3pt;border-width:0 497pt 7pt 11pt;"><strong>Pro další informace kontaktujte prosím kohokoli z členů Prague Research Fora.</strong></span><br /> <br /> &nbsp;</p>
Neobsazenost klesne na historické minimum
Neobsazenost kancelářských nemovitostí klesne v letošním roce podle odhadů Cushman &amp; Wakefield pod 11,5 %. To je nejnižší úroveň neobsazenosti od roku 2008.&nbsp;Takto prudký pokles (ze 17 % v minulém roce) ukazuje na&nbsp;atraktivitu Prahy a sílu české ekonomiky. Následkem bude mimo jiné tlak na růst nájemného kancelářských prostor.
<p><strong>Praha, 11. února 2016&nbsp;–</strong>&nbsp;Neobsazenost kancelářských nemovitostí klesne v letošním roce podle odhadů Cushman &amp; Wakefield pod 11,5 %. To je nejnižší úroveň neobsazenosti od roku 2008.&nbsp;Takto prudký pokles (ze 17 % v minulém roce) ukazuje na&nbsp;atraktivitu Prahy a sílu české ekonomiky. Následkem bude mimo jiné tlak na růst nájemného kancelářských prostor.</p> <p>Příčinou poklesu množství volných kanceláří je omezená výstavba letošního roku a rostoucí poptávka po kancelářích. Tu způsobila stále stoupající atraktivita Prahy pro zahraniční firmy a ekonomické oživení České republiky.<br /> Mezi dopady patří růst nájmů a rychlejší obsazování kanceláří.</p> <p><em>„Z hlediska mezinárodních firem, poptávajících kanceláře,&nbsp;patří&nbsp;Praha&nbsp;mezi nejvyhledávanější. Nájmy jsou zatím stále relativně nízko a úroveň moderních kancelářských budov je&nbsp;zcela srovnatelná s&nbsp;těmi zahraničními. Navíc Praha disponuje kvalitními pracovníky a je oblíbenou destinací&nbsp;zaměstnanců zahraničních&nbsp;firem,“</em>&nbsp;říká<strong> Radka Novak</strong>, vedoucí kancelářského týmu Cushman&nbsp;&amp; Wakefield v Praze a dodává:&nbsp;<em>„Lokální firmy ovšem také rostou&nbsp;a obsazují čím dál vice kancelářských ploch.“ </em></p> <p>Zatímco loni jsme zaznamenali&nbsp;nejvyšší roční nárůst&nbsp;výstavby od roku 2008 (v Praze postaveno téměř 190&nbsp;000 metrů čtverečních&nbsp;kancelářských ploch), letos&nbsp;očekáváme výstavbu pouhých 32&nbsp;600 m2.</p> <p><em>„Rok 2016 vidíme jako ideální pro nákup kancelářských prostor, příjem z nakoupených kancelářských projektů poroste díky vzrůstajícím nájmům,“</em>&nbsp;říká&nbsp;<strong>Jeff Alson</strong>, vedoucí středoevropského investičního týmu Cushman&nbsp;&amp; Wakefield a dodává:<em>&nbsp;„Investoři jsou si tohoto faktu vědomi, letos očekáváme objem trhu investic kolem&nbsp;2,5 miliard EUR. Z&nbsp;toho přibližně polovinu budou tvořit kancelářské prostory.“ </em></p>
For IT companies, Brno remains the No. 1 Location
Brno offers the lowest rent in the CE region and an optimum vacancy rate
<p style="text-align: center;"><em>Brno offers the lowest rent in the CE region and an optimum vacancy rate</em></p> <p><strong>Brno, 14 April 2016&nbsp;–&nbsp;</strong>Brno confirms its position as an ideal site for a wide range of companies&nbsp;–&nbsp;not just shared service centres or IT firms. It follows from a comparison of eight Central European cities that in addition to the lowest rent, Brno also offers the lowest IT professionals’ salaries. The research was conducted by Cushman &amp; Wakefield in cooperation with the CPL human resources consultancy. The comparison comprised Prague, Brno, Bratislava, Budapest, Warsaw, Krakow, Poznan and Wroclaw. &nbsp;</p> <p>“In Brno the rent is the lowest in the region and is expected to remain so for some time, although in the centre of the city it has increased slightly during the last half-year and currently it is at 13 euros per square metre per month there,” says Lukáš Netolický, Senior Consultant in the&nbsp;Cushman &amp; Wakefield Office Agency Team.</p> <p>“This is due to how quickly the newly built offices have been occupied. Projects that are still under construction also have no problem in finding occupants. Unoccupied office space now primarily exists on the outskirts of the city where the rent remains stable,”&nbsp;adds&nbsp;Lukáš Netolický,&nbsp;who specialises in the Brno market.</p> <p>Wroclaw has the second lowest rent, which is currently 15 euros per square metre per month. The highest monthly rent is in Warsaw: 24 euros per square metre.</p> <p>“What makes Brno so attractive is that, in addition to the low rent level, the salaries in the IT sector are also low. The average monthly salary (average for the three most frequent vacancies) offered to IT professionals in Brno is 1,775 euros. Among the eight cities under review, Brno is the only one where this salary level is below 2,000 euros per month. Krakow is where IT professionals earn the most: an experienced IT professional in Krakow can earn, on average almost 2,500 euros per month,” says&nbsp;Michal Vyplašil,&nbsp;Head of the CPL Office in Brno specialising in headhunting for IT positions.</p> <p>Currently the most frequently offered vacancies in Brno include Java Developer, .NET/C# Developer and JavaScript developer.</p> <p>Brno has a buoyant office market. New office buildings totalling around 60,000 square metres are expected to be built and commissioned in Brno this year, which is more than in Prague. Due to the high demand, new office spaces, especially those in the centre of the city, are likely to be leased quickly. The proportion of empty offices has been continuously declining and currently it is above 13 per cent.</p> <p>The total office area leased in Brno last year amounted to 58,000 square metres. Of this, more than a half (52%) was leased to IT companies. They prefer modern offices at prestigious addresses to be able to offer an attractive working environment to their employees and to attract and retain the best experts. Demand for high-quality offices is also high among companies other than those in the IT industry.</p> <p>The Edwards international company is the most recent example of the lease of office space in Brno. In cooperation with Cushman and Wakefield, this company decided at the beginning of April to extend its leased area in the Spielberk Office Centre in order to be able to expand the services it provides from Brno.<br /> <br /> “For our business in shared services we need&nbsp;representative areas, well-accessible offices and good facilities for our employees. The Spielberk Office Centre offers all this and therefore it is an ideal site for our Head Office,” says Pavel Šustek,&nbsp;Director at Edwards for the Czech Republic.</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
Josef Krautman nově členem RICS
Josef Krautman (32)&nbsp;se stává novým členem Královského institutu diplomovaných znalců (Royal Institution of&nbsp;Chartered Surveryors, RICS). Josef&nbsp;je třináctým&nbsp;zaměstnancem Cushman &amp; Wakefield v České republice, který je členem RICS.&nbsp;Odbornou zkoušku úspěšně absolvoval začátkem května.
<p><strong>Praha, 23.&nbsp;května&nbsp;2016&nbsp;–</strong>&nbsp;Josef Krautman (32)&nbsp;se stává novým členem Královského institutu diplomovaných znalců (Royal Institution of&nbsp;Chartered Surveryors, RICS). Josef&nbsp;je třináctým&nbsp;zaměstnancem Cushman &amp; Wakefield v České republice, který je členem RICS.&nbsp;Odbornou zkoušku úspěšně absolvoval začátkem května.<br /> <br /> Josef Krautman nastoupil na pozici business developera v kancelářském týmu&nbsp;Cushman &amp; Wakefield v&nbsp;červnu roku 2014. Je&nbsp;zodpovědný za získávání nových klientů, především na straně nájemců. Krautman má přes deset let zkušeností na realitním trhu v&nbsp;České republice i v&nbsp;zahraničí. Dříve působil ve společnostech JLL,&nbsp;King Sturge&nbsp;v Praze a Aengevelt Immobilien v Lipsku. Na realitním trhu začínal v realitní kanceláři Maxima Reality v roce 2006.</p> <p>Krautman je absolventem fakulty podnikového managementu na Czech Management Institute v Praze (ESMA), vystudoval také University of Reading. Je bilingvní, hovoří česky stejně dobře jako německy. Plynule se domluví také anglicky.&nbsp;Ve volném čase se věnuje golfu, fitness a rád hraje šachy.<br /> <br /> RICS poskytuje jednu z globálně nejprestižnějších profesních kvalifikací pro oblasti pozemků, nemovitostí a stavebnictví. Cílem RICS je stanovit a zabezpečit dodržování nejvyšších standardů týkajících se odborných znalostí a integrity služeb poskytovaných členy a firmami, které jsou regulované RICS. RICS má&nbsp;na celém světě okolo 120.000 členů. V České republice má RICS vice než 100 členů.</p>
Výstava o Emilu Zátopkovi, která proběhne v OC Quadrio, představí nový komiks o této sportovní legendě
V pondělí 30. května se od 17 hodin v knihkupectví Neoluxor v OC Quadrio na Národní třídě uskuteční křest komiksu Zátopek a autogramiáda jeho autorů, předního českého kreslíře Jaromíra Švejdíka alias Jaromíra 99 a scénáristy Jana Nováka. Zahájena bude i výstava o Emilu Zátopkovi v olympijské Fan Zone Czech Team ve které od 16:00 proběhne workshop s oběma protagonisty.
<p><strong>V pondělí 30. května se od 17 hodin v knihkupectví Neoluxor v OC Quadrio na Národní třídě uskuteční křest komiksu Zátopek a autogramiáda jeho autorů, předního českého kreslíře Jaromíra Švejdíka alias Jaromíra 99 a scénáristy Jana Nováka. Zahájena bude i výstava o Emilu Zátopkovi v olympijské Fan Zone Czech Team ve které od 16:00 proběhne workshop s oběma protagonisty. </strong></p> <p>Emil Zátopek je bezesporu jednou z&nbsp;největších českých sportovních legend. Výstava o<br /> čtyřnásobném olympijském vítězi, který je známý nejen sportovními úspěchy, ale i neutuchající vytrvalostí a posouváním mezí možností vlastního těla, bude k&nbsp;vidění od 27. května do 26. června.&nbsp;Kromě působivé&nbsp;grafiky&nbsp;z nového&nbsp;komiksu&nbsp;bude k vidění časosběrný film o&nbsp;tom, jak vzniká kresba Jaromíra 99.</p> <p>Zájemci o komiks mohou získat podpis autorů během autogramiády, která proběhne v prostorách knihkupectví Neoluxor.&nbsp;Navíc pro ty, kteří se autogramiády nemohou zúčastnit, je zde připravena ke koupi speciální edice signifikovaných výtisků v počtu 200 kusů.</p> <p>Program společných akcí ČOV a OC Quadrio bude k nalezení na FB Olympijský tým<br /> nebo webu&nbsp;<a href="http://www.fandimevquadrio.cz">www.fandimevquadrio.cz</a><br /> &nbsp;</p>
Karlín patří mezi nejvyhledávanější oblasti k pronájmu kanceláří
Zatímco se během krize díky nižším nájmům firmy stěhovaly do lokalit na okraji Prahy, dnes je situace jiná. Postupně se začínají vracet zpět do centra města, zejména do jeho širší části. V současné době nejpopulárnější částí je Karlín s výbornou dostupností jak autem, tak i hromadnou dopravou a s plnou občanskou vybaveností.
<p>Zatímco se během krize díky nižším nájmům firmy stěhovaly do lokalit na okraji Prahy, dnes je situace jiná. Postupně se začínají vracet zpět do centra města, zejména do jeho širší části. V současné době nejpopulárnější částí je Karlín s výbornou dostupností jak autem, tak i hromadnou dopravou a s plnou občanskou vybaveností.</p> <p>A jelikož se stává pro firmy čím dál obtížnější nalákat nové talenty a udržet si kvalifikované zaměstnance, nejsou již hlavním kritériem při výběru sídla společnosti pouze cenové podmínky, ale rovněž i nutnost nalézt flexibilní a komfortní řešení kancelářských prostor v kvalitnější lokalitě.</p> <p><em>„Kancelářské prostředí se stává každým dnem důležitějším pro fungování společnosti. Od zaměstnanců se požaduje vysoký výkon, a aby se ho dosáhlo, musí zaměstnavatelé poskytovat prostory, ve kterých se zaměstnanci cítí komfortně a vlastně „jako doma“. Kromě interiérů ale hraje velmi důležitou roli i dopravní dostupnost a občanská vybavenost v bezprostředním okolí. &nbsp;I proto je momentálně nejpopulárnější kancelářskou lokalitou Karlín, který v sobě spojuje všechny atributy a navíc se v něm aktivně staví nové, atraktivní kancelářské objekty,“</em>&nbsp;říká Radka Novák, partnerka a vedoucí kancelářského týmu ve společnosti Cushman &amp; Wakefield.</p> <p>S tímto novým trendem samozřejmě musí počítat i developeři, kteří navrhují své projekty kancelářských budov a jejich umístění tak, aby uspokojily potřeby budoucích nájemců a jejich zaměstnanců.<em> „Při projektování kanceláří konzultujeme lokalitu i vybavenost budov s realitní společností, která má ten nejlepší přehled, co firmy pro své zaměstnance chtějí a potřebují,“</em> říká Martin Kodeš, obchodní ředitel J&amp;T Real Estate. Příkladem takové dobré spolupráce je kancelářský komplex Rustonka, který bude dokončen na začátku roku 2017 právě v Karlíně, klidné lokalitě a přitom do centra města co by kamenem dohodil.</p> <p><em>„Naším cílem je připravit pro firmy maximální flexibilitu řešení kanceláří a pro jejich zaměstnance příjemné pracovní prostředí. V každé budově nabízíme až 11 280 m² kancelářské plochy, přičemž jedno podlaží je možné rozdělit podle požadavků klientů až do osmi částí,“</em> vysvětluje Martin Kodeš. Celý komplex Rustonka nabídne k pronájmu přes 33 tisíc m2&nbsp;kanceláří, které jsou vzdálené jen necelé dvě minuty chůze od zastávky tramvají a metra, v těsné blízkosti cyklostezky kolem Vltavy. Jeho součástí budou odpočinkové zóny, kavárny a restaurace, dostatek zeleně a také terasy s výhledem na řeku a okolí, které poslouží jak pro práci, tak i pro odpočinek zaměstnanců. Výhodou Rustonky bude rovněž její viditelnost. Kromě služeb přímo v budově se v blízkosti nacházejí další obchody, restaurace, škola, školka a také možnosti kulturního a sportovního vyžití. &nbsp;</p>
Forum Liberec: Modernisation in Full Swing
Liberec’s&nbsp;<em>Forum Liberec</em>&nbsp;shopping centre will celebrate its tenth anniversary this year. NEPI Rockcastle, the owner of this retail complex, has decided to modernise the centre extensively to ensure that it retains its position as a leading shopping destination in the North Bohemia. Cushman &amp; Wakefield has been on board as a partner in charge of property management, consulting for the modernisation concept and re-leasing of the centre.
<p>Liberec’s&nbsp;<a href="https://www.retailguide.cz/forum-liberec1"><em>Forum Liberec</em></a>&nbsp;shopping centre will celebrate its tenth anniversary this year. NEPI Rockcastle, the owner of this retail complex, has decided to modernise the centre extensively to ensure that it retains its position as a leading shopping destination in the North Bohemia. Cushman &amp; Wakefield has been on board as a partner in charge of property management, consulting for the modernisation concept and re-leasing of the centre.</p> <p>Cushman &amp; Wakefield’s Rostislav Veselý and Peter Hakun, who are responsible for the centre’s re-leasing, describe the modernisation process which is in full swing now.</p> <h2>Can you introduce Forum Liberec?</h2> <p><strong>Rostislav Veselý:</strong> It is a shopping centre with a total floor area of almost 44,000 sq&nbsp;m, situated in the city centre of Liberec. The access to the location for traffic is excellent. In addition to a frequented pedestrian zone, there is a bus terminal as well as several municipal transport stops right next to Forum Liberec, and our complex also includes a large car park building for those who have to drive to the city centre. About 12.6 million visitors come to Forum Liberec annually.</p> <p><img alt="Forum Liberec" src="/foto/editor_uploads/forum_liberec_exterier_9.jpg" style="width: 900px; height: 599px;" /></p> <h2>What is the tenant mix in Forum Liberec?</h2> <p><strong>Peter Hakun:</strong> Forum Liberec is currently undergoing major changes. The shopping centre opened at the turn of 2009/2010 and the tenant mix was on a par with the standard at the time, which was as follows: Tesco as the anchor tenant plus fashion retailers, small service outlets and a cinema. The changes in the tenant mix and the modernisation were prompted by the downsizing of Tesco.</p> <h2>What are the changes about?</h2> <p><strong>Peter Hakun:</strong> We have significantly enlarged the F&amp;B segment. There had been a food court in Forum Liberec previously, but it needed refreshing. We brought new F&amp;B brands on board. The major footfall drivers currently include McDonald’s, Pizza Hut and Burger King, and we are especially proud of Liberec’s first <strong>Starbucks</strong>, which opened in the Forum. All of the brands mentioned have been successful beyond expectations. In addition to them, the new food court also features Czech, Mexican, Chinese and Vietnamese cuisines. Two more restaurants should open this year.</p> <p><img alt="Forum Liberec Starbucks" src="/foto/editor_uploads/0.jpg" style="width: 900px; height: 600px;" /></p> <h2>How about other tenants?</h2> <p><strong>Peter Hakun:</strong> As part of the changes in retail space, we were able to offer attractive premises to additional prospects in the fashion field (for example, a <strong>Terranova</strong> shop is a new addition; New Yorker will expand; and we are currently finalising lease agreements with a few other brands). As far as leisure is concerned, the cinema has been joined by the <strong>Saunia</strong> sauna world, whose outlet in Forum Liberec is the brand’s first to open outside Prague. It should also be said that the ongoing changes have inspired many tenants to have a new fit-out done in their own retail units. Examples include <strong>DM Drogerie</strong>, <strong>Lindex</strong>, <strong>Rockpoint</strong> and <strong>Alpine Pro</strong>.</p> <h2>So what does the modernisation of the shopping centre involve?</h2> <p><strong>Rostislav Veselý:</strong> The ultimate goal is modernisation of Forum Liberec. We wanted to bring new ideas in and make the stay on the premises easier and more pleasant for the customers by adopting new trends. The changes were made in several directions:</p> <ul> <li>We have relocated the entrance atrium more into the centre’s interior to make it lighter and more spacious.</li> <li>We added new escalators to help visitors move about the premises more easily.</li> <li>The flooring in the malls was replaced.</li> <li>The lighting in the entire building was replaced by a modern energy-saving system.</li> <li>We created soft-seating zones for relaxation along the mall.</li> </ul> <p><img alt="Forum Liberec rekonstrukce" src="/foto/editor_uploads/forum_liberec_escalators_res.jpg" style="width: 900px; height: 499px;" /></p> <h2>When will the modernisation be completed?</h2> <p><strong>Rostislav Veselý:</strong> We are currently just past the halfway point of the entire process and it should be completed in the latter half of 2020. The modifications are being made while the shopping centre is in operation, which is more difficult than if the shopping centre was closed for public, but allows current tenants to remain in operation. We would like to thank all tenants and visitors to the centre – their patience will certainly pay off and the final result will be worth it.</p> <h2><strong><a href="https://www.retailguide.cz/forum-liberec1">Forum Liberec</a> – Facts &amp; Figures:</strong></h2> <ul> <li><strong>Location:</strong> Liberec, North Bohemia, Czech Republic</li> <li><strong>Retail area:</strong> 44,000 sq&nbsp;m</li> <li><strong>Opened:</strong> 2009/2010</li> <li><strong>Overall upgrade:</strong> 2019/2020</li> <li><strong>Owner:</strong> NEPI Rockcastle</li> <li><strong>Leasing, property management &amp; project management:</strong> Cushman &amp; Wakefield</li> </ul>
Privacy notice
<p>This website (the "Website") is operated by Cushman &amp; Wakefield Debenham Tie Leung Limited on behalf of ourselves, our group companies, international partnerships and affiliated organisations ("C&amp;W", "we", "our" or "us").</p> <p><span style="color:#0093B2;"><strong>Your privacy</strong></span><br /> We recognize that when you choose to provide us with information about yourself, you trust us to act in a responsible manner. This Privacy Notice explains who we are, how we collect, share and use personal information about you, and how you can exercise your privacy rights.&nbsp;&nbsp;</p> <p>This applies to personal information that we collect though the Website or when engaging in our relationship or potential relationship with you (or your organisation) as a supplier, customer or business partner.</p> <p><span style="color:#0093B2;"><strong>What do we do?</strong></span><br /> Cushman &amp; Wakefield is a leading global real estate services firm with 48,000 employees in more than 70 countries helping occupiers and investors optimize the value of their real estate. Cushman &amp; Wakefield is among the largest commercial real estate services firms providing core services of agency leasing, asset services, capital markets, facility services (C&amp;W Services), global occupier services, investment &amp; asset management (DTZ Investors), project &amp; development services, tenant representation, and valuation &amp; advisory. For more information about us, please see the <a href="https://www.retailguide.cz/about-us" target="_blank"><u>About Us</u></a> section of our Website.</p> <p><span style="color:#0093B2;"><strong>What information do we collect?&nbsp;</strong></span><br /> Depending on your relationship with C&amp;W, we may collect personal information about you that broadly falls into the following categories:</p> <p><span style="color:#003865;"><strong>Information that you provide voluntarily</strong></span></p> <ul> <li><strong>Website information.</strong> You can visit our website without telling us anything about yourself. However, in some situations we may ask you to voluntarily provide us with some personal information. For example, this might be if you are interested in signing up to receive emails from us, or reading some research, or attending an event, or participating in any online forum provided by us from time to time, or if you register for any online account made available by us, or contact us via the Website (in which cases we will collect information such as name, email address, organisation, country, zip code/postal code, job title, telephone number(s), details of your comment or query and username/password). When we do receive your personal information we will treat it securely, lawfully and fairly.</li> <li><strong>Job candidates. </strong>When you contact us in relation to employment opportunities at C&amp;W, we collect certain information as part of the recruitment process (and if successful, your employment). You can learn more about this in our separate <a href="http://www.cushmanwakefield.cz/en-gb/candidate-privacy-notice" target="_blank"><u>Candidate Privacy Statement</u></a>.</li> <li><strong>Information we collect when you do business with us.</strong> We may collect and process information relating to you as an individual (whether as a Website user or otherwise) when you conduct business with C&amp;W as, or on behalf of, a customer or prospective customer, or as, or on behalf of, a vendor, supplier, consultant, professional adviser or other third party ("Customer, Vendor or Business Partner Data"). Examples of Customer Vendor or Business Partner Data include:&nbsp; <ul> <li>contact details of a point of contact for C&amp;W Customer, Vendor or Business Partners (such as name, business phone numbers, business address, photograph) including for the purposes of attendance at or participation in any promotional or other C&amp;W event or competition;&nbsp;</li> <li>role-related information about Customer, Vendor or Business Partners or their representatives (such as job title, responsibilities, department, work history, qualifications and experience);&nbsp;</li> <li>financial information (such as financial account information about individuals connected to a particular business) or property ownership information relating to such individuals if needed to take payment or fulfil contractual obligations or for due diligence or related purposes;&nbsp;</li> </ul> </li> <li><strong>CCTV images/Building access control:</strong> We may deploy CCTV and/or building access control procedures at C&amp;W premises (which involve the processing of CCTV images of visitors and/or personal information such as name, organization represented and time of access) for security and law enforcement purposes, to exercise establish or defend or legal rights or to protect the vital interests of any person.</li> </ul> <p><span style="color:#003865;"><strong>Information that we collect automatically</strong></span></p> <ul> <li>When you visit our Website, we may collect certain information automatically from your device. In some countries, including countries in the European Economic Area, this information may be considered personal information under applicable data protection laws. Specifically, the information we collect automatically may include information like your IP address, device type, cookie ID, browser-type, broad geographic location (e.g. country or city-level location) and other technical information. We may also collect information about how your device has interacted with our Website, including the pages accessed and links clicked. Collecting this information enables us to better understand the visitors who come to our Website, where they come from, and what content on our Website is of interest to them. We use this information for our internal analytics purposes and to improve the quality, relevance and experience of our Website for our visitors. Some of this information may be collected using cookies and similar tracking technology, including web beacons. For further information about the types of Cookies we use, why, and how you can control Cookies, please see our <a href="http://www.cushmanwakefield.cz/en-gb/cookie-policy" target="_blank">Cookies Notice</a>.</li> </ul> <p><span style="color:#003865;"><strong>Information that we obtain from third party sources</strong></span></p> <ul> <li>In order to comply with various regulations, or to conduct background checks in accordance with our internal requirements (where permissible and in accordance with applicable law), sometimes we may receive personal information about you from third party sources such as credit check databases, politically exposed persons databases, government denied parties, sanctions and watch lists, your employer, other parties in the real estate sector such as real estate agents, purchasers, vendors, borrowers, lenders, architects, engineers, surveyors, developers, landlords, tenants and financial institutions, as well as online sources databases and public registries. We will only obtain this information where we have checked that these third parties either have your consent or are otherwise legally permitted or required to disclose your personal information to us. The types of information we collect from third parties include, for example, information about whether you have been subject to any particular regulatory action or legal proceedings. We use the information we receive to maintain and improve the accuracy of the records we hold about you and assess any risks arising from any relationship or prospective relationship with you and/or your organisation.</li> </ul> <p><span style="color:#003865;"><strong>Sensitive personal information&nbsp;&nbsp;</strong></span></p> <ul> <li>Some of the information you provide or that we obtain from third party sources (where permitted by, and in accordance with, applicable law) in connection with conducting due diligence on you or your organisation may be sensitive, such as any criminal convictions you have received or details of your political activities or religious affiliations (e.g. in the context of establishing whether you are a politically exposed person). We need this information for the purposes of conducting "know your counterparty" checks and to otherwise assess risk in accordance with applicable law in the context of engaging with you/your organisation as a prospective customer or supplier.&nbsp;</li> </ul> <p>You may also provide us with information about a health condition to facilitate us making adjustments to ensure accessibility to premises and/or events.</p> <p>If you provide us with information about another person, you confirm that they have appointed you to act for them, that you have informed them of our identity and the purposes (as set out in this Privacy Notice) for which their information will be processed and that you have obtained any necessary consents to the processing of their personal information. When we first contact them, we may tell them where we got the information from.&nbsp;</p> <p><span style="color:#0093B2;"><strong>How do we use your personal information?</strong></span><br /> We use your personal information for the following purposes (or otherwise described at the point of collection):</p> <ul> <li>to create and administer records about your online account (if any), to provide online services to you, including facilitating your participation in any discussion forum, and for Website and system administration;</li> <li>to improve our Website(s) and our products and services;</li> <li>for due diligence purposes, in accordance with applicable law, to assess financial, reputational, credit or insurance risks arising from any relationship or prospective relationship with you/your organisation and/or to carry out any necessary anti-money laundering checks;</li> <li>to provide you/your organisation with information or products and services that you have requested and deal with invoicing and payment;</li> <li>to send you service-related communications, to deal with communications you send us and request feedback;</li> <li>to facilitate your participation in events or competitions for which you have registered/which you have entered;</li> <li>to identify trends in the real estate sector;</li> <li>to ensure that the content, services and advertising that we offer are tailored to your needs and interests (or those of your organisation) and for business development purposes;to contact you directly or via our agents by mail, telephone, fax, email, SMS or other electronic messaging service with offers of goods and services or information that may be of interest to you (including information about other organisations' goods and services). If you do not wish to receive marketing information from us, please indicate this if requested on the registration or contact form or contact us. We will obtain your consent to the provision of direct marketing material to you, if required to do so by law.</li> </ul> <p><span style="color:#0093B2;"><strong>Who do we share your personal information with?</strong></span><br /> We may disclose your personal information to the following categories of recipients:</p> <ul> <li>to our <strong>group companies or affiliated entities, third party services providers and partners</strong>: <ul> <li>who provide data processing services to us (for example, to support the delivery of, provide functionality on, or help to enhance the security of our Website or other IT infrastructure, to assist us with carrying out due diligence&nbsp; checks, to carry out marketing, analytics or research on our behalf or to support the delivery of services to our clients in general or pursuant to a particular engagement);&nbsp;</li> <li>with whom we arrange joint promotional events (for the purposes of ensuring that you do not receive direct marketing information about the event from multiple sources); or&nbsp;</li> <li>in the case of group companies or affiliated entities, who otherwise process personal information for purposes that are described in this Privacy Notice or notified to you when we collect your personal information.&nbsp;<br /> Further information about our group companies, affiliated entities and the third party service providers that may process your personal information (including their location) can be provided on request by contacting us using the details in the How to contact us heading below.&nbsp;&nbsp;</li> </ul> </li> <li>to our <strong>clients and bid participants</strong>, in relation to a bids and transactions with which you are involved.</li> <li>to any <strong>competent law enforcement body, regulatory, government agency, court or other third party</strong> where we believe disclosure is necessary (i) as a matter of applicable law or regulation, (ii) to exercise, establish or defend our legal rights, or (iii) to protect your vital interests or those of any other person;</li> <li>to an <strong>actual or potential buyer</strong> (and its agents and advisers) in connection with any actual or proposed purchase, merger or acquisition of any part of our business, provided that we inform the buyer it must use your personal information only for the purposes disclosed in this Privacy Notice;</li> <li>to any <strong>other person with your consent </strong>to the disclosure.</li> </ul> <p><span style="color:#0093B2;"><strong>Legal basis for processing personal information</strong></span><br /> Under European Union data protection law, our legal basis for collecting and using the personal information described above will depend on the personal information concerned and the specific context in which we collect it.&nbsp;&nbsp;</p> <p>However, we will normally collect personal information from you only (i) where we need the personal information to perform a contract with you, (ii) where the processing is in our legitimate interests and not overridden by your rights, or (iii) where we have your consent to do so. In some cases, we may also have a legal obligation to collect personal information from you or may otherwise need the personal information to protect your vital interests or those of another person.</p> <p>Where we process your sensitive personal information, we do so: (i) in the context of know-your-counterparty checks as required by applicable law; (ii) on the basis that the processing is necessary for reasons of substantial public interest; (iii) on the basis of your explicit consent; or (iv) to establish, exercise or defend legal claims.</p> <p>You can choose not to provide personal information to us. However, unless otherwise indicated, the information that we request is necessary for the purposes of entering into and performing a contract with you or your organisation and/or providing services to you or your organisation and failure to provide it will impede the contracting process and/or the provision of the relevant services.</p> <p>If we collect and use your personal information in reliance on our legitimate interests (or those of any third party), these interests will normally be: to provide our services to you, respond to your queries, improve our Website(s), undertake marketing, or for the purposes of detecting or preventing illegal activities.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Given the business-to-business context in which we undertake the processing of your personal information, and the safeguards that we take to protect your personal information (including as outlined under the How do we protect your information heading below), our legitimate interests are not outweighed by any prejudice to your individual rights and freedoms. We may have other legitimate interests and, if appropriate, we will make clear to you at the relevant time what those legitimate interests are.</p> <p>If you have questions about or need further information concerning the legal basis on which we collect and use your personal information, please contact us using the contact details provided under the How to contact us heading below.</p> <p><span style="color:#0093B2;"><strong>How do we protect your information?</strong></span><br /> We use appropriate technical and organisational measures to protect the personal information that we collect and process about you.&nbsp; The measures we use are designed to provide a level of security appropriate to the risk of processing your personal information. We take care to allow access to personal information only to those who require such access to perform their tasks and duties, and to third parties who provide services to us or otherwise have a legitimate purpose for accessing it (see under the Who do we share your personal information with? heading above). Whenever we permit a third party to access personal information, we will implement appropriate measures to ensure the information is used in a manner consistent with this Privacy Notice and that the security and confidentiality of the information is maintained.&nbsp;</p> <p><span style="color:#0093B2;"><strong>International data transfers</strong></span><br /> Your personal information may be transferred to, and processed in, countries other than the country in which you are resident.&nbsp; These countries may have data protection laws that are different to the laws of your country (and, in some cases, may not be as protective).</p> <p>Specifically, our Website servers are located in the United States, and our group companies, affiliated companies and third party service providers operate around the world.&nbsp; This means that when we collect your personal information we may process it in any of these countries. For example, we use a third party customer relationship management platform that entails the processing of personal information in the US.<br /> &nbsp;&nbsp;<br /> However, we take steps to safeguard your personal information in accordance with this Privacy Notice. These include, for example, reliance on a third party service provider registration with EU-US Privacy Shield (pursuant to Article 45 of the General Data Protection Regulation). Further details about the protection given to your personal information can be provided upon request by contacting us using the details in the How to contact us heading below.</p> <p><span style="color:#0093B2;"><strong>Data retention</strong></span><br /> We retain personal information we collect from you where we have an ongoing legitimate business need to do so. If you are a client or vendor (or a representative of a client or vendor) then the information will be retained for a period of time to allow us to provide our services, to comply with applicable legal, tax or accounting requirements and, if necessary, for the establishment, exercise or defence of legal claims.&nbsp;&nbsp;</p> <p>When we have no ongoing legitimate business need to process your personal information, we will either delete or anonymise it or, if this is not possible (for example, because your personal information has been stored in backup archives), then we will securely store your personal information and isolate it from any further processing until deletion is possible.&nbsp;</p> <p><span style="color:#0093B2;"><strong>Your data protection rights</strong></span><br /> If European data protection laws apply, you have the following rights:</p> <ul> <li>If you wish to <strong>access, correct, update or request deletion</strong> of your personal information, you can do so at any time by contacting us using the contact details provided under the How to contact us heading below.</li> <li>In addition, you can <strong>object to processing</strong> of your personal information, ask us to <strong>restrict processing</strong> of your personal information or <strong>request portability</strong> of your personal information. Again, you can exercise these rights by contacting us using the contact details provided under the How to contact us heading below.</li> <li>You have the right to <strong>opt-out of marketing communications</strong> we send you at any time. You can exercise this right by clicking on the “unsubscribe” or “opt-out” link in the marketing e-mails we send you or email us at <a href="mailto:web.manager@cushwake.com"><u>web.manager@cushwake.com</u></a>. To opt-out of other forms of marketing (such as postal marketing or telemarketing), then please contact us using the contact details provided under the How to contact us heading below.</li> <li>Similarly, if we have collected and process your personal information with your consent, then you can <strong>withdraw your consent </strong>at any time.&nbsp;Withdrawing your consent will not affect the lawfulness of any processing we conducted prior to your withdrawal, nor will it affect processing of your personal information conducted in reliance on lawful processing grounds other than consent.</li> <li>You have the right to <strong>complain to a data protection authority</strong> about our collection and use of your personal information.&nbsp;For more information, please contact your local data protection authority.</li> </ul> <p>We respond to all requests we receive from individuals wishing to exercise their data protection rights in accordance with applicable data protection laws.</p> <p><span style="color:#0093B2;"><strong>Links to other websites</strong></span><br /> We link to other websites. We are not responsible for the content or privacy policies of these websites for the way in which information about their users is treated. In particular, unless expressly stated, we are not agents for these websites or advertisers nor are we authorized to make representations on their behalf. In any event, you should explore the privacy practices of those third parties.</p> <p><span style="color:#0093B2;"><strong>Passwords</strong></span><br /> In order to bring you more personalized services, we may ask you to establish one or more passwords to gain access to certain services or sections on our Website. You are solely responsible for the control and use of each password you create and we recommend not reusing an old password and creating a strong one.</p> <p><span style="color:#0093B2;"><strong>Updates to this Privacy Notice</strong></span><br /> We may update this Privacy Notice from time to time in response to changing legal, technical or business developments. When we update our Privacy Notice, we will take appropriate measures to inform you, consistent with the significance of the changes we make.&nbsp; We will obtain your consent to any material Privacy Notice changes if and where this is required by applicable data protection laws.</p> <p>You can see when this Privacy Notice was last updated by checking the date displayed at the top of this Privacy Notice.&nbsp;&nbsp;</p> <p><span style="color:#0093B2;"><strong>How to contact us</strong></span><br /> If you have received an e-mail or e-mails from Cushman &amp; Wakefield that you no longer wish to receive, please contact us at <a href="mailto:web.manager@cushwake.com"><u>web.manager@cushwake.com</u></a>. If you otherwise have any questions or concerns about our use of your personal information, please contact us at: <a href="mailto:privacyemea@cushwake.com"><u>privacyemea@cushwake.com</u></a>. If you are in Germany, you can <a href="mailto:Datenschutz-Cushman@he-c.de"><u>contact C&amp;W's German-based Data Protection Officer (DPO)</u></a>.&nbsp;</p> <p>The data controller of your personal information is the Cushman &amp; Wakefield group entity (i) with which you or your organisation is engaged as a supplier or customer; (ii) which is considering entering into a relationship with you or your organisation; and/or (iii) with which you are engaged as user of a particular Cushman &amp; Wakefield website.</p> <p>This privacy policy is valid from 17. 5.&nbsp;2018.</p>
Extensions to existing European shopping centres to drive development in 2017-2018
Prague’s capacity for development has not been exhausted yet by far and this holds true for the rest of the Czech Republic as well, with highly attractive locations still available for new retail or multipurpose schemes with a high ratio of retail space.
<p><strong>PRAGUE, 18 May 2017</strong> – Prague’s capacity for development has not been exhausted yet by far and this holds true for the rest of the Czech Republic as well, with highly attractive locations still available for new retail or multipurpose schemes with a high ratio of retail space. The centre of Prague will get additional premium high-street shopping space as part of the Savarin project (approximately 35&nbsp;000 sq m) and the Flower House at Wenceslas Square. Dejvice Center at Vítězné Square in Prague 6 and the Palác Stromovka in Prague 7 offer potential too.</p> <p>Extensions to established shopping centres will be a significant driver of new floor space across Europe in the next two years, according to Cushman &amp; Wakefield’s latest European Shopping Centre Development Report. 4.5 million sq m is expected to be delivered in 2017 and 2.3 million sq m in 2018. One-quarter of that will be attributable to the extensions of the existing shopping centres. In the Czech Republic extensions will make as much as 80%.</p> <p>For this year, there is 57&nbsp;000 sq m in the pipeline in the Czech Republic. Compared with the previous estimations, the figure has been lowered by approximately 15&nbsp;000 sq m due to the delayed opening of the Kika store, which will expand the existing Galerie Butovice shopping centre, to early 2018. Even so, this means a major year-on-year increase in development. The extensions will concern IGY České Budějovice and Centrum Chodov. The only newly built shopping centre in Jablonec nad Nisou was already completed early this year.</p> <p>“Expanding the existing shopping centres makes sense to developers. The project planning phase is shorter, public transport solutions are already available and they can also tap into an existing customer base. As projects get larger, they can also attract more visitors and become regional destinations in their own right, which can bring additional benefits to the host city or town as well as the wider region,” says Jan Kotrbáček, Partner and the Head of Cushman &amp; Wakefield’s CEE Retail Agency team.</p> <p>The report reveals the total stock of shopping centre space in Europe was 159.4 million sqm at the start of this year while Central and Eastern Europe accounts for 50.8m sq m. This overall total represents a modest year-on-year increase of 4.5m sq m during 2016. Despite the cancellation of several projects Russia was Europe’s most active development. Merely 33&nbsp;300 sq m of new shopping centre space was added in the Czech Republic in 2016 including the Aupark in Hradec Králové and the Galerie Přerov. In effect, the total floor space of the Czech shopping centres amounted to 1.63 million sq m at the beginning of the year. [1]</p> <p><strong>Major development hubs in the Czech Republic</strong></p> <p>Unlike the capitals in many other CEE countries where a strong development activity over the last ten years has resulted in a considerable increase in shopping centre density, Prague, Bucharest and Budapest remain below the regional average. As a result, they offer room for further significant increases in floor space.</p> <p>Prague’s capacity for development has not been exhausted yet by far and this holds true for the rest of the Czech Republic as well, with highly attractive locations still available for new retail or multipurpose schemes with a high ratio of retail space. The centre of Prague will get additional premium high-street shopping space as part of the Savarin project (approximately 35&nbsp;000 sq m) and the Flower House at Wenceslas Square. Dejvice Center at Vítězné Square in Prague 6 and the Palác Stromovka in Prague 7 offer potential too.</p> <p>“The latest trend shows that developers tend to build or principally overhaul projects within major public transportation hubs as well as refurbish smaller shopping centres that serve their immediate communities,” notes Jan Kotrbáček.</p> <p>Examples of schemes involving major transportation hubs include the refurbishment and extension of Tesco’s department store in Brno located close to the Galerie Vaňkovka and Brno’s main train station. &nbsp;Substantial revitalisation is also planned for the centre of Plzeň along Americká Street. This project will offer a unique opportunity to create retail space in the very heart of the city.</p> <p><strong>One billion invested in shopping centres</strong></p> <p>Shopping centres have been an important investment target. Since the beginning of this year, investors closed transactions worth almost EUR 1 billion, which is more than in the entire year 2015, which was very strong. Shopping centres that changed owners include Tesco Letňany, Olympia Brno, Nisa Liberec, as well as Olympia Plzeň and Zlatý Anděl (last three assets were part of a portfolio of 11 shopping centres in Central Europe acquired by CPI Property Group). Cushman &amp; Wakefield expects more shopping centres to change ownership by the end of this year.</p> <p>“The demand for established shopping centres remains high but the restricted supply of this type of assets will likely force investors to look into other opportunities as well, including shopping parks, mixed-use retail schemes and repositioning,” says Alexander Rafajlovič, Partner at Cushman &amp; Wakefield’s Capital Markets Team.</p> <p>By contrast, investments in shopping centres in 2016 exhibit a dramatic year-on-year decrease across Europe. In CEE the decrease was more than 30%. In the Czech Republic EUR 432 million was invested in total, 49% less than in 2015. The biggest transactions included the acquisitions of the Forum Ústí nad Labem, Forum Liberec, Galerie Harfa and OD Kotva.</p> <p><strong>Restaurants, entertainment and technologies define the offer</strong></p> <p>Responding to the changing needs of visitors, shopping centre owners focus on a broader offer in catering, leisure activities and technologies. Using data, they can target customers and their changing preferences better, in effect prolonging the time that visitors spend in the centres and thus increasing revenue.</p> <p>[1]<b>&nbsp;</b>Including supermarkets, hypermarkets and cinemas within the centres, the total retail area would be as high as 2.51 million sq m.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Retail Leasing Opportunities
Czech Republic | CE Portfolio
Wakefield Managing Forum Liberec
<p>With effect from September, Cushman &amp; Wakefield is taking over the management of the Forum Liberec shopping centre including the letting of its retail space, which totals 47,000 sq m. Forum Liberec is the fourteenth shopping centre under Cushman &amp; Wakefield’s management. A local team led by the Centre Manager, Tomáš Pešava, will be in charge of managing the centre. The team resides directly on the premises and closely cooperates with their colleagues in the Prague office.</p>
<p><strong>Prague, 15th September 2016</strong> – With effect from September, Cushman &amp; Wakefield is taking over the management of the Forum Liberec shopping centre including the letting of its retail space, which totals<strong> 47,000 sq m</strong>. Forum Liberec is the fourteenth shopping centre<strong> under Cushman &amp; Wakefield’s management</strong>. A local team led by the Centre Manager, Tomáš Pešava, will be in charge of managing the centre. The team resides directly on the premises and closely cooperates with their colleagues in the Prague office.</p> <p>“In management, we focus on developing marketing activities and an attractive tenant mix. Thanks to this, the footfall and the merchants’ turnover have been increasing in the centres we manage. Hence, we can expect these indicators to grow in Forum Liberec as well,” says <strong>Ondřej Fukal</strong>, Head of Property Management Team at Cushman &amp; Wakefield. “Cushman &amp; Wakefield’s goal is to solidify Forum Liberec’s position in relation to its current competitors as Liberec is one of the cities with the highest supply of retail space per capita,” Mr Fukal adds.</p> <p>Forum Liberec opened in 2009. It changed ownership this year; the former owner sold it to Rockcastle for EUR 80 million. Cushman &amp; Wakefield participated in the deal, representing the seller. With 12 million visitors per year, Forum Liberec benefits from its excellent position in the city centre.</p>
Děkujeme že jste nás kontaktovali
Děkujeme že jste nás kontaktovali
Cushman & Wakefield is participating at MAPIC 2016 taking place at the Palais des Festivals, Cannes, France from the 16th – 18th November.
<p><strong>MAPIC </strong>gathers 8,000+ international participants, including over 2,000 retailers for 3 days of exhibition, conferences and events targeting all types of retail property: city and shopping centres, factory outlets, leisure areas and transit zones.</p> <p><strong>Cushman &amp; Wakefield </strong>multi award-winning&nbsp;<strong>EMEA Retail &amp; Leisure</strong> team provide end to end services for retailers, occupiers, landlords and investors. We are market leaders in prime high streets, shopping centres, out of town retail parks, food stores, leisure and restaurants and dominate the European retail market.&nbsp;Whether you are looking for strategic advice or brokerage services, our expert team leverage industry understanding, transformational insight and a global perspective underpinned by our innovative approach, to add value to our clients to retail assets. Whether you are expanding internationally, looking for new tenants, or analysing your existing portfolio, our global reach and local knowledge offer clients a one-stop-shop for the markets retail &amp; leisure needs.</p> <p>Cushman &amp; Wakefield have a new stand location for Mapic 2016, you can now find us upstairs in the&nbsp;<strong>Riviera Hall – Stand R7.M7</strong>. Drop by to speak to one of our retail experts and enjoy a coffee on the terrace.</p> <h1 class="detail-heading"><span style="font-size:20px;"><strong>Cushman &amp; Wakefield Activity Schedule</strong></span></h1> <p><strong>Tuesday, 15&nbsp;November</strong></p> <ul> <li>19.30&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Official Mapic Opening Reception (All Mapic delegates invited to attend) –&nbsp;Majestic Hotel</li> </ul> <p><strong>Wednesday, 16 November</strong></p> <ul> <li>09.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;Palais Opens (8.30 for exhibitors) –&nbsp;Palais des Festivals</li> <li>18.30 - 21.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;C&amp;W Mapic Client Party –&nbsp;JW Grill at JW Marriott, Cannes</li> </ul> <p><strong>Thursday, 17&nbsp;November</strong></p> <ul> <li>09.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;Palais Opens (8.30 for exhibitors) –&nbsp;Palais des Festivals</li> <li>19.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mapic Awards Dinner (C&amp;W Sponsor) –&nbsp;TBC</li> </ul> <p><strong>Friday,&nbsp;18&nbsp;November</strong></p> <ul> <li>09.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;Palais Opens (8.30 for exhibitors) –&nbsp;Palais des Festivals</li> <li>17.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;Palais Closes - Mapic ends (soft close from 14.00) –&nbsp;Palais des Festivals</li> </ul> <p>For more information on MAPIC please visit&nbsp;<a href="http://www.mapic.com/" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">www.mapic.com</a>.</p> <p>We look forward to seeing you in Cannes!<br /> <img alt="" src="/foto/10events/mapic_floorplan.jpg" style="width: 300px; height: 363px; float: left;" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><br /> &nbsp;</p>
Cushman & Wakefield are participating at EXPO REAL 2016 taking place at Messe Munchen, Munich, Germany from the 4th – 6th October.
<p><strong>EXPO REAL</strong> is Europe’s largest real estate and investment trade fair. It represents the whole supply chain of the international real estate sector—all the important sectors are there, from conception and design through investment and financing, realization and marketing to operation and use.</p> <p>You will find Cushman &amp; Wakefield in <strong>Hall A2 at Stand 130</strong>, drop by to discuss your requirements with one of our experts and refuel with a cup of coffee from our specialist baristas.</p> <p>For more information on Expo Real please visit <a href="http://www.exporeal.net/">www.exporeal.net</a>.</p> <h1 class="detail-heading">SCHEDULE</h1> <p><strong>Tuesday, 4&nbsp;October</strong></p> <ul> <li>8.30 - 19.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;Expo Halls Open&nbsp;–&nbsp;Messe München</li> <li>9.30 - 10.30 &nbsp; Press Preview Breakfast&nbsp;–&nbsp;Winning In Growth Cities&nbsp;–&nbsp;C&amp;W Stand A2.130</li> <li>19.30&nbsp;&nbsp;&nbsp;Client Party&nbsp;–&nbsp;The Bayerischer Hof, Munich</li> </ul> <p><br /> <strong>Wednesday, 5&nbsp;October</strong></p> <ul> <li>08.30 - 19.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;Expo Halls Open&nbsp;–&nbsp;Messe München</li> <li>19.30 - 22.30&nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital Markets Client Dinner&nbsp;–&nbsp;By Invitation</li> </ul> <p><strong>Thursday, 6&nbsp;October</strong></p> <ul> <li>08.30 - 15.00 &nbsp; Expo Halls Open –&nbsp;Messe München</li> </ul> <p>We look forward to seeing you in Munich!</p>
Meet Cushman & Wakefield in MIPIM, Cannes, France from 15-18 March 2016
<p><strong>MIPIM</strong>, the world’s leading property event, brings together the most influential players from all international property sectors – office, residential, retail, healthcare, sport, logistics and industrial, offering unrivalled access to the greatest number of development projects and sources of capital worldwide. The 27th edition will be held in Cannes, France from 15 - 18 March 2016.</p> <p>Cushman &amp; Wakefield will be represented at MIPIM by a global delegation of more than 150 real estate experts from 20+ countries.</p> <p>We are proud to be launching two major research reports at MIPIM – “Atlas Outlook” &amp; “The Great Wall of Money” – our press contact for further information is <a href="mailto:cw@instinctif.com">cw@instinctif.com</a>.</p> <p>Visit us at <strong>Riviera Stand R7.G9</strong> drop by for some refreshments from our coffee bar and meet with the team.</p> <p>You will also find our boat “Bettina” moored in the premier position on Jetée Albert Edouard in Cannes Harbour next to the Palais des Festival.</p> <p>Follow our build up to MIPIM via Twitter @Cushwake #Transform</p> <h1 class="detail-heading">Cushman &amp; Wakefield Activity Schedule</h1> <p><strong>Tuesday,&nbsp;15&nbsp;March</strong></p> <ul> <li>09.00 - 10.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;Atlas Outlook - Press Breakfast Review - C&amp;W Stand R7.G9 (Riviera Hall)</li> <li>10.30 - 11.30&nbsp;&nbsp;&nbsp;C&amp;W&nbsp;Sponsored Pan Asian Panel Session, C&amp;W Speaker Gary Hollis –&nbsp;Blue Room, Palais des Festivals 3</li> <li>11.00 - 12.30&nbsp;&nbsp;&nbsp;Russia 2016 – Smart Vector in Urban Development, C&amp;W Speaker Sergey Riabokobylko&nbsp;–&nbsp;Ruby Room, Palais des Festivals 5</li> <li>11.30 - 12.30&nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Investor Guide Launch, C&amp;W Speaker Juliette Morgan –&nbsp;Orange Room, Palais des Festivals</li> <li>14.45 - 15.30&nbsp;&nbsp;&nbsp;London Investor Guide Launch - Start-up London, C&amp;W Speaker Richard Howard -&nbsp;London Pavilion</li> <li>19.00 - 22.30&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cushman &amp; Wakefield EMEA Capital Markets Dinner –&nbsp;By Invitation</li> </ul> <p><strong>Wednesday, 16&nbsp;March</strong></p> <ul> <li>12.30 - 14.30&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cushman &amp; Wakefield Client Lunch Reception&nbsp;–&nbsp;By Invitation</li> <li>19.00 - 22.30 &nbsp; Cushman &amp; Wakefield Client Dinners&nbsp;–&nbsp;By Invitation</li> </ul> <p><strong>Thursday, 17&nbsp;March</strong></p> <ul> <li>09.00 - 10.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;The Great Wall of Money - Press Breakfast Review –&nbsp;C&amp;W Stand R7.G9 (Riviera Hall)</li> <li>11.00 - 12.05&nbsp;&nbsp;&nbsp;City of London SME Dynamics Seminar, C&amp;W Speaker Juliette Morgan – TBC Palais Des Festivals</li> <li>12.30 - 15.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cushman &amp; Wakefield Client Lunch –&nbsp;By invitation</li> <li>17.00 - 19.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;St Patrick's Day Drinks Reception –&nbsp;C&amp;W Stand R7.G9 (Riviera Hall)</li> </ul> <p><strong>Friday, 18&nbsp;March</strong></p> <ul> <li>09.00 - 15.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;Client Meetings&nbsp;–&nbsp;C&amp;W Stand R7.G9 (Riviera Hall)</li> </ul> <p>We look forward to seeing you in Cannes!</p>
Cushman & Wakefield is participating at BCSC 2016 taking place at Manchester Central, UK on the 14th & 15th September.
<p><strong>BCSC</strong> is the UK’s largest B2B deal making and networking event for the retail property industry.<br /> <br /> 2,500+ leading retailers, property investors, developers, agents and a whole host of professional advisors, service providers and local authorities gather under one roof.</p> <p>You will find Cushman &amp; Wakefield at <strong>Stand Number 14</strong> on the main aisle, drop by to discuss your requirements with one of our retail experts and experience our exciting new coffee concept.</p> <p><strong>Cushman &amp; Wakefield Retail &amp; Leisure</strong><br /> Our multi award-winning 150 strong Retail &amp; Leisure team provide end to end services for retailers, occupiers, landlords and investors. We are market leaders in prime high streets, shopping centres, out of town retail parks, food stores, leisure and restaurants and dominate the Central London retail market.</p> <p>Whether you are looking for strategic advice or brokerage services, our expert team leverage industry understanding, transformational insight and a global perspective underpinned by our innovative approach, to add value to our clients to retail assets. Whether you are expanding internationally, looking for new tenants, or analysing your existing portfolio, our global reach and local knowledge offer clients a one-stop-shop for the markets retail &amp; leisure needs.</p> <h1 class="detail-heading">Cushman &amp; Wakefield Activity Schedule</h1> <p><strong>Tuesday, 13&nbsp;September</strong></p> <ul> <li> <p>18.30 - 20.30&nbsp;&nbsp;&nbsp;BCSC 2016 Welcome Party -&nbsp;London Road Fire Station</p> </li> </ul> <p><strong>Wednesday, 14&nbsp;September</strong></p> <ul> <li>08.30&nbsp;&nbsp;&nbsp;Registration &amp; Showcase Opens&nbsp;–&nbsp;Manchester Central</li> <li>11.00 - 12.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;Meet Metro Bank&nbsp;–&nbsp;C&amp;W Stand&nbsp;14</li> <li>12.30 - 13.30&nbsp;&nbsp;&nbsp;Liverpool One, Lunch Reception&nbsp;–&nbsp;C&amp;W Stand&nbsp;14</li> <li>17.15 - 19.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;BCSC Drinks &amp; New Brand Unveiling&nbsp;–&nbsp;Manchester Central</li> <li>18.30 - 23.30 &nbsp; C&amp;W BCSC Party (By Invitation Only)&nbsp;–&nbsp;King Street Townhouse&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</li> </ul> <p><strong>Thursday, 15&nbsp;September</strong></p> <ul> <li>09.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;Registration &amp; Showcase Opens –&nbsp;Manchester Central</li> <li>09.00 - 10.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;The Morning After the Night Before Breakfast (Bacon Rolls &amp; Berocca) –&nbsp;C&amp;W Stand 14</li> <li>16.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;Showcase Closes –&nbsp;Manchester Central</li> </ul> <p>For more information on BCSC please visit www.bcsc.org.uk.</p> <p>We look forward to seeing you in Manchester!</p>
Cushman & Wakefield named Real Estate Agency of the Year - CiJ Awards Europe
<p>Cushman &amp; Wakefield was named Real Estate Agency of the Year at the very first CiJ Awards Europe ceremony. The event was held on 22 September in Prague.</p> <p>The nominees for the CiJ Awards Europe were the winners from the CiJ Country Awards in 2015 from the CEE &amp; SEE regions. The ceremony celebrates the winners and their efforts and achievements voted for by leading professionals in the industry. All voting is monitored by CiJ Awards’ international auditing company.</p> <p><a href="http://www.cushmanwakefield.com/en/people/jonathan-hallett/">Jonathan Hallett</a>, Partner &amp; Head of Central &amp; Eastern Europe at Cushman &amp; Wakefield, said: “We are delighted to win this award as it reflects the strength of the Cushman &amp; Wakefield business throughout the region. We have been focused on investing in people, to enable us to provide a world-class service to all of our clients.”</p> <p><img alt="" src="/foto/kontakty/d-jonathan_hallett_small.jpg" style="width: 320px; height: 213px; float: left;" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><br /> <span style="font-size:8px;">&nbsp;</span></p>
Cushman & Wakefield ranked the highest in Euromoney’s 12th Annual Real Estate Survey in Agency/Letting and Valuation category in the Central and Eastern Europe.
It has also been named the second best Overall Real Estate Advisor in the region, as well as No. 1 in the Czech Republic and Hungary.&nbsp;
<p>Cushman &amp; Wakefield ranked the highest in Euromoney’s 12th Annual Real Estate Survey in Agency/Letting and Valuation category in the Central and Eastern Europe. It has also been named the second best Overall Real Estate Advisor in the region, as well as No. 1 in the Czech Republic and Hungary.</p> <p>Euromoney, a leading international finance publication, annually surveys the opinions of real estate advisors, developers, investment managers, corporate end-users and banks worldwide to determine the best providers of real estate services.</p> <p>Cushman &amp; Wakefield excelled in advising its clients in the following categories in the CEE:</p> <p><strong>Agency / Letting:</strong>&nbsp;The first place, ahead of CBRE (2) and JLL (3)</p> <p><strong>Valuation:</strong>&nbsp;The first place, ahead of JLL (2) and CBRE (3)</p> <p><strong>Research:</strong>&nbsp;The second place, after JLL and ahead of CBRE<br /> &nbsp;</p> <h2 style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(105, 106, 109);">Cushman &amp; Wakefield was also awarded the second most important real estate advisor in the CEE region.</h2> <p><br /> <strong>Jonathan Hallett</strong>, Partner, Head of Central &amp; Eastern Europe, said, “We are very pleased to be recognized by our clients and industry peers for excellence across the region. It is a significant motivation for us to continue our strategy of investing in people, technological platform and our capabilities to ensure we provide comprehensive world-class advice.”<br /> <br /> <br /> <img alt="" src="/foto/kontakty/d-jonathan_hallett_small.jpg" style="width: 320px; height: 213px; float: left;" /><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &nbsp;</p> <p><br /> <br /> &nbsp;</p> <p><br /> <br /> &nbsp;</p>
Cushman & Wakefield The Best Retail Agency in CEE & SEE region
<span arabic="" droid="" font-size:="" gb="" geeza="" gothic="" heiti="" hiragino="" kaku="" microsoft="" naskh="" noto="" sans="" segoe="" simplified="" source="" style="color: rgba(0, 0, 0, 0.701961); font-family: " white-space:="">Proud to be awarded the Best Retail Agency in CEE &amp; SEE region! Last year our retail team completed 687 deals. One of them, Foot Locker's new flagship store in Prague, was named the Best Retail Lease in the region.</span><br /> <span arabic="" droid="" font-size:="" gb="" geeza="" gothic="" heiti="" hiragino="" kaku="" microsoft="" naskh="" noto="" sans="" segoe="" simplified="" source="" style="color: rgba(0, 0, 0, 0.701961); font-family: " white-space:="">Read more about this transaction in our <a href="/foot-locker-to-open-its-biggest-central-european-store-in-prague" target="_blank">press release</a>.</span><span arabic="" droid="" font-size:="" gb="" geeza="" gothic="" heiti="" hiragino="" kaku="" microsoft="" naskh="" noto="" sans="" segoe="" simplified="" source="" style="color: rgba(0, 0, 0, 0.701961); font-family: " white-space:="">&nbsp;</span>
Retail Reference Brochure
2019
Europe’s shopping centre space accelerates towards 160m sq m
<p style="margin-bottom: 20px;"><em>“Development activity in the&nbsp;<strong>Czech Republic</strong>&nbsp;has slowed over the course of the last 2 years. The only projects finished in 2016 were Aupark Shopping Centre in Hradec Králové and the refurbishment of Galerie Přerov. Next year will see more than 70 000 sq m added to the stock, which is more space than was finished in 2015 and 2016 put together. From this pipeline some 80% will comprise extensions of existing shopping centres, including Centrum Chodov, IGY Centrum České Budějovice and Galerie Butovice. We will also see one new shopping center – Central Jablonec,”</em>&nbsp;says&nbsp;<strong>Jan Kotrbáček</strong>, Partner and Head of Retail CE at Cushman &amp; Wakefield.</p>
<ul> <li><em>Delivery of new space picks up after muted H1 2016, with additional 8.1m sq m to be added by the end of 2017</em></li> <li><em>Investors looks to CEE as lack of product in Western Europe affects transaction volumes</em></li> <li><em>Development in the Czech Republic expected to rise</em></li> </ul> <p><strong>Prague, November 22, 2016 –</strong>&nbsp;Approximately 8.1 million sq m of new shopping centre space will be added across Europe in H2 2016 and throughout 2017 with operators seeking to add more entertainment elements designed to improve customer experience, according to research from Cushman &amp; Wakefield. The Czech Republic will see more than 70 000 sq m of new space next year.</p> <p>The firm’s European Shopping Centre Development Report shows delivery is set to accelerate after a muted first half of 2016 saw just 1.3m sq m of new shopping centre space added, 7% less than the equivalent period a year previously. Turkey and Russia accounted for 40% of all completions.</p> <p>If all the floor space in the pipeline is delivered on time it will take the continent’s total stock from 156.3m sq m&nbsp;<strong>–&nbsp;</strong>at the end of H1 2016&nbsp;<strong>–&nbsp;</strong>to 164.4m sq m by the end of 2017.</p> <p><em>“Development activity in the&nbsp;<strong>Czech Republic</strong>&nbsp;has slowed over the course of the last 2 years. The only projects finished in 2016 were Aupark Shopping Centre in Hradec Králové and the refurbishment of Galerie Přerov. Next year will see more than 70 000 sq m added to the stock, which is more space than was finished in 2015 and 2016 put together. From this pipeline some 80% will comprise extensions of existing shopping centres, including Centrum Chodov, IGY Centrum České Budějovice and Galerie Butovice. We will also see one new shopping center – Central Jablonec,”</em>&nbsp;says&nbsp;<strong>Jan Kotrbáček</strong>, Partner and Head of Retail CE at Cushman &amp; Wakefield.</p> <p><em>“For future development we see potential in the centre of Prague, for example the Savarin project in Prague 1, Dejvice Center in Prague 6 or Palác Stromovka in Prague 7. There is also opportunity for further development of shopping centres in the centre of Pilsen, Brno and Zlín,”&nbsp;</em>adds Mr. Kotrbáček.</p> <p>In Central and Eastern Europe, development activity is also expected to expand, with 2.4m sq m and 2.6m sq m of new shopping centre space anticipated in H2 2016 and 2017 respectively.</p> <p>Russia leads the way with 2.3m sq m to be delivered by the end of 2017, including Moscow’s Vegas III (120 000 sq m), in spite of the economic downturn the country is experiencing.</p> <p>Across the whole of Europe, capital inflows into the shopping centre sector amounted to €8.5 billion in H1 2016 – a fall of almost 50% on H1 2015. There is however, divergence in the market as to the stronger performers.</p> <p>While there has been a significant dip in trading volumes in Western Europe due to the shortage of prime stock, investors – with capital to deploy, and a willingness to do so – are increasing looking to Central &amp; Eastern Europe for opportunities. The CEE region recorded nearly 20% y-o-y increase in investment volumes to €1.9 billion, with Poland accounting for 50% (€928 million) of the total invested capital. Investor appetite for Russia and Turkey at present is reflected in y-o-y declines in transaction volumes of 79% and 93% respectively.</p> <p><em>“Despite shopping centre investment taking a dive of 57% in 2016 on a year on year basis in the&nbsp;<strong>Czech Republic</strong>, actual investor appetite has been higher than last year. Nine shopping centres have been transacted in total, which is the highest number since 2005. The year-on-year dip in volume is caused by the sale of Palladium last year, which was the largest ever shopping centre transaction in the Czech Republic. Ignoring this, the market would have grown by 77%,”</em>&nbsp;says&nbsp;<strong>Alexander Rafajlovič</strong>, Associate in the Capital Markets team at Cushman &amp; Wakefield.</p> <p>Shopping centre investment in Western Europe reached €6.6 billion in H1 2016, a 55% y-o-y drop, led by volumes falling in the core shopping centre markets of France, the UK and Germany.</p> <p><em>“Successful shopping centre development depends on multiple factors, of which many are external. The preference of high streets as shopping locations in some Western European cities and the geopolitical situation in some Central and Eastern European countries represent potential risks that will be weighed up in developers’ thinking,”&nbsp;</em>says&nbsp;<strong>Silvia Kolibabova</strong>.</p> <p><img alt="" src="/foto/tiskovky/o-graf_eng.png" style="width: 489px; height: 222px;" /></p> <p>&nbsp;</p>
New York’s Upper 5th Avenue remains world’s most expensive retail street
<em>“Main high streets in the Czech Republic have continued to see high demand from mass and luxury retailers.</em><em>&nbsp;We can expect the rental value in the Czech Republic to continue growing in the future. The strong&nbsp;</em><em>demand for commercial space in the city centre among retailers is illustrated by the arrival of more than 14 brands in the last 12 months. Those brands include Hamleys, Rolls Royce, Longchamp, COS, Pinko, Tory Burch, Marc O’Polo, Forever 21, Pupa, French Connection, MAX&amp;Co and Tous,”</em>&nbsp;says&nbsp;<strong>Jan Kotrbáček,&nbsp;</strong>Partner and Head of Retail CE at Cushman &amp; Wakefield.
<ul> <li><em>Upper 5th Avenue </em><em>narrowly ahead of Causeway Bay in Hong Kong despite annual rental values decreasing in both</em></li> <li><em>C</em><em>zech Republic ranks 23rd with</em><em> rents at EUR 2 400 per sq m in the Prague’s Na Prikope street</em></li> <li><em>Parizska street in Prague saw 5.4% rental growth in the year to June</em></li> </ul> <p style="margin-left:72.0pt;">&nbsp;</p> <p><strong>Prague, November 16, 2016 – </strong>New York’s <em>Upper 5th Avenue</em> remains the world’s most expensive retail street, narrowly ahead of Hong Kong’s <em>Causeway Bay,</em> but rental values have decreased in both as brands balance the demands of physical and online presences, according to Cushman &amp; Wakefield. On the ladder of 71 most expensive streets, Czech Republic’s Na Prikope Street moves up from 25<sup>th</sup> position last year to 23<sup>rd</sup> position this year.</p> <p><em>Upper 5<sup>th</sup> Avenue</em>, which saw its first decrease in annual rents per square foot since the financial crisis, and <em>Causeway Bay</em> are both more than twice as expensive as the leading street in any other country.</p> <p>The annual <em>Main Streets Across the World</em> report tracks 462 of the top retail streets around the globe, ranking them by their prime rental value utilising Cushman &amp; Wakefield’s proprietary data. Now in its 28<sup>th</sup> edition, the report also includes a ranking of the 71 most expensive streets – the top one per country. This year’s report showed that 36% of all streets analysed saw rental gains.</p> <p><em>“Main high streets in the Czech Republic have continued to see high demand from mass and luxury retailers.</em><em> We can expect the rental value in the Czech Republic to continue growing in the future. The strong </em><em>demand for commercial space in the city centre among retailers is illustrated by the arrival of more than 14 brands in the last 12 months. Those brands include Hamleys, Rolls Royce, Longchamp, COS, Pinko, Tory Burch, Marc O’Polo, Forever 21, Pupa, French Connection, MAX&amp;Co and Tous,”</em> says <strong>Jan Kotrbáček, </strong>Partner and Head of Retail CE at Cushman &amp; Wakefield.</p> <p><strong>Na Prikope Street</strong> in Prague, traditionally attracted mass market retailers, but the whole development of the street (new projects, environment, newcomers etc) has seen higher demand here from premium brands than mass market retailers. The annual rental is at EUR 2 400 per sq m.</p> <p><em>“<strong>Wenceslas Square</strong>, a historical retail area, is becoming a sought-after destination for mass market retailers. </em><em>The premium retail stock in the area will grow in the future thanks to the Savarin project, which will connect Wenceslas Square with Na Prikope and Jindrisska Streets. The planned size of retail space within the project is approximately 35,000 sq m,”</em> Mr Kotrbacek says.</p> <p><em>“Wenceslas Square will undergo revitalisation in the years to come</em><em>. The improved and more attractive environment will likely cause rental rates to grow as the case was in the vicinity of Narodni Trida. Quadrio, the project that became the catalyst of transformation in that area, is connected directly to the Narodni Trida metro station vestibule and to MY department store. Thanks to the revitalisation and the increased customer concentration in the area, rents for retail space in the neighbourhood of the Quadrio have grown by up to 100%,” </em>Mr Kotrbacek adds.</p> <p><strong>Parizska street</strong> in Prague, home to the majority of luxury brands, saw 5.4% rental growth in the year to June. Price rises to EUR 2 340 per sq m. With demand improving from this segment of the market, the traditional boundaries are expected to spread further to Siroka Street.</p> <p><em>“We are also seeing the expansion of the high street area from Namesti Republiky towards Florenc via the V&nbsp;Celnici Street and Masarykovo Station. Penta’s development project in the area will strongly influence the growth of this location,” </em>says <strong>Jan Voslář</strong>, Associate and Head of High Street at Cushman &amp; Wakefield.</p> <p>Outside Prague, the most important high street locations are in the centre of <strong>Brno</strong> (Masarykova and Ceska Streets and Namesti Svobody), offering more than 40,000 sq m of modern space. Brands such as Swarovski, Nespresso, Starbucks and others have recently opened their stores there.</p> <p>In <strong>EMEA region</strong> Paris’ <em>Avenue de Champs Élysées</em> retained its crown as the most expensive retail location. Second most expensive street in EMEA - London’s <em>New Bond Street</em> saw rents rise by 14.3% over the last 12 months. Third position in the EMEA ranking is hold by Milan’s Via Montenapoleone, which recorded 20% growth over the year to June.</p> <p><em>“Demand is strong for the right space in the right location and the lack of supply along the majority of Europe’s main thoroughfares is seeing rents rise further and expanding the boundaries of well-established streets,”</em> says <strong>Justin Taylor</strong>, Cushman &amp; Wakefield’s, Head of Retail, EMEA. <em>“Retailers are facing technological advances head on, with more and more brands opting to offer online sales alongside, not instead of, a physical presence,”</em> adds Justin Taylor.</p>
Central European investment market continues to expand
Most European markets saw a slower Q3 as investors digested the Brexit vote. However, this was a short-term trend and a strong bounce-back is expected in Q4 across the CE region. Hungary continues to see the highest increase in interest as investors flow back into Budapest and the return of the Warsaw office market is the main contributing factor to increasing deal volumes. Total CE investment for 2016 is expected to spike towards EUR 10 billion.
<p>&nbsp;</p> <p><em>Poland represents over 40% of total investor activity</em></p> <p><strong>Prague, 10 November 2016 – </strong>According to Cushman &amp; Wakefield, commercial real estate investment activity in the core Central European markets of Poland, the Czech Republic, Slovakia, Hungary and Romania reached in the three quarters of 2016 EUR 6.05 billion, a 37% increase y-o-y, albeit with reduced activity during the third quarter.</p> <p>Investment in the CE region slipped back following a strong second quarter. The volume of assets traded totaled EUR 1.4bn in Q3 2016, down over 20% a year ago and half Q2 volumes.</p> <p><em>“Most European markets saw a slower Q3 as investors digested the Brexit vote. However, this was a short-term trend and a strong bounce-back is expected in Q4 across the CE region</em><em>. Hungary continues to see the highest increase in interest as investors flow back into Budapest and the return of the Warsaw office market is the main contributing factor to increasing deal volumes. Total CE investment for 2016 is expected to spike towards EUR 10 billion,”</em> says <strong>James Chapman</strong>,<strong> <strong>Partner CE in the Capital Markets Team at Cushman &amp; Wakefield</strong></strong>.</p> <p><em>“In the wake of the US election result, as with Brexit in the near term, we can expect volatility as the markets digest the true impacts. There remains the prospect of further change with key elections across Europe next year. Relative to other assets, real estate still looks cheap, but given the uncertainty we see a greater focus towards prime assets and leading markets. Traditionally the CEE region has seen strong inflows from North America – </em><em>since 2004, 60% of non-European investment has originated from that region. We could see further capital emerging, but this is likely to focus on the larger and more liquid markets in the region</em><em>,”</em> says <strong>Nigel Almond</strong>, Cushman &amp; Wakefield’s Head of EMEA Capital Markets Research.</p> <p>Poland remains the main target for investors, with EUR 2.6bn invested in the first three quarters of the year, representing over 40% of investment in the region, and a 63% jump on activity in Q1-Q3 2015.</p> <p>Both the Czech Republic and Hungary have seen close to EUR 1.3bn each invested in the first three quarters of the year. But it is a tale of two fortunes. For the Czech Republic it represents a 26% fall on the same period in 2015, but for Hungary it reflects a more than doubling in volumes with less than EUR 600m having been invested in Q1-Q3 2015.</p> <p><em>“Continued inflow of equity capital to CEE and availability of low-interest debt will put further upwards pressure on asset pricing. We expect yields to reach new record lows next year, especially on markets with limited availability of product, such as on Prague’s high street,“</em> says <strong>Michal Soták</strong>, Associate in the Capital Markets Team at Cushman &amp; Wakefield Czech Republic.</p> <p>The growth in activity over the first three quarters of the year has been driven by higher levels of investment in the office (+73%) and retail (+59%) sectors.</p> <p>Activity grew from domestic investors over the quarter as investment rose from just over EUR 300m to over EUR 500m. Flows from outside of Europe suffered over the quarter. Overall the region continues to see net inflows from cross border sources, with domestic investors remaining net sellers for a fourth consecutive quarter.</p> <p>Over the first three quarters of the year cross border investment remained strong accounting for 80% activity, in line with the same period a year ago, although there has been a noticeable shift in sources with those from outside Europe gaining momentum – rising from a 28% share in Q1-Q3 2015 to a 46% share in Q1-Q3 2016. Much of this reflects inflows from South Africa and from globally sourced private equity funds earlier in the year.</p> <p>Unlisted funds and listed companies remained the biggest investors during the quarter and over the first three quarters of the year. With fewer sales they maintained their net buying over the first three quarters of the year at EUR 740m and EUR 180m respectively. Institutions were also net buyers over the first three quarters of the year at near EUR 280m. In contrast private property companies continue to divest their holdings and were net sells for a fifth quarter in a row, largely reflecting sales by domestic and European companies.</p> <p>The largest single property transaction in CE in Q3 2016 the acquisition of TriGranit’s Bonarka City Center in Kraków, Poland, by Rockcastle Global Real Estate for EUR 361 million.&nbsp;</p>
DELMART - Prague New Store
<span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13px; white-space: pre-line;">Our Retail Agency helped a Czech retailer Delmart open it's third store in Prague.</span>
Cushman &amp; Wakefield brought a new retailer to the center of Prague. High-quality grocery store DELMART leased 500 sq m in the center of Prague for it´s thisrd store combined with bistro.
LEVI´S, PRAGUE - New flagships store
Cushman &amp; Wakefield´s Retail&nbsp;Agency secured a new retail space for Levi´s. In the beginning of the next year 2017 Levi´s will move from the middle of Wenceslas Square to its bottom part.
Cushman &amp; Wakefield´s Retail&nbsp;Agency secured a new retail space for Levi´s. In the beginning of the next year 2017 Levi´s will move from the middle of Wenceslas Square to its bottom part.
Laugaricio Shopping Centre acquired by domestic investor
Slovak investor IAD Investments, acting through its fund Prvý realitný fond o.p.f., has purchased Laugaricio Shopping Centre in Trenčín, Slovakia. The original owners were private investors represented by Mint Investments. This sale, the largest property transaction in Slovakia this year, was brokered by real estate consultancy Cushman &amp; Wakefield. The transaction went ahead on 20 December 2016.
<p><strong>Prague, 21&nbsp;December 2016 – </strong>Slovak investor IAD Investments, acting through its fund Prvý realitný fond o.p.f., has purchased Laugaricio Shopping Centre in Trenčín, Slovakia. The original owners were private investors represented by Mint Investments. This sale, the largest property transaction in Slovakia this year, was brokered by real estate consultancy Cushman &amp; Wakefield. The purchaser was represented by MiddleCap Partners, as the transaction adviser, and Havel, Holásek &amp; Partners, which provided legal advice. The transaction went ahead on 20 December 2016.</p> <p>Laugaricio, which opened its doors in 2009, is the Trenčín region’s dominant shopping centre, catering to a catchment area of some 250 000 people living within a 30-minute drive-time radius. Laugaricio Shopping Centre hosts more than 120 brands, with big hitters including C&amp;A, CCC, H&amp;M, New Yorker and Reserved, over an area of 26 000&nbsp;sq m, and has a further 15 000&nbsp;sq m available for expansion.</p> <p><em>“Having previously invested in office buildings, the Laugaricio acquisition is our first foray into the retail segment. This acquisition was financed by a syndicate of Slovenská sporiteľňa and Komerční banka,”</em> says <strong>Marián Fridrich,</strong> transaction manager at IAD Investments.</p> <p><em>“The conditions in place at Laugaricio Shopping Centre and its potential for further development make it an excellent opportunity as we seek to continue diversifying our fund portfolio,”</em> adds <strong>Vladimír Bolek</strong>, portfolio manager and board member at IAD Investments.</p> <p>Laugaricio’s initial developer was the Mint Investments Group, which has managed the centre from day one and will continue to do so for the new owner.</p> <p><em>“Having been involved with this project right from the start, we are pleased that we will be engaged in its further development and potential expansion, which will consolidate the centre’s dominant position in the region,”</em> says <strong>Radim Bajgar,</strong> Partner at Mint Investments.</p> <p><em>“This sale dovetails neatly with investors’ broader interest in regional shopping centres and just goes to show that domestic capital can compete with Western Europe’s institutional players,”</em> says <strong>Alexander Rafajlovič</strong>, Associate at Cushman &amp; Wakefield’s investment team, which represented the seller Mint Investments in the sale.</p> <p><strong>IAD Investments</strong>, Slovakia’s longest-running management company, has provided financial services in Central Europe since 1991. Its European operations encompass the management of assets aggregating almost EUR&nbsp;500&nbsp;million in Slovakia, the Czech Republic and Slovenia.</p> <p>Over the 25 years of its market presence, it has assembled a portfolio of formidable products, offering clients investment management within mutual funds, along with savings schemes and individual asset management. It sells financial products via a network of financial intermediaries and in cooperation with leading international financial institutions and banks.</p> <p>IAD Investments is a member of the Slovak Association of Management Companies (SASS) and the Czech Capital Market Association (AKAT ČR). The high quality and professionalism underpinning its mutual fund management is routinely spotlighted in prestigious financial product contests, including Zlatá minca, Fincentrum&amp;Forbes, Top fond Slovakia and the World Finance Investment Management Awards. For details, please visit <a href="http://www.iad.sk/">www.iad.sk</a>.</p> <p>The <strong>Mint Investments</strong> Group was founded in 2002 as a partnership, and today numbers upwards of 50 real estate professionals. Mint offers the services of an integrated real estate investment platform that overarches Investment Management, Asset Management, Development and Property Management in order to generate investments with a superior risk-return ratio. Today, Mint Investments manages assets with an investment value in excess of EUR 600 million in its two existing institutional funds (QPPH and Realitní fond KB) and five closed-end private investor funds.</p> <p><strong>MiddleCap Partners</strong> is a Slovak-Czech consultancy offering clients a wide panoply of financial advisory services in a range of industries. MiddleCap’s specific expertise lies in its real estate solutions, encompassing consulting in the purchase, sale, financing and structuring of property transactions and development projects. <a href="http://www.middlecap.com/">www.middlecap.com</a></p> <p><strong>Havel, Holásek &amp; Partners</strong> delivers wide-ranging M&amp;A consulting in projects entailing due diligence in the legal structuring of transactions, the drafting, negotiation and conclusion of transaction documentation, and the winding-up and subsequent merger of acquisitions. In the property sector, it provides legal advice for legions of transactions, including consulting for real estate funds and for international and local developers implementing far-reaching multipurpose projects in Slovakia and the Czech Republic.</p>
A Record Year in the Czech Property Investment Market
Last year saw the largest ever real estate transactions in the Czech Republic as 59 transactions were executed. Investment volume increased by EUR 415 million, totalling EUR 2.44 billion. After 2011, this was the second largest volume for the last nine years. If we also include the logistics areas traded as part of the P3 Logistic Parks acquisition, investment would be the highest ever, standing at three billion euros.
<p><strong>Prague, 3 January 2017 –</strong> Last year saw the largest ever real estate transactions in the Czech Republic as 59 transactions were executed. Investment volume increased by EUR 415 million, totalling EUR 2.44 billion. After 2011, this was the second largest volume for the last nine years. If we also include the logistics areas traded as part of the P3 Logistic Parks acquisition, investment would be the highest ever, standing at three billion euros.</p> <p>Czech investors spent a record one billion euros. Their share of the total volume rose to 44%.</p> <p>In terms of the type of real estate, office space was the leader, attracting a record EUR 1.5 billion in investment. With their EUR 800 million, retail properties placed second. The retail sector saw 22 transactions, double the average for the past five years.</p> <p><img alt="" src="/foto/tiskovky/graf_tiskovka(1).png" style="width: 500px; height: 412px;" /></p> <p>The capacity of Czech investors has been steadily on the rise for the past three years. Last year, their share of all transactions rose to 44%, which is their largest share ever and double that taken by German investors, who have long been among the pillars of the Czech capital market.</p> <p><em>“For mid-size institutional transactions we can expect that local investors’ share of around 50% can become the norm, and rise even higher in years with weaker volumes. Domestic investors are likely to remain more confident in the local market during times of market fluctuation,” </em>says <strong>Jeff Alson</strong>, Partner CEE Cushman &amp; Wakefield.</p> <p>Dropping to new lows last year, yields have been steadily declining. The lowest yields can be seen for prime assets.</p> <p><em>“Today, yields in all sectors are at least 25 basis points under the level at the end of 2007 and the beginning of 2008. We see the largest differences compared with the pre-crisis period in the case of industrial properties and the Prague high street retail space,”</em> says <strong>Alexander Rafajlovič</strong>, Associate in Capital Markets Team at Cushman &amp; Wakefield. <em>“Here, a dramatic change of relative prices compared with offices or shopping centres, has taken place,” </em>adds Mr Rafajlovič.</p> <p>While growing rents are reflected in the prices of retail properties it is not yet so in the office sector. Investors were more conservative in respect of office real estate and did not assume increases in headline or effective rents. The greatest demand of investors was for offices in locations where no explosion of new development is imminent in the nearest future.</p> <p>In 2017, we expect a similar investment volume as last year. The supply of quality new buildings in good destinations with an investment volume of over EUR 100 million will, however, decrease markedly.</p> <p><em>“The dearth of quality new real estate may create room for disposals of older properties and exert pressure on prices. However, the big unknown is the international political and economic situation, the development of which may have a heavy impact on the appetite of investors,” </em>says Mr Rafajlovič.</p> <p>In terms of the various sectors, retail properties will probably be the leader in the Czech property investment market this year. We expect the transactions negotiated or agreed last year, such as the sale of the Letňany shopping centre, to be closed at the beginning of this year.</p> <p>&nbsp;</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:414px;" width="415"> <tbody> <tr> <td colspan="2" nowrap="nowrap" style="width:222px;height:17px;"> <p>INVESTMENT MARKET</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:79px;height:17px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:113px;height:17px;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:37px;height:51px;"> <p>Year</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:187px;height:51px;"> <p align="right">Investment volume (€ mil)</p> </td> <td style="width:79px;height:51px;"> <p align="right">Number of transactions</p> </td> <td style="width:113px;height:51px;"> <p align="right">Local investors share on total volume</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:37px;height:17px;"> <p>2000</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:187px;height:17px;"> <p align="right">270</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:79px;height:17px;"> <p align="right">9</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:113px;height:17px;"> <p align="right">2%</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:37px;height:17px;"> <p>2001</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:187px;height:17px;"> <p align="right">110</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:79px;height:17px;"> <p align="right">7</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:113px;height:17px;"> <p align="right">0%</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:37px;height:17px;"> <p>2002</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:187px;height:17px;"> <p align="right">290</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:79px;height:17px;"> <p align="right">11</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:113px;height:17px;"> <p align="right">4%</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:37px;height:17px;"> <p>2003</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:187px;height:17px;"> <p align="right">800</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:79px;height:17px;"> <p align="right">28</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:113px;height:17px;"> <p align="right">6%</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:37px;height:17px;"> <p>2004</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:187px;height:17px;"> <p align="right">780</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:79px;height:17px;"> <p align="right">16</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:113px;height:17px;"> <p align="right">0%</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:37px;height:17px;"> <p>2005</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:187px;height:17px;"> <p align="right">950</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:79px;height:17px;"> <p align="right">32</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:113px;height:17px;"> <p align="right">7%</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:37px;height:17px;"> <p>2006</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:187px;height:17px;"> <p align="right">1 330</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:79px;height:17px;"> <p align="right">32</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:113px;height:17px;"> <p align="right">3%</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:37px;height:17px;"> <p>2007</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:187px;height:17px;"> <p align="right">2 200</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:79px;height:17px;"> <p align="right">41</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:113px;height:17px;"> <p align="right">14%</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:37px;height:17px;"> <p>2008</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:187px;height:17px;"> <p align="right">960</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:79px;height:17px;"> <p align="right">17</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:113px;height:17px;"> <p align="right">0%</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:37px;height:17px;"> <p>2009</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:187px;height:17px;"> <p align="right">400</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:79px;height:17px;"> <p align="right">9</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:113px;height:17px;"> <p align="right">15%</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:37px;height:17px;"> <p>2010</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:187px;height:17px;"> <p align="right">480</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:79px;height:17px;"> <p align="right">21</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:113px;height:17px;"> <p align="right">83%</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:37px;height:17px;"> <p>2011</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:187px;height:17px;"> <p align="right">2 480</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:79px;height:17px;"> <p align="right">27</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:113px;height:17px;"> <p align="right">22%</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:37px;height:17px;"> <p>2012</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:187px;height:17px;"> <p align="right">570</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:79px;height:17px;"> <p align="right">18</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:113px;height:17px;"> <p align="right">44%</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:37px;height:17px;"> <p>2013</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:187px;height:17px;"> <p align="right">1 020</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:79px;height:17px;"> <p align="right">35</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:113px;height:17px;"> <p align="right">41%</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:37px;height:17px;"> <p>2014</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:187px;height:17px;"> <p align="right">2000</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:79px;height:17px;"> <p align="right">51</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:113px;height:17px;"> <p align="right">19%</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:37px;height:17px;"> <p>2015</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:187px;height:17px;"> <p align="right">2 030</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:79px;height:17px;"> <p align="right">37</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:113px;height:17px;"> <p align="right">27%</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:37px;height:17px;"> <p>2016</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:187px;height:17px;"> <p align="right">2 440</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:79px;height:17px;"> <p align="right">59</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:113px;height:17px;"> <p align="right">44%</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" nowrap="nowrap" style="width:222px;height:17px;"> <p><em>Source: Cushman &amp; Wakefield</em></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:79px;height:17px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:113px;height:17px;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table>
Cushman & Wakefield managing Bondy shopping centre
<p style="margin-bottom: 20px;"><strong>&nbsp;</strong>With effect from this January, Cushman &amp; Wakefield is the manager of both shopping centres in Mladá Boleslav. Both Olympia Mladá Boleslav, which Cushman &amp; Wakefield has been managing since 2015, and Bondy shopping centre are now under the management of one company. CPI Property Group owns both centres.</p>
<p><strong>PRAGUE, 30 January 2017 – </strong>With effect from this January, Cushman &amp; Wakefield is the manager of both shopping centres in Mladá Boleslav. Both Olympia Mladá Boleslav, which Cushman &amp; Wakefield has been managing since 2015, and Bondy shopping centre are now under the management of one company. CPI Property Group owns both centres.</p> <p><em>“The efficient management of two shopping centres that share the same catchment area has many advantages. These include, for example, the possibility of direct communication and coordination of business activities across both projects. We can also use advantageous marketing strategies and optimise cooperation with suppliers. As a result, both centres in Mladá Boleslav can operate in perfect business symbiosis, enabling them to offer the maximum quality to shoppers and overall commercial success to their occupier clients,”</em> says <strong>Martin Šimek</strong>, Partner and Head of Retail Asset Services at Cushman &amp; Wakefield.</p> <p>Cushman &amp; Wakefield’s Asset Services Team has taken over nine new projects since the summer, including four in the retail segment. Bondy SC is the fifteenth shopping centre under the management of Cushman &amp; Wakefield; the company is also in charge of letting shopping space in Bondy SC with a total area of almost 16&nbsp;000 sq m. The local team led by Michal Svoboda, Centre Manager, is in charge of ensuring smooth operation of the centre in cooperation with colleagues in the Prague office.</p> <p>Bondy shopping centre opened in 2007. CPI Property Group acquired it from the former owner, Raiffeisen – Leasing early last year. The centre offers more than 80 shops and a multiplex cinema. The facility also includes more than 4&nbsp;000 sq m of office space.</p> <p>&nbsp;</p>
Polarisation Widens in European Shopping Centre Market
​As shopping centre markets reach maturity in most European countries, there will be growing polarisation between successful prime schemes and struggling secondary sites which are having to diversify to survive, according to new research from Cushman &amp; Wakefield.
<p>​As shopping centre markets reach maturity in most European countries, there will be growing polarisation between successful prime schemes and struggling secondary sites which are having to diversify to survive, according to new research from Cushman &amp; Wakefield.</p> <p>The firm’s annual ‘European Shopping Centre: The Development Story’ report shows that approximately 2.6 million square metres of new shopping centre space was completed in 2018, 28% below the amount added in 2017. The 2018 figure represents the lowest level of completions for 24 years and is comparable with the volumes delivered in the early 1990s when the first traditional shopping centres in Central and Eastern Europe were opening.&nbsp;</p> <p>However, while the pace of new development has been slowing over the past five years, the total size of the European market is still growing – and now stands at 168.1m sq m – increasing shopping centre competition. As developers try to retain their market positions, they are focusing efforts on redevelopment and refurbishment projects, aimed at creating sophisticated, modern and aesthetically pleasing shopping and leisure centres.&nbsp;</p> <p><strong>Top ten countries for new shopping centre space in 2018 (Source: Cushman &amp; Wakefield Research)&nbsp;</strong></p> <p><strong><img alt="" height="228" src="http://www.cushmanwakefield.com/~/media/inline-content/czech-republic/News/Top%2010%20countries%20for%20new%20SC%20space%20in%202018.JPG" style="height:auto;vertical-align:baseline;border:0px;" width="449" /></strong></p> <p><strong>Report author Silvia Jodlowski, Senior Research Analyst at Cushman &amp; Wakefield, said:</strong>&nbsp;<em>“Opportunities for new shopping centre development are seen mainly in two types of schemes. Dominant innovative schemes with a strong leisure element, in place of aging unattractive schemes, or smaller convenience/community retail schemes, where distance to the store, the presence of a food operator and appropriate tenant mix are crucial factors for a scheme’s success.”&nbsp;</em></p> <p><strong>Western Europe&nbsp;</strong></p> <p>Growing concern around the rise of e-commerce and strong growth in high street retail dampened new shopping centre development across Western Europe. France, for the fourth year, was the most active country in terms of floorspace added, with 237,000 sq m of new space to the market.&nbsp;</p> <p>In the UK, although the ongoing shift to online has resulted in store closures, oversupply is not holding back shopping centre development. Rather than discouraging further development, it has merely focused developers’ interest in driving footfall as they strive to create unique and interactive shopping experiences via leisure extensions and mixed use developments. The UK was the third most active development market in Western Europe in 2018, with 147,000 sq m of new space delivered, of which 74% was contained in two developments. This represented an 8% rise on 2017.&nbsp;</p> <p>In Finland, strong urban migration is supporting shopping centre development where 80% of total built space was located in the three largest regions: Helsinki, Tampere and Turku. While in Southern Europe, Spain retained its top position for shopping centre development.&nbsp;</p> <p>Across 2019 and 2020, 2.1 million sq m of new shopping centre space is expected in Western Europe.&nbsp;</p> <p><strong>Top five Western European cities for development pipeline 2019-2020 (Source: Cushman &amp; Wakefield Research)&nbsp;</strong></p> <p><strong><img alt="" height="169" src="http://www.cushmanwakefield.com/~/media/inline-content/czech-republic/News/Top%205%20WE%20cities_develop%20pipeline%202019-2020.JPG" style="height:auto;vertical-align:baseline;border:0px;" width="440" /></strong></p> <p><strong>Central &amp; Eastern Europe&nbsp;</strong></p> <p>Turkey was the most active country in Central &amp; Eastern Europe, delivering 525,000 sq m of new space. The amount of new supply was down almost 50% on 2017, as developers begin the transition towards smaller schemes and focus on the renovation/optimization of existing centres. In Russia, the second most active European market for development activity in 2018, the volume of completions reached 436,000 sq m. While this is the lowest figure in 15 years, there is expected to be an increase in 2019/20, with 1.8 million sq m currently under construction.&nbsp;</p> <p>The positive economic backdrop in Poland has provided a solid platform for retail development. In 2018, approximately 300,000 sq m of new space was added to the market, the third highest figure in Europe. As is the case in Western Europe, the growth of e-commerce means competition is strengthening, forcing landlords to focus on making their schemes more attractive to visitors.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Elsewhere in Central Europe, development has been stable. In Bulgaria, the Czech Republic, Slovakia and Hungary, markets are approaching maturity. Potential new opportunities lie within mixed-use schemes, downtown areas and hubs of public transport sites. In 2019 and 2020, 4.4. million sq m of new shopping centre space is expected in Central &amp; Eastern Europe.&nbsp;</p> &nbsp; <p><strong>Top five Central &amp; Eastern European cities for development pipeline 2019-2020 (Source: Cushman &amp; Wakefield Research)&nbsp;</strong></p> <p><strong><img alt="" height="179" src="http://www.cushmanwakefield.com/~/media/inline-content/czech-republic/News/TOP%205%20CEE%20cities%20for%20development%20pipeline%202019-2020.JPG" style="height:auto;vertical-align:baseline;border:0px;" width="468" /></strong></p> <p><strong>Silvia Jodlowski added:</strong><em>&nbsp;“Landlords and investors will need to adapt to the polarisation of the shopping centre market. We do not expect to see much further shopping centre development in the traditional sense. In its place, we anticipate a growing number of redevelopments and reconfiguration projects to cater for the growing demand for flexible space.&nbsp;</em></p> <p><em>“Mixed-used schemes are quickly becoming more and more popular as investors realise the true potential they hold. As we see in parts of Europe, with France being a prime example, shopping centre developers are trying to diversify with new formats such as retail parks and hybrid formats including offices, hotels and residential.”&nbsp;</em></p>
Meet Cushman & Wakefield in MIPIM, Cannes, France from 14th - 17th March 2017
<p><strong>MIPIM</strong>, the world’s leading property event, brings together the most influential players from all international property sectors – office, residential, retail, healthcare, sport, logistics and industrial, offering unrivalled access to the greatest number of development projects and sources of capital worldwide. The 28<sup>th</sup> edition will be held in Cannes, France from 14-17 March 2017.</p> <p><strong>Cushman &amp; Wakefield</strong> will be represented at MIPIM by a global delegation of more than 150 real estate experts from 20+ countries – you can view our attendees by clicking on the “<a href="https://cushmanwakefieldevents.com/event/mipim/">Delegates</a>” tab.&nbsp;Visit us at <strong>Riviera Stand R7.G9</strong>, &nbsp;drop by for some refreshments from our coffee bar and meet with the team.</p> <p>We are proud to be launching our key research report “The Great Wall of Money” at MIPIM – for further information please contact&nbsp;<a href="mailto:richard.coleman@cushwake.com">richard.coleman@cushwake.com</a>.</p> <p><strong>Cycle to Mipim</strong></p> <p><a href="https://race-nation.com/sponsor/e/68321/">Sam Logan</a>, a Senior Surveyor in Cushman &amp; Wakefield’s London Markets Residential Investment Team, will be taking part in The Legal &amp; General Real Assets Cycle to MIPIM 2017 and is raising funds for the charity partners of Club Peloton. The event has helped make the overall total raised by Club Peloton more than £2.5 million so far. This year, the team are aiming to beat the £1 million raised for the main beneficiary, Coram.</p> <p>Over six days, over 150 professionals from the property industry will ride in a relay format, completing at least two (of the five or six) stages every day, ranging from 40 – 60km each. The total distance forms some 1,500km starting in London through Caen, Blois, Beaune, Valance and ending in Cannes.</p> <p>Sam is aiming to complete the ride in its entirety which will see him in the saddle from dusk till dawn cycling in excess of 300km on some days. If you think he’s got the minerals then any <a href="https://race-nation.com/sponsor/e/68321/">sponsorship </a>(small or large) would be greatly received for what is an extremely worthy cause. You can follow Sam’s journey to MIPIM on twitter @samloganresi</p> <h1 class="detail-heading">Cushman &amp; Wakefield Activity Schedule</h1> <p><strong>Tuesday, 14&nbsp;March</strong></p> <ul> <li>11.00 - 12.00 &nbsp;&nbsp;Estates Gazette Debates: Backing the Best Global Cities - Paul Boursican, C&amp;W&nbsp;(Panelist) /&nbsp;Auditorium K, 4th Floor, Palais des Festivals</li> <li>16.30&nbsp;- 17.30 &nbsp; MIPIM Women’s Networking Cocktails&nbsp;/&nbsp;Salon Croisette, Level 3, Palais des Festivals</li> <li>17.00&nbsp;- 19.00 &nbsp; Happy Hour – Informal Drinks Reception&nbsp;/&nbsp;C&amp;W Stand R7.G9</li> <li>19.30&nbsp;- 20.30 &nbsp; MIPIM Welcome Reception&nbsp;/&nbsp;Carlton Hotel, La Croisette</li> <li>20.00 - 22.30 &nbsp; Capital Markets Key Client Dinner /&nbsp;By Invitation</li> </ul> <p><strong>Wednesday, 15&nbsp;March</strong></p> <ul> <li>12.30 - 14.30&nbsp;&nbsp; Cushman &amp; Wakefield Client Lunch&nbsp;/&nbsp;By Invitation only</li> <li> <p>17.00&nbsp;- 19.00 &nbsp; Happy Hour – Informal Drinks Reception&nbsp;/&nbsp;C&amp;W Stand R7.G9</p> </li> <li>20.00 - 22.30&nbsp;&nbsp; Cushman &amp; Wakefield Client Dinner&nbsp;/&nbsp;By Invitation only</li> </ul> <p><strong>Thursday, 16&nbsp;March</strong></p> <ul> <li>11.00&nbsp;- 12.00 &nbsp; CPA Report Launch: Tech X the City: Assessing and accelerating the impact of the tech sector in the Square Mile –&nbsp;Juliette Morgan &amp; Elaine Rossall, C&amp;W (Presenting)&nbsp;/&nbsp;Auditorium K, 4th Floor, Palais des Festivals</li> <li>12.30&nbsp;- 14.30 &nbsp; Cushman &amp; Wakefield Client Lunch&nbsp;/&nbsp;By Invitation</li> <li>15.00&nbsp;- 15.45 &nbsp; Warehouses where houses discussion&nbsp;–&nbsp;Jeremy Beckett, Senior Director, C&amp;W speaking&nbsp;/&nbsp;UK Government Pavilion, C16.C</li> <li>17.00&nbsp;- 19.00 &nbsp; Happy Hour – Informal Drinks Reception&nbsp;/&nbsp;C&amp;W Stand R7.G9</li> <li>18.30 - 19.30 &nbsp; MIPIM Awards Ceremony – John Forrester, CEO EMEA, C&amp;W&nbsp;(Chairman of the 2017 Jury)&nbsp;/&nbsp;Grand Auditorium, Palais des Festivals</li> <li>20.00&nbsp;- 22.30 &nbsp; Cushman &amp; Wakefield Client Dinner&nbsp;/&nbsp;By Invitation</li> </ul> <p>We look forward to seeing you in Cannes!</p>
Have a Magical Christmas and Happy New Year!
<p><br /> <span style="font-size:18px;">Shop more so we can work harder!</span></p> <p><span style="font-size:18px;">Thank you for being our valued clients. We are grateful for the pleasure of serving you and meeting your needs.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:18px;">Your Retail Team Prague and Slovakia</span></p>
Shopping centres extend food courts. We spend increasing amount of time there
The role of gastronomy in shopping centres is bigger than ever before. As a result, the area of catering space has been increasing year after year. It currently takes up about 5-10% of the total area. The percentage is higher in centres with a high footfall situated on major traffic hubs. Increasing variety of offerings sets another trend. Fast food is being joined by brands placing emphasis on authenticity and product origin. Many shopping centres are rapidly adapting to the trend and creating or expanding their catering capacities.&nbsp;
<p><strong>PRAGUE, April 3, 2017 –</strong> The role of gastronomy in shopping centres is bigger than ever before. As a result, the area of catering space has been increasing year after year. It currently takes up about 5-10% of the total area. The percentage is higher in centres with a high footfall situated on major traffic hubs. Increasing variety of offerings sets another trend. Fast food is being joined by brands placing emphasis on authenticity and product origin. Many shopping centres are rapidly adapting to the trend and creating or expanding their catering capacities. The findings are based on the research conducted by Cushman &amp; Wakefield, real estate services firm that manages 14 shopping centres across the Czech Republic. This year, Quadrio will transform its entire first floor to a food court. Centrum Chodov also opened its newly expanded food court at the end of March.</p> <p>Food courts account for 15-20% of the total area of shopping centres in Western Europe, with south of Europe and the UK achieving greater figures in this respect. According to Cushman &amp; Wakefield, the ratio in the Czech Republic will grow to 10-15%.</p> <p><em>“More than ever, the range of quality dining options determines the success of shopping centres and urban locations in general these days. Therefore the strengthening position of this segment in shopping centres is logical. Today, the footfall at all shopping centres in the Czech Republic is one million a day, and we expect it to grow continuously,” </em>says <strong>Jan Kotrbáček</strong>, Head of the Central European Retail Agency team at Cushman &amp; Wakefield.</p> <p>The range on offer is substantially diversifying as well in response to the demand of increasingly discerning customers and their changing lifestyle. In addition to established brands such as McDonald’s, Burger King, KFC, Starbucks, Costa Coffee and various international cuisines, specialised concepts such as UGO Salaterie and Green Factory are gaining foothold as well. Among Czech brands, these are primarily quality bistros combined with shops such as DELMART and SKLIZENO FOOD, which Cushman &amp; Wakefield has helped in opening eight branches in Prague. The Czech franchises of Bageterie Boulevard, Cross Café and Fruitisimo fresh juices have also built a strong position.</p> <p>The necessity of paying close attention to shoppers’ changing needs can also be seen in the current adjustments of some well-established shopping centres.</p> <p>Examples include the Quadrio shopping centre situated on one of the biggest traffic hubs in the centre of Prague. It temporarily closed its first floor on 1 April and will open six new restaurants there by the end of the summer. In addition to fast food, the centre will also offer new catering concepts brought by brands that are entering the Czech market for the first time ever. The floor area with food court will exceed 2,000 sq m.</p> <p><em>“Ensuring that Quadrio provides its visitors with the market’s latest offerings is paramount for us, so we did not hesitate to adjust it in order to expediently respond to a growing trend,” </em>explains Petr Brabec Head of Asset Management at CPI and adds: <em>“Certain occupiers have relocated as a result of the extension of the food court, but most of them will not interrupt their operations and there will be no impact on the operation of the centre as such.”</em></p>
Cushman & Wakefield The Best Retail Agency in CEE & SEE region
<span style="box-sizing: border-box; color: rgba(0, 0, 0, 0.7); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 14px;">Proud to be awarded the Best Retail Agency in CEE &amp; SEE region! Last year our retail team completed 687 deals. One of them, Foot Locker's new flagship store in Prague, was named the Best Retail Lease in the regio</span><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.7); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">n.</span>
<p style="font-size: medium;"><span arabic="" droid="" font-size:="" gb="" geeza="" gothic="" heiti="" hiragino="" kaku="" microsoft="" naskh="" noto="" sans="" segoe="" simplified="" source="" style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgba(0, 0, 0, 0.7);" white-space:="">Proud to be awarded the Best Retail Agency in CEE &amp; SEE region! Last year our retail team completed 687 deals. One of them, Foot Locker's new flagship store in Prague, was named the Best Retail Lease in the region.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(105, 106, 109); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <span arabic="" droid="" font-size:="" gb="" geeza="" gothic="" heiti="" hiragino="" kaku="" microsoft="" naskh="" noto="" sans="" segoe="" simplified="" source="" style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgba(0, 0, 0, 0.7);" white-space:="">Read more about this transaction in our</span><span style="font-size:14px;"><span arabic="" droid="" font-size:="" gb="" geeza="" gothic="" heiti="" hiragino="" kaku="" microsoft="" naskh="" noto="" sans="" segoe="" simplified="" source="" style="color: rgba(0, 0, 0, 0.7);" white-space:="">&nbsp;<a href="http://www.retailguide.cz/foot-locker-to-open-its-biggest-central-european-store-in-prague" target="_blank">press release</a>.</span><span arabic="" droid="" font-size:="" gb="" geeza="" gothic="" heiti="" hiragino="" kaku="" microsoft="" naskh="" noto="" sans="" segoe="" simplified="" source="" style="color: rgba(0, 0, 0, 0.7);" white-space:="">&nbsp;</span></span></p>
Cushman & Wakefield are proud ICSC Global Sponsors and pleased to attend ICSC European Conference hosted in Warsaw on April 24-25 2017
<h3><a href="http://www.cushmanwakefieldevents.com/event/icsc-european-conference/" target="_blank">DELEGATES</a></h3> <p><strong>ICSC European Conference</strong> brings together over 700 retail real estate industry leaders and professionals from around the world to share insight and opportunities. The conference allows attendees to discover Warsaw as a gateway to the largest emerging market in Europe and learn insights from visionary speakers delivering thought-leadership and the latest retail trends.</p> <p>The event is focussed around building communities, fuelling economies, and inspiring innovation on a global scale. The two days have a great programme pulled together to share fresh insight, cutting edge thinking and a number of key note speakers showcasing the changing retail landscape in Warsaw, including <strong>Cushman &amp; Wakefield’s</strong> <strong>Charles Taylor,</strong> Head of Retail in Poland as well as Dr. Yvonne Court who will also be hosting a panel discussion on the changing face of retail and what this means for retailers, landlords and agents in the ever evolving landscape.</p> <p>We look forward to seeing you there, for more information about ICSC European Conference visit <a href="http://www.icsc.org/europeanconference/" target="_blank">www.icsc.org/europeanconference</a>.</p> <p>Event address:<br /> Hilton Warsaw Hotel and Convention Center, Grzybowska 63, 00-844 Warszawa, Poland</p>
VAPIANO to open its first restaurant in the Czech Republic
<p>VAPIANO, the fast casual dining restaurant chain offering trendy, modern Italian inspired cuisine cooked à la minute and in front of the guest, will open its first location in the Czech Republic in July of this year. The restaurant will be located on the premises of Prague’s Quadrio shopping centre.</p>
<p><strong>PRAGUE, 24 May, 2017</strong> – VAPIANO, the fast casual dining restaurant chain offering trendy, modern Italian inspired cuisine cooked à la minute and in front of the guest, will open its first location in the Czech Republic in July of this year. The restaurant will be located on the premises of Prague’s Quadrio shopping centre. Cushman &amp; Wakefield facilitated the lease of the premises for VAPIANO.</p> <p>“We are happy to bring another international brand to the Czech Republic, which will contribute to a greater variety of good quality food. New catering concepts attract more customers to shopping centres in their search for a broader offer of an entertainment, gastronomy and services,” said <strong>Jan Kotrbáček</strong>, Partner and the Head of Cushman &amp; Wakefield’s CEE Retail Agency team.</p> <p>VAPIANO has extensive track record in expanding its restaurant network. Since its launch in Hamburg, Germany, in 2002, the company has grown to more than 180 restaurants spread across over 30 countries on five continents.</p> <p><strong>Mario C. Bauer</strong>, Member of the Board of VAPIANO, said: “VAPIANO has become a very popular dining concept all over the world. Our customers enjoy the relaxed, Mediterranean atmosphere of our restaurants and appreciate our dedication to using the freshest, high quality ingredients to prepare our pasta, pizzas, salads and antipasti. While the restaurant scene in Prague has developed significantly over the past years, we believe that VAPIANO can fill a gap in the local market. We look forward to welcoming our guests in Prague when we open our doors later this summer.”</p> <p>The restaurant’s signature interior design by Italian architect and designer Matteo Thun features wooden floors, long oak tables and red details underpinning the Mediterranean atmosphere. In addition, every restaurant includes a hundred year-old olive tree and a ‘green wall’ vertical herb garden.</p> <p>VAPIANO is an internationally renowned restaurant chain with the goal of delivering fresh ingredients and flavours at attractive prices in a stylish atmosphere. Pasta, pizza dough and sauces are prepared fresh in each restaurant, often in the glassed-in manifattura located in many VAPIANOs. Guests can enjoy freshly made pizza, homemade pasta and fresh salads, all cooked right in front of their eyes and customised to their wishes.</p> <p>“VAPIANO is the first out of the six planned restaurants to open in Quadrio this summer. VAPIANO will occupy over 600 square meters out of approximately 3,500 square meters of food and beverage space available. We are very pleased that this unique lifestyle brand has chosen our shopping centre to enter the Czech Republic market. Quadrio offers a great city centre location, right above a major transportation hub,” said <strong>Petr Brabec</strong>, Head of Asset Management Shopping Centres at CPI Property Group.</p> <p><img alt="" src="/foto/editor_uploads/vapiano_jidlo(2).jpg" style="width: 800px; height: 513px;" /></p>
The best for our clients in the whole CEE region
<p>Cushman &amp; Wakefield was named <strong>CEE Retail &amp; Leisure Agency Firm of the Year 2017</strong>&nbsp;and <strong>CEE Property Management Company of the Year 2017</strong> at the CEE Quality Awards organised by CEE Insight Forum in association with the Financial Times.</p> <p>The aim of CEE Quality Awards is to recognise excellence and promote the achievements of the emerging Europe real estate sector to the regional and international investment area. The awards procedure was overseen by the leading global consulting firm Deloitte.</p>
Cushman & Wakefield manages growing CPI property group’s CEE retail portfolio
Cushman &amp; Wakefield has been appointed by CPI Property Group to continue as a&nbsp;property manager of two major shopping centres and one multifunctional complex in Central and Eastern Europe which have been recently acquired from CBRE Global Investors.&nbsp;Cushman &amp; Wakefield currently manages 16 retail and multifunctional assets totaling 344,300 sq m owned by CPI Property Group in Central and Eastern Europe.&nbsp;
<p><strong>PRAGUE, May 9, 2017&nbsp;</strong>– Cushman &amp; Wakefield has been appointed by CPI Property Group to continue as a&nbsp;property manager of two major shopping centres and one multifunctional complex in Central and Eastern Europe which have been recently acquired from CBRE Global Investors.</p> <p>“The latest additions to the CPI’s portfolio under our management include Olympia in Plzeň, Zlatý Anděl in Prague and Ogrody in Poland, which we continue to manage now on behalf of the new owner as CPI’s appreciation of our commitment to providing quality service and client satisfaction across the region,” said&nbsp;<strong>Ondřej Fukal</strong>, Partner &amp; Head of Asset Services in the Czech Republic and Slovakia, Cushman &amp; Wakefield.</p> <p>Cushman &amp; Wakefield currently manages 16 retail and multifunctional assets totaling 344,300 sq m owned by CPI Property Group in Central and Eastern Europe.&nbsp;</p> <p>CPI Property Group established cooperation with Cushman &amp; Wakefield in January 2012. The properties under Cushman &amp; Wakefield’s management include: Quadrio, Nákupní centrum Fénix, OC Spektrum, Zlatý Anděl, City Park Jihlava, Bondy centrum, IGY, Olympia Plzeň, Retail Park Plzeň, Olympia Mladá Boleslav and Olympia Teplice in the Czech Republic; Ogrody and Galeria Orkana in Poland; Europeum shopping mall, Buy-Way Dunakeszi retail park and Buy-Way Soroksár retail park in Hungary.</p> <p>CPI Property Group ranks among the most significant real estate groups focusing on long-term investments and property leases, especially in Central and Eastern Europe and Germany. Its diversified portfolio valued at more than EUR 4,865 &nbsp;bn comprises a wide range of properties in Germany, the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Poland and Romania. With more than 702,000 sq m CPI Property Group is the largest retail space owner in the Czech Republic, concentrating on the development of midsize stores, retail parks and supermarkets, as well as managing hotels and office buildings.</p> <p>&nbsp;</p>
Cushman & Wakefield will be at Expo Real 2017 taking place at Messe Munchen, Munich, Germany from the 4 – 6 October.
<p><strong>EXPO REAL</strong> is Europe’s largest real estate and investment trade fair. It represents the whole supply chain of the international real estate sector—all the important sectors are there, from conception and design through investment and financing, realization and marketing to operation and use.</p> <p>You will find <strong>Cushman &amp; Wakefield in Hall A2 at Stand 130, </strong>drop by to discuss your requirements with one of our experts and refuel with a cup of coffee from our specialist baristas.</p> <h1 class="detail-heading">SCHEDULE</h1> <p><strong>Wednesday, 4 October</strong></p> <ul> <li>8.30&nbsp;- 19.00 &nbsp; Expo Halls Open&nbsp;– Messe München</li> <li>9.30&nbsp;- 10.30 &nbsp; Press Preview Breakfast – Winning In Growth Citiesview invitation &nbsp;–&nbsp;C&amp;W Stand A2.130</li> <li>19.30 &nbsp; Client Party&nbsp;–&nbsp;The Bayerischer Hof, Munich</li> </ul> <p><strong>Thursday, 5 October</strong></p> <ul> <li>08.30&nbsp;- 19.00 &nbsp; Expo Halls Open –&nbsp;Messe München</li> <li>19.30&nbsp;- 22.30 &nbsp; Capital Markets Client Dinner&nbsp;– By Invitation&nbsp;</li> </ul> <p><strong>Friday, 6 October</strong></p> <ul> <li>08.30&nbsp;- 15.00 &nbsp; Expo Halls Open – Messe München</li> </ul> <p>For more information on Expo Real please visit&nbsp;<a href="http://www.exporeal.net/" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">www.exporeal.net</a>.</p> <p>We look forward to seeing you in Munich!</p> <div class="separator">&nbsp;</div> <p><strong>About Cushman &amp; Wakefield</strong><br /> Cushman &amp; Wakefield is a leading global real estate services firm that helps clients transform the way people work, shop&nbsp;and live. Our 43,000 employees in more than 60 countries help investors and occupiers optimize the value of their real estate by combining our global perspective and deep local knowledge with an impressive platform of real estate solutions. Cushman &amp; Wakefield is among the largest commercial real estate services firms with revenue of $5 billion across core services of agency leasing, asset services, capital markets, facility services (C&amp;W Services), global occupier services, investment &amp; asset management (DTZ Investors), project &amp; development services, tenant representation, and valuation &amp; advisory. To learn more, visit&nbsp;<a href="http://www.cushmanwakefield.com/" target="_blank">www.cushmanwakefield.com</a>&nbsp;or follow&nbsp;<a href="https://twitter.com/cushwake" target="_blank">@CushWake</a>&nbsp;on Twitter.</p>
Huawei opens its first customer centre in the Czech Republic
<p>Huawei is opening its new customer centre on the premises of the Quadrio shopping centre in Prague’s Národní třída, which will be available to customers and the general public seven days a week.&nbsp;Cushman &amp; Wakefield facilitated the lease of Huawei’s first customer centre in the Czech Republic.&nbsp;</p>
<p><strong>PRAGUE, 22 May 2017 –</strong> Huawei, the world’s third biggest manufacturer of smart mobile phones, is opening its first customer centre in the Czech Republic in Prague’s Národní třída today. In accordance with its corporate strategy of improving customer service, Huawei is opening similar centres all over Europe. Huawei’s customer centre offers expert consulting and the possibility of trying out most of Huawei’s available devices as well as sales and servicing of smart phones and many additional services.</p> <p>Huawei is opening its new customer centre on the premises of the Quadrio shopping centre in Prague’s Národní třída, which will be available to customers and the general public seven days a week.</p> <p>Visitors can browse and try out a wide range of Huawei devices from smart phones including the latest Huawei P10 and P10 Plus flagship models to smart watches (wearables) and&nbsp;tablets to Huawei accessories. Customers can also purchase all devices, use the services of qualified technicians and consult experts in the centre. The opening of Huawei’s customer centre in Prague along with similar centres all over Europe is part of the company’s customer-oriented strategy.</p> <p><strong>Anson Zhang</strong>, Director of the Consumer Business Group, Huawei Czech, commented on the opening of the centre: “Huawei wants to be as close to the end customers as possible and provide the best services it can. The Quadrio shopping centre in Prague’s Národní třída offers us an excellent opportunity to do so. Since it is a high footfall location at a metro station, it offers great potential for us to serve the highest possible number of customers.”</p> <p>Cushman &amp; Wakefield facilitated the lease of Huawei’s first customer centre in the Czech Republic.</p> <p>“The numbers of visitors coming to shopping centres are growing constantly, as customers appreciate not only new brands but also a broader range of services on offer,” adds <strong>Jan Kotrbáček</strong>, Partner and the Head of Cushman &amp; Wakefield’s CEE Retail Agency team.</p> <p><strong>About Huawei Consumer Business Group</strong></p> <p>Huawei’s products and services are available in more than 170 countries, and are used by a third of the world’s population, ranking third in the world in smart phone shipments in 2016. Sixteen R&amp;D centres have been set up in the United States, Germany, Sweden, Russia, India and China. Huawei Consumer BG is one of Huawei’s three business units and covers smart phones, PC and tablets, wearables and cloud services, etc. Huawei’s global network is built on 20 years of expertise in the telecom industry and is dedicated to delivering the latest technological advances to consumers around the world.</p>
Cushman & Wakefield is participating at MAPIC 2017 taking place at the Palais des Festivals, Cannes, France from the 15 – 17 November.
<p><strong>MAPIC</strong>&nbsp;gathers 8,400+ international participants from 78 countries; including over&nbsp;2,100 retailers; 2,500 developers; 1,000 investors, and other major industry players,&nbsp;for 3 days&nbsp;of&nbsp;exhibition,&nbsp;conferences&nbsp;and&nbsp;events targeting all types of retail property: city and shopping centres, factory outlets, leisure areas and transit zones.</p> <p><strong>Cushman &amp; Wakefield </strong>multi award-winning <strong>EMEA Retail &amp; Leisure team</strong> provide end to end services for retailers, occupiers, landlords and investors. We are market leaders in prime high streets, shopping centres, out of town retail parks, food stores, leisure and restaurants and dominate the European retail market. Whether you are looking for strategic advice or brokerage services, our expert team leverage industry understanding, transformational insight and a global perspective underpinned by our innovative approach, to add value to our clients to retail assets. Whether you are expanding internationally, looking for new tenants, or analysing your existing portfolio, our global reach and local knowledge offer clients a one-stop-shop for the markets retail &amp; leisure needs.</p> <p>Cushman &amp; Wakefield have a new stand location for Mapic 2017, you can now&nbsp;find us upstairs in the Riviera Hall –&nbsp;<strong>Stand R7.M7</strong>.&nbsp;Drop by to speak to one of our retail experts and enjoy a coffee on the terrace.</p> <h1 class="detail-heading"><strong>Cushman &amp; Wakefield Activity Schedule</strong></h1> <p><strong>Tuesday, 14<span style="font-size: 10.5px;"> </span>November</strong></p> <ul> <li>19.30 &nbsp; Official Mapic Opening Reception (All Mapic delegates invited to attend) <em><span style="font-size: 10pt;">– </span></em>Majestic Hotel</li> </ul> <p><strong>Wednesday, 15&nbsp;November</strong></p> <ul> <li>09.00 &nbsp; Palais Opens (8.30 for exhibitors) – Palais des Festivals</li> <li>15.00&nbsp;- 16.00 &nbsp; Coal Drops Yard Showcase &amp; Afternoon Tea – C&amp;W&nbsp;Stand, Riviera Level, R7.M7</li> <li>18.30&nbsp;- 21.00 &nbsp; C&amp;W Mapic Client Party –&nbsp;JW Grill at JW Marriott, Cannes</li> </ul> <p><strong>Thursday, 16<span style="font-size: 10.5px;"> </span>November</strong></p> <ul> <li>09.00 &nbsp; Palais Opens (8.30 for exhibitors) – Palais des Festivals</li> <li>09.00&nbsp;- 10.00 &nbsp; United Kingdom&nbsp;– Good Morning Retail! – Room 1, Palais des Festivals</li> <li>10.30&nbsp;- 11.30 &nbsp; Battersea Brunch</li> <li>17.30&nbsp;- 19.00 &nbsp; Italy&nbsp;– New Development Projects&nbsp;– Room 1, Palais des Festivals</li> <li>19.00 &nbsp; Mapic Awards Dinner (Sponsored by C&amp;W) – Salon des Ambassadeurs, Palais des Festivals</li> </ul> <p><strong>Friday, 17<span style="font-size: 10.5px;"> </span>November</strong></p> <ul> <li>09.00 &nbsp; Palais Opens (8.30 for exhibitors) – Palais des Festivals</li> <li>17.00 &nbsp; Palais Closes&nbsp;– Mapic ends – Palais des Festivals</li> </ul> <p>For more information on MAPIC please visit&nbsp;<a href="http://www.mapic.com/" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">www.mapic.com</a>.</p> <p>We look forward to seeing you in Cannes<strong>!</strong></p> <p><img alt="" src="/foto/editor_uploads/mapic_floorplan_2017.png" style="width: 300px; height: 344px; float: left;" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><br /> <br /> &nbsp;</p>
Cushman & Wakefield recognized as the Best Retail Real Estate Agency in CEE/SEE in HOF Awards 2020
In this year's HOF Awards &amp; Forum, Cushman &amp; Wakefield Retail Agency team was awarded the Best CEE/SEE Retail Real Estate Agency, confirming its position on the regional market again.
<p>In this year's HOF Awards &amp; Forum, Cushman &amp; Wakefield Retail Agency team was awarded the Best CEE/SEE Retail Real Estate Agency, confirming its position on the regional market again.</p> <p>Jan Kotrbáček, Partner &amp; Head of CEE Retail Agency team:<em>&nbsp;“Especially in times so challenging for the retail sector, we are proud to have been recognized as the best retail agency in the region. This is a great appreciation of the work we do for our clients, motivating us to continue delivering outstanding services. In the situation the sector is currently facing, we are happy to use our experience and expertise to help restart retail as one of the key drivers of the economy´s revival.”</em><br /> <br /> Cushman &amp; Wakefield retail professionals use the power of the firm´s regional as well as global networks and cooperate within international teams, sharing retail market experience from various countries with one aim: to restart and further develop the performance of the retail sectors in all areas and support customers´ return to previous shopping and leisure habits.<br /> &nbsp;</p> <h1>About the HOF Awards</h1> <p><br /> The <a href="https://hofawards.eu/">HOF Awards</a> bring together top real estate professionals and teams from around Central &amp; Eastern Europe who compete in over 30 categories for the honor to be called the Best of the Best. Each year, nominations are taken from the winners of the CIJ Awards, a series of property events held in the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Serbia and Slovakia.</p> <p>This year, the HOF Awards &amp; Forum took place over four days beginning May 26 in an online format that included a virtual conference as well as the prize-giving. The discussions at the HOF Forum centered around the unexpected health crisis and the reaction of developers, investors and end users to the new reality. Top-placed speakers from around CEE debated openly about the immediate economic impact on businesses and consumers.&nbsp;Jonathan Hallett, Head of Central &amp; Eastern Europe,&nbsp;represented Cushman &amp; Wakefield in the discussions.</p>
Best Wishes From Czech Retail Team in 2020
We wish you a Merry Christmas and all the best in 2020!&nbsp;
<p>We wish you a Merry Christmas and all the best in 2020!</p> <p>Enjoy the break and recharge your batteries for new adventures next year, where we will be ready to provide you with Tailor Made Retail Services. Thank you for your cooperation!</p> <p>Your Cushman &amp; Wakefield Prague Retail Team</p>
Czech Republic remains the most attractive country for retail brands tapping the Central European region markets
Twenty-eight<sup>1</sup>&nbsp; out of the total of 80 brands that tapped the market in the Central and Eastern European region<sup>2</sup>&nbsp; in 2018 chose the Czech Republic as their destination. As a result, the number of new brands coming to the country remained the same as in the previous year. Poland is a close second with 26 new international brands having opened their first shops there last year. The figures come from the latest comparison prepared by Cushman &amp; Wakefield, which monitors and compares data in the real estate sector across the region. This enables the company to provide a full picture of the developments on the Central European market.
<p>Twenty-eight<sup>1</sup>&nbsp;out of the total of 80 brands that tapped the market in the Central and Eastern European region<sup>2</sup>&nbsp; in 2018 chose the Czech Republic as their destination. As a result, the number of new brands coming to the country remained the same as in the previous year. Poland is a close second with 26 new international brands having opened their first shops there last year. The figures come from the latest comparison prepared by Cushman &amp; Wakefield, which monitors and compares data in the real estate sector across the region. This enables the company to provide a full picture of the developments on the Central European market.</p> <p><em>“The number of the new coming brands remains the same, as does their strategy for tapping the markets of the Central European region. Under the strategy, Prague remains the principal gateway, a market that offers a very cosmopolitan environment and an excellent ratio of international tourists to local customers. Prague is a market where brands can foresee their success very well,”</em>&nbsp;explains&nbsp;<strong>Jan Kotrbáček, Head of Retail Agency CEE at Cushman &amp; Wakefield.</strong>&nbsp;</p> <p>The current figures confirm that the region remains attractive for newly coming brands: last year’s 80 newcomers represent almost a negligible decrease in comparison with 2017 when 83 brands came to the local markets.&nbsp;</p> <p><img alt="" height="286" src="http://www.cushmanwakefield.com/~/media/inline-content/czech-republic/News/Graph%201%20New%20brands%20coming%20to%20the%20Central%20and%20Eastern%20European%20region%20in%202018.PNG" style="height:auto;vertical-align:baseline;border:0px;" width="632" /></p> <p>The greatest percentage of brands (26 per cent) comes from Italy, which accounts for the vast majority among the countries of origin of the incoming brands along with the United States and Germany.&nbsp;</p> <p><img alt="" height="240" src="http://www.cushmanwakefield.com/~/media/inline-content/czech-republic/News/Table%201%20New%20brands%20in%20the%20region%20by%20country%20of%20origin%20the%20top%20ten%20most%20frequent%20countries.PNG" style="height:auto;vertical-align:baseline;border:0px;" width="593" /></p> <p><strong>Fashion rules&nbsp;</strong></p> <div> <p>The greatest number of newly coming brands is in the fashion sector; this trend has persisted for several years now. The food and beverage (F&amp;B) sector is gaining in importance too, as it continues to bring new concepts to the region.&nbsp;</p> <img alt="" height="298" src="http://www.cushmanwakefield.com/~/media/inline-content/czech-republic/Table%202%20Brands%20in%20the%20fashion%20and%20FB%20sectors%20that%20newly%20tapped%20the%20Czech%20market%20in%202018.PNG" style="height:auto;vertical-align:baseline;border:0px;" width="652" /> <p>The structure of newcomers by sector is similar in the region’s individual countries:&nbsp;</p> <img alt="" height="309" src="http://www.cushmanwakefield.com/~/media/inline-content/czech-republic/News/Table%203%20Structure%20of%20the%20sectors%20of%20newly%20coming%20brands%20in%20the%20region%20in%2020172018.PNG" style="height:auto;vertical-align:baseline;border:0px;" width="653" /> <p><strong>Prague is the most expensive for retailers&nbsp;</strong></p> <p>Rent amounts are growing across the region, with Prague and Budapest in the lead – both in shopping centres and in high streets. While the highest achievable rent in Prague’s Na Příkopě Street can be as high as EUR 230 per sq m per month, it is just EUR 150 in the region’s second most expensive capital.&nbsp;</p> <img alt="" height="146" src="http://www.cushmanwakefield.com/~/media/inline-content/czech-republic/News/Table%204%20High%20streets%20highest%20achievable%20rents%20in%20EUR%20per%20sq%20m%20per%20month.PNG" style="height:auto;vertical-align:baseline;border:0px;" width="398" /></div> <div><img alt="" height="147" src="http://www.cushmanwakefield.com/~/media/inline-content/czech-republic/News/Table%205%20Shopping%20centres%20highest%20achievable%20rents%20in%20EUR%20per%20sq%20m%20per%20month.PNG" style="height:auto;vertical-align:baseline;border:0px;" width="424" /> <p><strong>Shopping centres, high streets and outlets are all attractive&nbsp;</strong></p> <p>The arrival of new brands in Central European countries usually involves shopping centre activity – they often open their shops on the occasion of the opening of new or extended commercial schemes.&nbsp;</p> <p><em>“The opening of a new or extended project usually involves the arrival of many new brands at a time. We saw this with the Chodov Centre, Galeria Północna in Warsaw and the Wroclavia in Wroclaw. For the future, we expect the same development for example with the Savarin project in Prague. That will be a very good example of a modern multi-purpose scheme facilitating the arrival of many new and original concepts and companies on the market and in the centre of Prague,”&nbsp;</em>says<strong>&nbsp;Jan Kotrbáček.</strong>&nbsp;</p> <p>In addition to shopping centres, newly arriving brands often open their shops in high streets as well, and in the Czech Republic, a great percentage is also attributable to the arrivals of outlet projects, in particular Fashion Arena and Premium Outlet Prague Airport.&nbsp;</p> <img alt="" height="335" src="http://www.cushmanwakefield.com/~/media/inline-content/czech-republic/News/Graph%202%20New%20brands%20coming%20to%20the%20region%20in%2020172018%20by%20type%20of%20sales%20premises.PNG" style="height:auto;vertical-align:baseline;border:0px;" width="608" /> <p><em>“There are not many new shopping centres currently being built; new projects are rare and they are primarily multi-purpose schemes combining retail, quality catering, entertainment, office, residential and hospitality uses – all in great environs with top architectural designs. Older retail schemes on the market undergo the inevitable revitalisation. Owners are forced to think about the future of their shopping centres and come up with new concepts. We at Cushman &amp; Wakefield help them devise strategies that improve the performance and increase project value. This can be a simple face lift, extension or an overall change in the scheme concept involving the repurposing of a part of the shopping centre or department store – multi-purpose concepts that may include a retail part, restaurants, a hotel, office space and apartments. The location and the potential of the project always play a crucial role,”</em><strong>Jan Kotrbáček</strong>&nbsp;explains the latest retail trends.&nbsp;</p> &nbsp; <p><strong><sup>1/</sup>&nbsp;Certain sources cite 29 – this figure considers Starbucks Reserve to be a separate brand.&nbsp;&nbsp;</strong></p> <p><strong><sup>2/</sup>&nbsp;For the purposes of this comparison, the CEE region includes the V4 countries and Romania.&nbsp;</strong></p> </div>
Cushman & Wakefiled recognized for it outstanding results at CIJ awards 2018
Cushman &amp; Wakefield teams have been awarded in 5 categories at the 2018 CIJ awards Czech Republic on Thursday 29 November 2018, held at Prague Marriott hotel. It is an outstanding result having the most awards of any.
<p>Cushman &amp; Wakefield teams have been awarded in 5 categories at the 2018 CIJ awards Czech Republic on Thursday 29 November 2018, held at Prague Marriott hotel. It is an outstanding result having the most awards of any including:&nbsp;</p> <ul> <li>Best Retail Power Broker&nbsp;</li> <li>Best Capital Markets&nbsp;</li> <li>Best Project Management&nbsp;</li> <li>Best Property Management&nbsp;</li> <li>Cushman &amp; Wakefield was also involved in the Best Transaction of the Year, awarded to be NEPI for the acquisition of Forum Ústí&nbsp;</li> </ul> <p>The CIJ Awards Czech Republic events are the longest-running commercial property awards to recognize and celebrate projects, companies, individual teams as well as transactions that excelled in performance.&nbsp;</p> <a href="https://awards.cijeurope.com/cz/" target="_blank">CIJ awards 2018</a>
Cushman & Wakefield enjoyed an outstanding evening of success at the HOF Awards 2019.
Cushman &amp; Wakefield enjoyed an outstanding evening of success at the HOF Awards 2019.&nbsp;
<p>The company picked up a total of three awards at the gala event, reflecting an exceptionally strong year for the company. Not only did it win the Project Management and Property Management Company categories, but it excelled by winning the Retail Real Estate prize as well. Among the primary clients of Cushman &amp; Wakefield's Czech Project Management department were Foot Locker, Amazon, Valeo, Invesco, AXA and CPI, while its Hungarian counterpart worked during 2018 for Graphisoft, Blackrock and Astra Zeneca.&nbsp;</p> <p>The HOF Awards brings together top real estate professionals and teams from around Central &amp; Eastern Europe who compete in over 30 categories for the honor to be called the Best of the Best. Each year, nominations are taken from the winners of the CIJ Awards, a series of property events held in the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Serbia and Slovakia.&nbsp;</p> <p>The HOF Awards are organized by Roberts Publishing Media Group, publishers of the region's leading property magazine, CIJ, and organizers of major property conferences as well as the CIJ Awards series throughout CEE.&nbsp;</p> <a href="http://encompassme.com/en/cushman-wakefield-collects-trio-of-prizes-at-hof-awards-2019/post.html?utm_source=CIJ+Daily+News+ENG&amp;utm_campaign=941fd53543-CIJ_Daily_News_CEE_2016&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=0_9f5e5482fa-941fd53543-42521157" target="_blank">HOF Awards 2019</a>
Design and Build
<p>In addition to our market leading services in&nbsp;Project Management,&nbsp;Cost Management&nbsp;and&nbsp;Building Consultancy services, in response to market demand we have established our&nbsp;Design &amp; Build services, enabling us to providing a range of solutions to our clients. These services all sit within our renamed Project &amp; Development Services service line - one team offering an extensive&nbsp;skill set under a single roof.</p> <p>We have&nbsp;a strong bias for action, diligently building our platform with the best talent, working with the best clients and consistently delivering outstanding resuits. As our clients have&nbsp;come to expect we remain first and fore most a trusted advisor and we will always work diligently to put our clients' interests uppermost in everything we do. We hope&nbsp;that we&nbsp;have an opportunity to discuss your requirements in due&nbsp;course.</p> <p>BENEFITS TO THE CLIENTS:</p> <ul> <li>Client centred approach</li> <li>One point of contact</li> <li>Flexibility of procurement routes</li> <li>Access to best ideas and experience globally</li> <li>Seamless transition from acquisition stage to project stage</li> </ul> <p>C&amp;W Design &amp; Build provides a genuine turnkey delivery model for our clients. It is an integral part of the Cushman &amp; Wakefield PDS service line that ensures all the Project Management Design and Construction works, including furniture delivery will be packaged to your needs under a single contract and with all the guarantees provided by Cushman &amp; Wakefield.</p> <h2><img alt="" src="/foto/4services/footlocker_prague_store_hr0026(2).jpg" style="width: 780px; height: 585px;" /></h2> <p><br /> FOOT LOCKER GOLDEN TOWER<br /> PRAGUE</p> <div> <p>Size of space: Wenceslas Square 2.000 sq m<br /> Completion: 2016</p> <div class="contact-team-list"> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="GLYN EVANS" src="/foto/kontakty/d-glynevans.jpg" /></div> <div class="item-name">GLYN EVANS</div> <div class="item-desc">Head of Design and Build CEE</div> <div class="item-email"><a href="mailto:glyn.evans@cushwake.com">glyn.evans@cushwake.com</a></div> </div> </div>
Cushman & Wakefield Named World, CEE and Czech Republic’s Top CRE Advisor by Euromoney
Cushman &amp; Wakefield announced that the firm was named the world’s top commercial real estate advisor and consultant for the second consecutive year by Euromoney’s 2019 Real Estate Survey. Cushman &amp; Wakefield was also named the top advisor and consultant in Central and Eastern Europe and several individual countries including the Czech Republic.&nbsp;
<p>Cushman &amp; Wakefield announced that the firm was named the world’s top commercial real estate advisor and consultant for the second consecutive year by Euromoney’s 2019 Real Estate Survey. Cushman &amp; Wakefield was also named the top advisor and consultant in Central and Eastern Europe and several individual countries including the Czech Republic.&nbsp;</p> <p>In the Czech Republic, in addition to the overall award, Cushman &amp; Wakefield ranked No. 1 also in the Agency – Letting/Sales and the Property Valuation categories.&nbsp;</p> <p><strong>Jonathan Hallett, Executive Partner, Head of Central &amp; Eastern Europe:</strong>&nbsp;<em>“We are delighted to have received this recognition from industry experts. The awards acknowledge the insight we consistently deliver to our clients, locally in the Czech Republic, the wider CEE region and across global markets.”</em></p> <p>Euromoney, a leading international finance publication, annually surveys the opinions of real estate advisors, developers, investment managers, corporate end-users and banks worldwide to determine the best providers of real estate services.&nbsp;</p> <a href="http://ir.cushmanwakefield.com/news/press-release-details/2019/Cushman--Wakefield-Named-Worlds-Top-CRE-Advisor-by-Euromoney/default.aspx?utm_source=hootsuite&amp;utm_medium=linkedin&amp;utm_term=&amp;utm_content=fc45c7d6-ca41-4017-8f0f-c1996102b683&amp;utm_campaign=Euromoney2019" target="_blank">Euromoney 2019</a>
Impact of the COVID-19 pandemic on the retail sector
<p>The corona virus pandemic and the related measures represent an entirely new and unexpected situation for the entire real estate market, with a global scope and a major local impact on everyone. Retail is one of the most affected sectors, yet it should also play a pivotal role in re-starting the economy. This is why the government and other stakeholders should pay attention to it and give it support adequate to its importance.</p>
<p>The<em> corona virus pandemic </em>and the related measures represent an entirely new and unexpected situation for the entire real estate market, with a global scope and a major local impact on everyone.&nbsp;Retail is one of the most affected sectors, yet it should also play a pivotal role in re-starting the economy. This is why the government and other stakeholders should pay attention to it and give it support adequate to its importance.</p> <p><img alt="" src="/foto/editor_uploads/woman_in_white_long_sleeve_shirt_shopping_3962292.jpg" style="width: 800px; height: 533px;" /></p> <h2>Importance of shopping centres in figures</h2> <p>The restrictions imposed on retailers have a profound impact on the performance of shopping centres. With a total retail area of<strong> 2.6 million square metres</strong>, shopping centres represent a major part of the Czech retail segment and hold a key position, as seen from their very scope. In our estimation, the government’s recent measures have resulted in the closing of up to 6 million square metres of retail space, of which almost 2 million sq&nbsp;m in shopping centres, which represents about 70% of their total retail space.</p> <p>Shopping centres also have a lion’s share in employment, and keeping employment rates as high as possible is principal for the functioning of the economy. The Czech retail sector employs almost 500,000 people, of which almost 100,000 in shopping centres.</p> <p>Shopping centres and the entire retail sector also play a significant role in terms of the taxes supplied to the state budget. In terms of rental income, all the retail outlets that are currently closed – i.e., shopping centres, high street shops and other retail schemes – amount to as much as <strong>CZK 3 billion per month</strong> under normal circumstances. This is another principal reason why it is necessary to adopt measures geared towards mitigating the impact on the sector.</p> <h2>Retail should drive growth</h2> <p>To make sure that the currently stagnating economy revs up again, it is necessary to ensure that it can start up quickly. Retail has the best position for such a quick start. Once the restrictions are lifted, customers will want to make themselves happy again and they will start spending on smaller items such as fashion, shoes and accessories; they will want to buy food from restaurants and cafés. By contrast, they will be more careful with investments into more expensive items such as cars.</p> <p>In effect, retail – restaurants, shops and shopping centres – will have their say again as an in-demand daily product that attracts <strong>300 million people annually</strong>.</p> <p><img alt="" src="/foto/editor_uploads/adobestock_79780161.jpeg" style="width: 800px; height: 533px;" /></p> <h2>The solution is in dialogue</h2> <p>In order to manage the situation in the retail environment and minimise the impact on the entire economy, all stakeholders – banks, tenants, landlords and the government – will have to act as partners seeking compromise solutions. Financing banks should focus their attention on the possibility of postponing or reducing loan payments for shopping centre landlords and/or tenants. Tenants should primarily take care of their employees, so that they are not compelled to dismiss them only to seek new ones later. In relation to landlords, they should make sure to observe their obligations under their lease agreements, seeking reasonable compromise solutions so as not to jeopardise the landlords who are indispensable for their own operations. Landlords should exert maximum effort towards setting up a sustainable strategy for rent and service charge collection so that their properties, shopping centres and tenants in them can maintain business continuity. The government should contribute towards all of the aforementioned by means of suitable supportive measures.</p>
Shopping Center Redevelopment
<p>The CEE Shopping Market is established and the development of new shopping centres has significantly slowed down in last years. This trend is expected to continue, while the retail market is changing dramatically. Consumer habits are unrecognisable from those of even few years ago. Cushman &amp; Wakefield gained significant knowledge through all activities in CEE. Clients need our help to drive the value of their assets, which is why we are presenting to you our Shopping Centre Redevelopment service.</p> <p><b>LEASING</b></p> <ul> <li>Concept Advisory</li> <li>Layout Advisory</li> <li>Tenant Mix Advisory</li> <li>Income calculation</li> <li>Leasing of new premises</li> <li>Prolongations</li> <li>Relocations and extensions</li> <li>Hyper/supermarket downsize</li> <li>Tenant coordination</li> <li>Construction coordination</li> </ul> <p><strong>DESIGN AND&nbsp;BUILD</strong></p> <ul> <li>Development advisory</li> <li>Project and cost management</li> <li>Architectural &amp; Interior design services</li> <li>Tenant fit out coordination</li> <li>Design and build fit out services</li> </ul> <p><strong>ADVISORY</strong></p> <ul> <li>Market reports</li> <li>Feasibility studies</li> <li>Performance audit &amp; benchmarking</li> <li>Development &amp; financial modeling</li> <li>Valuation</li> <li>Specialist bespoke projects</li> <li>Mixed used concepts</li> </ul> <p><strong>PROPERTY MANAGEMENT</strong></p> <ul> <li>Property management strategy</li> <li>Annual business plan</li> <li>Client &amp; tenant liason</li> <li>Marketing</li> <li>Facility management</li> <li>Capex recommendation and realisation</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <h3 style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(105, 106, 109);">SHOPPING CENTER REDEVELOPMENT TEAM</h3> <div class="contact-team-list"> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="Jan Kotrbáček" src="/foto/kontakty/jan_kotrbacek(3).jpg" /></div> <div class="item-name">Jan Kotrbáček</div> <div class="item-desc">International Partner<br /> Head of Retail CEE</div> <div class="item-contacts"> <div class="item-tel"><a class="no-ajax-link" href="tel:+420602655806">+420 602 655 806</a></div> </div> <div class="item-email"><a href="mailto:jan.kotrbacek@cushwake.com">jan.kotrbacek@cushwake.com</a></div> </div> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="Richard Hogg" src="/foto/4services/richard_hogg.jpg" /></div> <div class="item-name">Richard Hogg</div> <div class="item-desc">Partner<br /> Head of Advisory Services</div> <div class="item-contacts"> <div class="item-tel"><a class="no-ajax-link" href="tel:+420724372189">+420 724 372 189</a></div> </div> <div class="item-email"><a href="mailto:richard.hogg@cushwake.com">richard.hogg@cushwake.com</a></div> </div> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="Martin Šimek" src="http://www.assetservices-guide.cz/img/resized/qf91e3rfq0.jpg" /></div> <div class="item-name">Martin Šimek</div> <div class="item-desc">Partner<br /> Head of Retail Asset Management</div> <div class="item-contacts"> <div class="item-tel"><a class="no-ajax-link" href="tel:+420604949492">+420 604 949 492</a></div> </div> <div class="item-email"><a href="martin.simek@cushwake.com">martin.simek@cushwake.com</a></div> </div> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="Michal Soták" src="/foto/4services/michal_sotak.jpg" /></div> <div class="item-name">Michal Soták</div> <div class="item-desc">Partner<br /> Head of Capital Markets</div> <div class="item-contacts"> <div class="item-tel"><a class="no-ajax-link" href="tel:+420733126973">+420 733 126 973</a></div> </div> <div class="item-email"><a href="michal.sotak@cushwake.com">michal.sotak@cushwake.com</a></div> </div> <div class="contact-team-item-col"> <div class="image-holder"><img alt="Glyn Evans" src="/foto/kontakty/glynevans.jpg" /></div> <div class="item-name">Glyn Evans</div> <div class="item-desc">Partner<br /> Head of PDS and Design + Build</div> <div class="item-contacts"> <div class="item-tel"><a class="no-ajax-link" href="tel:+420602235551">+420 602 235 551</a></div> </div> <div class="item-email"><a href="glyn.evans@cushwake.com">glyn.evans@cushwake.com</a></div> </div> </div>
CEE Retail Sector Provides Opportunities for International Retailers Worth Capturing
Shopping is not just about making a purchase anymore, it’s about visiting a destination and enjoying a unique experience. Physical retail is very much alive – but it is undergoing a significant and rapid evolution. People will continue to shop in the traditional sense, but there is no doubt that&nbsp;<strong>parts of the European retail market will face growing challenges</strong>.
<p>Shopping is not just about making a purchase anymore, it’s about visiting a destination and enjoying a unique experience. Physical retail is very much alive – but it is undergoing a significant and rapid evolution. People will continue to shop in the traditional sense, but there is no doubt that&nbsp;<strong>parts of the European retail market will face growing challenges</strong>.</p> <h2>Strong Economic and Tourism Growth</h2> <p>The Central &amp; Eastern Europe retail market is almost established and strong economic growth in the largest economies supports sustained demand for retail space. Markets are benefiting from strong occupier demand fuelled by robust GDP growth, increased consumer purchasing power and continued sales growth. Strong economic growth has resulted in a positive compound annual growth rate (CAGR) for retail sales in CEE, which we expect to be at&nbsp;13% for CEE within the next five years, while the&nbsp;average growth in Western Europe will be less than half of that.</p> <p>Tourism has also seen a strong growth in the recent years in Central &amp; Eastern Europe. While Prague still dominates the tourism market, other CEE capitals are also on the rise. Prague's total nights spent by tourists are already attacking 19 million</p> <div style="clear:both;"><img alt="Prague" src="https://www.retailguide.cz//foto/tiskovky/prague(2).jpg" style="width: 800px; height: 534px;" /></div> <h2>Czech Republic Remains the Most Attractive Country for Retailers</h2> <p>Positive economic development attracts many new brands into the region. The greatest number of newly coming brands is in the fashion sector, but the F&amp;B sector is gaining in importance. Most of the retail brands tapping the market are coming from Italy, followed by United States, Germany, France and the United Kingdom.</p> <p>The number of the new coming brands remains the same, as does their strategy for tapping the markets.&nbsp;Czech Republic and Poland remain the principal gateway, as they offer a very cosmopolitan environment and an excellent ratio of international tourists to local customers. In these markets, brands can foresee their success very well.</p> <h2>Development Opportunities to Set Focus on</h2> <p>Retailers have a choice of many unique leasing opportunities to choose from. Prime High Street is thriving in Prague (Czech Republic) and Budapest (Hungary), while other CEE countries rely on the power of shopping centers. There are three main multi-use developments retailers should set focus on.&nbsp;Savarin&nbsp;in Prague (Czech Republic),&nbsp;Elektrownia Powiśle&nbsp;in Warsaw (Poland) and&nbsp;Eurovea&nbsp;in Bratislava (Slovakia).</p> <p><a href="https://www.retailguide.cz/savarin"><strong>Savarin</strong></a>&nbsp;is the extension of the Prague's High Street and will become one of the most important mixed-use development in prime city centre in whole CEE. Savarin will offer 39,000 sq m of retail space in an area visited by over 150,000 people per day. Savarin is set to open in 2022/2023.</p> <div style="clear:both;"><img alt="Savarin" src="https://www.retailguide.cz//foto/tiskovky/savarin.jpg" style="width: 800px; height: 800px;" /></div> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> <p><a href="http://elektrowniapowisle.com/en/"><strong>Elektrownia Powiśle</strong></a>&nbsp;is an ongoing redevelopment of 54,000 sq m of mixed-use space in Warsaw. Elektrownia Powiśle will offer a mix of office space, a boutique hotel, apartments and 15,500 sq m of retail area in a very attractive location with charismatic feel. Elektrownia Powiśle will open in Spring 2020.</p> <div style="clear:both;"><img alt="Elektrownia Powisle" src="https://www.retailguide.cz//foto/tiskovky/elektrownia.jpg" style="width: 800px; height: 506px;" /></div> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> <p><a href="https://eurovea.sk/en"><strong>Eurovea</strong></a>&nbsp;is a mixed-use project in Bratislava, Slovakia. Current shopping center of 59,200 sq m is getting extended to the total of 85,000 sq m and is set to become become the most important shopping &amp; leisure destination in Slovakia in 2022.</p> <div style="clear:both;"><img alt="Eurovea" src="https://www.retailguide.cz//foto/tiskovky/eurovea.jpg" style="width: 800px; height: 466px;" /></div> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> <p>Even in such favourable circumstances, it is advisable to rely on a strong partner with deep knowledge of the local markets, years of experience and expertise in the retail sector, broad network of contacts all over the region and a proven track record of past successful transactions. Our professional team at&nbsp;<a href="http://www.cushmanwakefield.cz/" rel="nofollow noopener" target="_blank">Cushman &amp; Wakefield</a>&nbsp;can provide such qualities and a range of retail advisory services.&nbsp;</p>
Prague ranks 18th in most expensive retail streets in the world
<p>The Czech Republic made it to the Top 20 countries ranked by the most expensive retail street for the second time in Cushman &amp; Wakefield’s annual <em>Main Streets Across the World 2019</em> chart. It climbed to No.18 thanks to Na Příkopě, a street where the prime rental value is EUR&nbsp;235 per sq m per month. The Czech Republic is the only country in the Central and Eastern European region to make it to the Top 20 this year (it appeared in the chart last year for the first time ever), confirming its reigning position on the Central European market.</p>
<p>The Czech Republic made it to the Top 20 countries ranked by the most expensive retail street for the second time in Cushman &amp; Wakefield’s annual&nbsp;<em>Main Streets Across the World 2019</em>&nbsp;chart. It climbed to No.18 thanks to Na Příkopě, a street where the prime rental value is EUR&nbsp;235 per sq m per month. The Czech Republic is the only country in the Central and Eastern European region to make it to the Top 20 this year (it appeared in the chart last year for the first time ever), confirming its reigning position on the Central European market.</p> <h2>Prague is one of the most attractive destinations in both the European and global context</h2> <p>The global success of the Czech Republic, that is to say, of Prague and its most expensive retail street, Na Příkopě, stems from several key reasons. One of them is the concentration of retail in a single location: the centre of Prague is a compact high street destination outlined by the notional triangle of Wenceslas Square, Na Příkopě and Pařížská.</p> <p>Other advantages of central Prague include the large amount of both local and international visitors, the unique architectural design of the local properties, high concentration of sights and tourist attractions, perfect infrastructure and great public transport accessibility. All this contributes to very high footfall, which exceeds 120,000 people a day in the busiest spot.</p> <p><strong><em>Jan Kotrbáček, Partner &amp; Head of CEE Retail Agency Team, Cushman &amp; Wakefield: </em></strong><em>“In addition, the local retail market is relatively young compared with western countries, since good quality retail on an international scale has been built here only during the last 30 years since the fall of the communist regime. This is why it still has great potential for further improvement.” </em></p> <p><strong>Table: Country chart by the most expensive retail streets</strong></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:94.24%;" width="94%"> <tbody> <tr> <td style="width:8.34%;height:40px;"> <p align="center"><strong>Rank</strong></p> <p align="center"><strong>2019</strong></p> </td> <td style="width:8.32%;height:40px;"> <p align="center"><strong>Rank</strong></p> <p align="center"><strong>2018</strong></p> </td> <td style="width:26.7%;height:40px;"> <p align="center"><strong>Location</strong></p> </td> <td style="width:15.0%;height:40px;"> <p align="center"><strong>City</strong></p> </td> <td style="width:20.0%;height:40px;"> <p align="center"><strong>Market</strong></p> </td> <td style="width:21.64%;height:40px;"> <p align="center"><strong>Rent Q2 2019<br /> €/sq m/year</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:8.34%;height:20px;"> <p align="center">1</p> </td> <td style="width:8.32%;height:20px;"> <p align="center">1</p> </td> <td style="width:26.7%;height:20px;"> <p>Causeway Bay (main street shops)</p> </td> <td style="width:15.0%;height:20px;"> <p>Hong Kong</p> </td> <td style="width:20.0%;height:20px;"> <p>Hong Kong, China</p> </td> <td style="width:21.64%;height:20px;"> <p align="center">25,965</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:8.34%;height:20px;"> <p align="center">2</p> </td> <td style="width:8.32%;height:20px;"> <p align="center">2</p> </td> <td style="width:26.7%;height:20px;"> <p>Upper 5th Avenue (49th - 60th Sts)</p> </td> <td style="width:15.0%;height:20px;"> <p>New York</p> </td> <td style="width:20.0%;height:20px;"> <p>USA</p> </td> <td style="width:21.64%;height:20px;"> <p align="center">21,295</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:8.34%;height:20px;"> <p align="center">3</p> </td> <td style="width:8.32%;height:20px;"> <p align="center">3</p> </td> <td style="width:26.7%;height:20px;"> <p>New Bond Street</p> </td> <td style="width:15.0%;height:20px;"> <p>London</p> </td> <td style="width:20.0%;height:20px;"> <p>United Kingdom</p> </td> <td style="width:21.64%;height:20px;"> <p align="center">16,222</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:8.34%;height:20px;"> <p align="center">4</p> </td> <td style="width:8.32%;height:20px;"> <p align="center">4</p> </td> <td style="width:26.7%;height:20px;"> <p>Avenue des Champs Elysees</p> </td> <td style="width:15.0%;height:20px;"> <p>Paris</p> </td> <td style="width:20.0%;height:20px;"> <p>France</p> </td> <td style="width:21.64%;height:20px;"> <p align="center">13,992</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:8.34%;height:20px;"> <p align="center">5</p> </td> <td style="width:8.32%;height:20px;"> <p align="center">5</p> </td> <td style="width:26.7%;height:20px;"> <p>Via Montenapoleone</p> </td> <td style="width:15.0%;height:20px;"> <p>Milan</p> </td> <td style="width:20.0%;height:20px;"> <p>Italy</p> </td> <td style="width:21.64%;height:20px;"> <p align="center">13,700</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:8.34%;height:20px;"> <p align="center">6</p> </td> <td style="width:8.32%;height:20px;"> <p align="center">6</p> </td> <td style="width:26.7%;height:20px;"> <p>Ginza</p> </td> <td style="width:15.0%;height:20px;"> <p>Tokyo</p> </td> <td style="width:20.0%;height:20px;"> <p>Japan</p> </td> <td style="width:21.64%;height:20px;"> <p align="center">11,838</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:8.34%;height:20px;"> <p align="center">7</p> </td> <td style="width:8.32%;height:20px;"> <p align="center">7</p> </td> <td style="width:26.7%;height:20px;"> <p>Pitt Street Mall</p> </td> <td style="width:15.0%;height:20px;"> <p>Sydney</p> </td> <td style="width:20.0%;height:20px;"> <p>Australia</p> </td> <td style="width:21.64%;height:20px;"> <p align="center">10,185</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:8.34%;height:20px;"> <p align="center">8</p> </td> <td style="width:8.32%;height:20px;"> <p align="center">9</p> </td> <td style="width:26.7%;height:20px;"> <p>Bahnhofstrasse</p> </td> <td style="width:15.0%;height:20px;"> <p>Zurich</p> </td> <td style="width:20.0%;height:20px;"> <p>Switzerland</p> </td> <td style="width:21.64%;height:20px;"> <p align="center">8,195</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:8.34%;height:20px;"> <p align="center">9</p> </td> <td style="width:8.32%;height:20px;"> <p align="center">8</p> </td> <td style="width:26.7%;height:20px;"> <p>Myeongdong</p> </td> <td style="width:15.0%;height:20px;"> <p>Seoul</p> </td> <td style="width:20.0%;height:20px;"> <p>South Korea</p> </td> <td style="width:21.64%;height:20px;"> <p align="center">8,163</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:8.34%;height:20px;"> <p align="center">10</p> </td> <td style="width:8.32%;height:20px;"> <p align="center">10</p> </td> <td style="width:26.7%;height:20px;"> <p>Kohlmarkt</p> </td> <td style="width:15.0%;height:20px;"> <p>Vienna</p> </td> <td style="width:20.0%;height:20px;"> <p>Austria</p> </td> <td style="width:21.64%;height:20px;"> <p align="center">4,860</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:8.34%;height:20px;"> <p align="center">11</p> </td> <td style="width:8.32%;height:20px;"> <p align="center">11</p> </td> <td style="width:26.7%;height:20px;"> <p>Wangfujing</p> </td> <td style="width:15.0%;height:20px;"> <p>Beijing</p> </td> <td style="width:20.0%;height:20px;"> <p>Mainland China</p> </td> <td style="width:21.64%;height:20px;"> <p align="center">4,453</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:8.34%;height:20px;"> <p align="center">12</p> </td> <td style="width:8.32%;height:20px;"> <p align="center">12</p> </td> <td style="width:26.7%;height:20px;"> <p>Kaufinger/Neuhauser</p> </td> <td style="width:15.0%;height:20px;"> <p>Munich</p> </td> <td style="width:20.0%;height:20px;"> <p>Germany</p> </td> <td style="width:21.64%;height:20px;"> <p align="center">4,440</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:8.34%;height:20px;"> <p align="center">13</p> </td> <td style="width:8.32%;height:20px;"> <p align="center">13</p> </td> <td style="width:26.7%;height:20px;"> <p>Grafton Street</p> </td> <td style="width:15.0%;height:20px;"> <p>Dublin</p> </td> <td style="width:20.0%;height:20px;"> <p>Ireland</p> </td> <td style="width:21.64%;height:20px;"> <p align="center">3,794</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:8.34%;height:20px;"> <p align="center">14</p> </td> <td style="width:8.32%;height:20px;"> <p align="center">15</p> </td> <td style="width:26.7%;height:20px;"> <p>Ermou</p> </td> <td style="width:15.0%;height:20px;"> <p>Athens</p> </td> <td style="width:20.0%;height:20px;"> <p>Greece</p> </td> <td style="width:21.64%;height:20px;"> <p align="center">3,420</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:8.34%;height:20px;"> <p align="center">14</p> </td> <td style="width:8.32%;height:20px;"> <p align="center">14</p> </td> <td style="width:26.7%;height:20px;"> <p>Portal de L'Angel</p> </td> <td style="width:15.0%;height:20px;"> <p>Barcelona</p> </td> <td style="width:20.0%;height:20px;"> <p>Spain</p> </td> <td style="width:21.64%;height:20px;"> <p align="center">3,420</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:8.34%;height:20px;"> <p align="center">16</p> </td> <td style="width:8.32%;height:20px;"> <p align="center">17</p> </td> <td style="width:26.7%;height:20px;"> <p>Orchard Road</p> </td> <td style="width:15.0%;height:20px;"> <p>Singapore</p> </td> <td style="width:20.0%;height:20px;"> <p>Singapore</p> </td> <td style="width:21.64%;height:20px;"> <p align="center">2,957</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:8.34%;height:20px;"> <p align="center">17</p> </td> <td style="width:8.32%;height:20px;"> <p align="center">16</p> </td> <td style="width:26.7%;height:20px;"> <p>Kalverstraat</p> </td> <td style="width:15.0%;height:20px;"> <p>Amsterdam</p> </td> <td style="width:20.0%;height:20px;"> <p>Netherlands</p> </td> <td style="width:21.64%;height:20px;"> <p align="center">2,850</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:8.34%;height:20px;"> <p align="center">18</p> </td> <td style="width:8.32%;height:20px;"> <p align="center">19</p> </td> <td style="width:26.7%;height:20px;"> <p>Na Příkopě street</p> </td> <td style="width:15.0%;height:20px;"> <p>Prague</p> </td> <td style="width:20.0%;height:20px;"> <p>Czech Republic</p> </td> <td style="width:21.64%;height:20px;"> <p align="center">2,820</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:8.34%;height:20px;"> <p align="center">19</p> </td> <td style="width:8.32%;height:20px;"> <p align="center">18</p> </td> <td style="width:26.7%;height:20px;"> <p>Stoleshnikov</p> </td> <td style="width:15.0%;height:20px;"> <p>Moscow</p> </td> <td style="width:20.0%;height:20px;"> <p>Russia</p> </td> <td style="width:21.64%;height:20px;"> <p align="center">2,728</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:8.34%;height:20px;"> <p align="center">20</p> </td> <td style="width:8.32%;height:20px;"> <p align="center">21</p> </td> <td style="width:26.7%;height:20px;"> <p>Khan Market</p> </td> <td style="width:15.0%;height:20px;"> <p>New Delhi</p> </td> <td style="width:20.0%;height:20px;"> <p>India</p> </td> <td style="width:21.64%;height:20px;"> <p align="center">2,302</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><em>Note: Hong Kong is a Special Administrative Region (SAR) within China</em></p> <p><img alt="Na Příkopě" src="/foto/editor_uploads/prikopy_profi.jpg" style="width: 800px; height: 595px;" /></p> <p>Macroeconomic and demographic parameters play a great role as well. The GDP keeps on growing across the CEE Region (and is set to grow faster than in the West in the future) while the purchasing power of the local citizens is growing too. The Czech Republic also benefits from a high number of visitors – they generate 50 per cent of Prague’s retail turnover. Prague has been regarded as a highly attractive and safe tourist destination for a long time, boasting 7.9 million visitors and 18.3 million overnight stays a year. Prague’s importance is underscored by the development of the Prague Airport where the number of tourists served has been growing significantly – it has almost doubled over the last 10 years. We expect this trend to continue: Prague has the ambition to become the principal traffic node for the entire region, in particular for flights from Asia and America.</p> <p>The Czech Republic plays a key role as the gateway to the region, including for retail. It works for the brands that come to CEE for the first time – the Czech market is a great place to test their future success. Primark is one of the brands to have chosen this strategy recently; it plans on opening a shop in Prague next year.</p> <p>In turn, premium brands prefer Pařížská, which represents Prague’s prime luxury segment and follows Na Příkopě closely in terms of rental value. Celine opened its shop in this main street of Central European luxury retail last year and there are rumours that Chanel and other major brands will follow suit in the near future.</p> <p>Czech retail is not just Prague – the second most important destination is the centre of Brno, which has made great progress in the last year. It is of great interest to F&amp;B operators that people intentionally seek there; the retailer profile has been stable during the last few years; and the demand for the local retail space is growing. Its capacity will continue increasing as more areas undergo revitalisation.</p> <p><img alt="City Palais" src="/foto/editor_uploads/cp2.jpg" style="width: 800px; height: 466px;" /></p> <h2>Prevailing trend: flagship stores</h2> <p>Prague’s high streets also respond to the trends that are currently moving the entire retail market: <em>“Retailer structure is changing; we see growing interest on the part of the leisure segment, which comes up with leisure concepts attractive for tourists such as various museums, and the F&amp;B segment, or catering facilities. One specific example is the Time Out Market with its food hall concept, which will become part of the Savarin project in the centre of Prague,”</em> <strong>Jan Kotrbáček</strong> explains.</p> <p>Another key trend is the concept of flagship stores – dominant shops that replace quantity with quality. Big brands take the route of having fewer shops, which are more prominent and attractive and offer customers a close encounter with and experience of the brand, often in the experience centre format. This is how retailers respond to the growing competition of online shopping – they want to be close to the customer and offer an attractive physical presentation. This is why major retail players need to be present in the key locations where their target audience can be reached and where an attractive and exclusive environment, underscoring the exclusivity of the concept and the brand itself, is available.</p> <p>Prague is the perfect place for this: its historic centre has unique <em>genius loci</em>, which works as a great backdrop for flagship stores. It is also a good marketing medium for the concept because the local centre is alive 24 hours a day, 7 days a week and 365 days a year. All these benefits attract the interest of big brands and companies – and their good business performance is a signal for more retailers that this market works.</p> <h2>Quality retail environment and public space will retain attractiveness</h2> <p><strong>Jan Kotrbáček</strong> says:<em> “The big retail market players are more careful these days; they do not accept compromises and choose only the very best locations and properties for their shops: city centres or key shopping centres that they can associate with and where their shops can present the brand magnitude. Since Prague is one of the dominant destinations and develops along with the market, I see the future of its centre as promising and believe that it will retain its value in the future.”</em></p> <p>The quality of the retail environment and public space is a major factor influencing this perception of Prague. In this context, the planned revitalisation of Wenceslas Square is a major feat, as it will greatly improve the attractiveness and value of the destination.</p> <p>Czech high streets can also benefit from Prague’s coordinated work with visitors. To fully unlock the potential of tourism for this segment, it is necessary to focus on improving the profile of the arriving tourists instead of targeting just quantity. The Czech Republic should present itself as a high quality destination and work strategically with promotion that will attract more affluent clients, who will in turn spend more in the country.</p>
Prague´s Galerie Butovice: How to Increase Value of Your Property
<p>The Galerie Butovice shopping centre in Prague’s Jinonice quarter is currently enjoying good times. The scheme’s footfall has been rising constantly ever since the centre’s principal reconstruction and extension in March 2018, which resulted in changes to tenant structure and a much more varied offer of the food court. The changes, which we facilitated for Cromwell Property Group, the co-owner and manager at the time with a massive support from the major shareholder York Capital Management, with our Retail Property Services and Retail Shopping Centre Releasing teams were crowned by a successful sale in October 2019 to Investika realitní fond, a Czech open fund. Galerie Butovice has come a long way over the last four years with 85% of retail space changed and 40 new tenants having opened their shops in the centre. The scheme’s overall performance improved greatly and its growth potential is not yet exhausted.</p>
<p>The Galerie Butovice shopping centre in Prague’s Jinonice quarter is currently enjoying good times. The scheme’s footfall has been rising constantly ever since the centre’s principal reconstruction and extension in March 2018, which resulted in changes to tenant structure and a much more varied offer of the food court. The changes, which we facilitated for Cromwell Property Group, the co-owner and manager at the time with a massive support from the major shareholder York Capital Management, with our Retail Property Services and Retail Shopping Centre Releasing teams were crowned by a successful sale in October 2019 to Investika realitní fond, a Czech open fund. Galerie Butovice has come a long way over the last four years with 85% of retail space changed and 40 new tenants having opened their shops in the centre. The scheme’s overall performance improved greatly and its growth potential is not yet exhausted.</p> <h2>2015: Starting Our Retail Therapy</h2> <p>We took over the shopping centre along with Martin Šimek’s team at #CW Retail Property Services in the spring of 2015 and our task was to manage the scheme on a day-to-day basis as well as to suggest concept changes that would enhance its overall value for our client over the anticipated investment horizon of 4 to 5 years. The initial analyses showed that the centre’s potential was great, but not used to the full. It was desirable to enhance tenant structure in particular in terms of fashion, expand the food court, change communication towards customers, improve access to the first floor and offer attractive services and/or goods. Before too long, the centre’s new asset manager and co-owner (Cromwell Property Group together with York Capital Management) and we agreed that the centre should undergo major remodelling. Based on the instruction given to us by David Svoboda from Cromwell Property Group and inspiration from him as well as from the architects we prepared a detailed plan for the changes, aiming to achieve greater connection of the shopping centre and its local environment and reflect the current retail trends. I especially appreciate the fact, that the whole team (the owners, us, external architects and advisors) were on the same page and going through such demanding exercise was giving us a lot of positive energy needed during the execution phase that followed.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <h2>2017 – 2018: Total Facelift</h2> <p>All our common thoughts were rooted in the nature of the location that includes both residential schemes and one of Prague’s largest office hubs. We carried out thorough research of the catchment area and our result was that Galerie Butovice should work as a shopping centre for the local residents as well as a convenience centre for quick shopping for the employees of companies residing in the office buildings in Nové Butovice and Jinonice, along Radlická Street.</p> <p>The revitalisation of the scheme took more than a year and a half and involved multiple structural modifications, including an extension to include a KIKA furniture shop, a new façade, comprehensive revitalisation of the interiors including the food court, a new main entrance, a larger lobby and both a replacement and addition of escalators to enable more people to pass through the individual floors. The shopping mall was radically revamped and made lighter, so we could work with the leased space.</p> <p><img alt="Galerie Butovice" src="https://www.retailguide.cz//foto/tiskovky/vstup.jpg" style="width: 800px; height: 534px;" /></p> <h2>Core Upgrade: 85% of GLA Changed; 40 New Tenants</h2> <p>The shopping centre’s retail space increased from 36,000 sq&nbsp;m to the current 51,500 sq&nbsp;m and we could start expanding the range of goods and services in multiple directions. Let me mention the most prominent changes:</p> <ul> <li><strong>Furniture</strong>. A great portion of the new space was allocated to the furniture retailer KiKa that attracts customers come from the entire left-bank side of the Czech capital.</li> <li><strong>Fashion</strong>. We significantly strengthened the affordable fashion segment so that, today, you can find brands such as New Yorker, Lindex, Pepco and TimeOut in Galerie Butovice. They complement the former tenants such as H&amp;M, Takko, Orsay, CCC and Deichmann.</li> <li><strong>E-commerce</strong>. ZOOT.cz’s first e-commerce outlet opened in the scheme. It is the second e-commerce shop in the centre; Mall.cz opened its very first brick-and-mortar shop in a shopping centre in 2017.</li> <li><strong>Leisure</strong>. The Jatomi fitness centre (1,500 sq&nbsp;m) and the Saunia world of saunas (900 sq&nbsp;m) will be joined by a new 2,500 sq&nbsp;m Superland (Children’s Entretainment World) next year. It will be the first ever indoor children’s park within a shopping centre in Prague – and within walking distance from a Metro B station, too. We were able to accommodate the children’s park in the space vacated after the renovation and downsize of the Albert hypermarket.</li> <li><strong>Food Court. </strong>The enlargement of the food court, which is currently one of the most varied in Prague, was very important for the footfall in Galerie Butovice. During our tenure as the scheme’s managers, concepts such as PizzaHut, Bageterie Boulevard, CostaCoffee, UGO salaterie, Bombay Express and many others opened in the centre. Today, you can choose from 16 restaurants and three cafés that can serve up to 3,000 customers during lunchtime.</li> </ul> <h2>2019: The Show Must Go On</h2> <p>All the described changes resulted in a significant increase in the shopping centre’s value and, in cooperation with #CW Investment, who advised the owners Cromwell Property Group and York Capital Management, and in a successful sale to Investika realitní fond, a Czech open real estate fund. The centre’s development has not yet ended and everything is up to the new owner now. We can certainly see room for a further expansion of the offers of shops and service outlets. Galerie Butovice now has a firm position on the market and can continue boosting its performance.</p> <p><img alt="Galerie Butovice" src="https://www.retailguide.cz//foto/tiskovky/galerie_butovice_hadraba20.jpg" style="width: 800px; height: 534px;" /></p>
Centrum Stromovka under Cushman & Wakefield Property Management
<p>Cushman &amp; Wakefield was appointed the manager of the new Stromovka shopping centre that officially opened in Prague’s Letná quarter on Thursday 21 November 2019. Cushman &amp; Wakefield has also prepared the shopping centre’s comprehensive marketing strategy and was partially involved in letting the premises.</p>
<p>Cushman &amp; Wakefield was appointed the manager of the new Stromovka shopping centre that officially opened in Prague’s Letná quarter on Thursday 21 November 2019. Cushman &amp; Wakefield has also prepared the shopping centre’s comprehensive marketing strategy and was partially involved in letting the premises.</p> <p><a href="https://www.retailguide.cz/oc-stromovka">Centrum&nbsp;Stromovka</a> with a total leasable area of 15,700 sq&nbsp;m is the only shopping centre to open in the Czech Republic this year. Its retail offering caters primarily to the needs of young people and young families living in its vicinity in Prague 7. In addition to convenience stores, the centre houses the first Lidl supermarket opened in a shopping centre, a classic food court with a food pop-up market, fitness and wellness facilities, a lot of space for mums with children and 500 parking spaces, so sorely lacking in Letná. Aside from 90 retail units, the Stromovka also houses 5,500 sq&nbsp;m of class A office space.</p> <p><img alt="Centrum Stromovka" src="https://www.retailguide.cz//foto/tiskovky/stromovka_outside_03_0419(1).jpg" style="width: 800px; height: 533px;" /></p> <h2>Stromovka Centre – innovative retail space</h2> <p>Unlike other centres, the Stromovka Centre’s retail concept focuses on the food &amp; beverage segment, entertainment and services for customers primarily from Prague&nbsp;7.</p> <ul> <li>This is why the centre includes a standard food court as well as a food &amp; beverage pop-up zone named PARKet. The concept will include Teayo, the first tea mixology store in the Czech Republic, Cheese N’ Boat Georgian bistro,&nbsp;Rybistro fresh fish shop,&nbsp;a central drinks bar, a HF Pastry Academy sweet shop offering select sweets and Roots BBQ making meat specialities and oak wood smoked burgers. The centre of the PARKet will be a bar situated around a full-grown tree and offering the scheme’s very own Letenský Lager draught beer.</li> <li>The Stromovka will also house a Lidl supermarket, which will be the company’s first supermarket to open within a shopping centre.</li> </ul> <p><em>“The </em><em>Stromovka wants to be a community centre and a place for neighbours to meet,” explains <strong>Anna Pucová of Cushman &amp; Wakefield, Stromovka Centre’s marketing manager.</strong></em></p> <p><em><strong><img alt="Centrum Stromovka foodcourt" src="https://www.retailguide.cz//foto/tiskovky/food_court_1np_1.jpg" style="width: 800px; height: 448px;" /></strong></em></p> <p>The premises will include a 200 sq&nbsp;m indoor children’s corner offering programmes all day long, including art workshops every day from 9 am to 8 pm. A Fitinn&nbsp;fitness studio&nbsp;with an area exceeding 1,000 sq&nbsp;m will open for sportspeople. A sauna world is also in the works.</p> <h2>Stromovka Centre – modern offices and a new indoor car park</h2> <p><em>“The building’s third and fourth floors feature 5,500 sq&nbsp;m of modern office space with generous rooftop terraces, a dedicated entrance and a reception desk,” explains <strong>Marek Dörfl of Cushman &amp; Wakefield, Stromovka Centrum manager.</strong> </em></p> <p>The centre will also offer an underground car park with a capacity of 500 parking spaces, up to 150 of which will be offered to Prague&nbsp;7 citizens for lease at a discounted rate to park their cars during the night. Other amenities will include a car wash, a PRE Point electric vehicle recharging station and electric bike charging stations.</p> <h2>Stromovka Centre and public transport</h2> <p>As a result of cooperation with the Prague Public Transit Company, bus line no. 156 will serve the centre using a bus stop located in Strojnická street. The bus line will start operating on the opening day of the centre, 21&nbsp;November. Stromovka Centre is located within walking distance from the Veletržní palác and Kamenická tram stop, the Vltavská Metro C line station and the Stromovka and Letenské sady parks.</p>
Best of Realty 2019: Centrum Stromovka and Korso Karviná
<p>Two retail projects we have been working on awarded in Best of Realty 2019 ceremony, in the category Shopping Centres.</p>
<p>Two retail projects we have been working on awarded in Best of Realty 2019 ceremony, in the category Shopping Centres.</p> <p><strong>2. place for Centrum Stromovka</strong>, the only shopping centre to be opened in the Czech Republic this year.&nbsp;Asset Services team provided the retail property with the complete marketing strategy, its execution including pre-opening and grand opening (scheduled&nbsp;on 21st November) and Shopping Centre Leasing team provided partial leasing. We are going to provide Centrum Stromovka with the long-term property management.</p> <p><strong>3. place for Korso Karviná</strong>, which has gone throught complete remodelling in the past two years. Together with our client Bluehouse Capital and our colleagues from Shopping Centre Releasing and Project Management we changed 75 % of the total GLA. Apart from that, the shopping centre got a new facade and extended its food court.</p> <p>The awards granted to our projects by an independent professional jury is a great honor to us. Thank you!</p>
Cushman & Wakefield wins in 5 categories at CIJ awards 2019
Cushman &amp; Wakefield teams have been awarded in 5 categories at the 2019&nbsp;CIJ awards Czech Republic on Thursday 28&nbsp;November 2019, held at Slovanský dům's Empire Hall. It is an outstanding result having the most awards of any.
<div> <div>Cushman &amp; Wakefield teams have been awarded in 5 categories at the 2019&nbsp;CIJ awards Czech Republic on Thursday 28&nbsp;November 2019, held at Slovanský dům's Empire Hall. It is an outstanding result having the most awards of any, including:</div> <div>&nbsp;</div> <ul> <li><strong>Best Retail Real Estate Agency </strong></li> <li><strong>Best Office Real Estate Agency </strong></li> <li><strong>Best Hotel Transaction</strong>: Intercontinental Hotel Prague</li> <li><strong>Best Commercial Property Transaction</strong>: CTP Parks – Deka Immobilien</li> <li><strong>Best Land Transaction</strong>: Šeberov, Prague</li> </ul> <div><br /> Cushman &amp; Wakefield Retail team was also involved in the <strong>Best Retail Development</strong>, awarded to Lordship for Centrum Stromovka and <strong>Best Tenant</strong>, awarded to Flow East's The Flow Building for PRIMARK.&nbsp;</div> <div><br /> The <a href="https://awards.cijeurope.com/cz/">CIJ Awards Czech Republic</a> events are the longest-running commercial property awards to recognize and celebrate projects, companies, individual teams as well as transactions that excelled in performance.&nbsp;</div> </div>
Retail Map 2019/2020 now available!
The latest edition of our Retail Map Czech Republic is now available. Contact <a href="https://www.retailguide.cz/contact">your retail agent</a> and get your 2019/2020 edition now.
The latest edition of our Retail Map Czech Republic is now available. Contact&nbsp;<a href="https://www.retailguide.cz/contact">your retail agent</a>&nbsp;and get your 2019/2020 edition now.
Retail MarketBeat Q4/2019
Cushman &amp; Wakefield Retail MarketBeat reports analyse quarterly Czech Republic&nbsp;commercial property activity across retail real estate sector including supply, demand and pricing trends at the market and submarket levels. The latest edition of the report Q4/2019 is now available.&nbsp;
Cushman &amp; Wakefield Retail MarketBeat reports analyse quarterly Czech Republic&nbsp;commercial property activity across retail real estate sector including supply, demand and pricing trends at the market and submarket levels. The latest edition of the report Q4/2019 is now available. <a href="https://www.retailguide.cz/files/editor_uploads/czech_republic_marketbeat_retail_2019_q4(1).pdf">Download here.</a>
Renovation works on Novodvorska Plaza underway
Bluehouse Capital has begun the modernization of Novodvorska Plaza, its 26,000 sqm shopping center in Prague 4, which is under Cushman &amp; Wakefield asset management. The work gets underway just a year after the investor acquired the asset, which offers 2,000 sqm of office space in addition to 85 stores.&nbsp;
<p>Bluehouse Capital has begun the modernization of <a href="https://www.retailguide.cz/novo-plaza">Novodvorska Plaza</a>, its <strong>26,000 sqm</strong> shopping center in Prague 4, which us under Cushman&nbsp;&amp; Wakefield asset management.&nbsp;The work gets underway just a year after the investor acquired the asset, which offers 2,000 sqm of office space in addition to 85 stores.&nbsp;</p> <p>The center's main tenants are <strong>Tesco, H&amp;M, CCC, Deichman, New Yorker, Sportisimo and Datart</strong>, but Bluehouse expects important new tenants to sign leases as a result of the work. This is to include a complete overhaul of the mall's interior and façade, the creation of a new entrance as well as a fresh foods market area and F&amp;B clusters. The owner expects these changes as well as the creation of new outdoor seating restaurants at ground level and on a new terrace to help improve footfall. This currently stands at 4.5 million visitors annually.</p> <p>Last year, Bluehouse Capital completed a complete renovation of another retail asset, <a href="https://www.retailguide.cz/korso-karvina">Korso Karvina</a>, a <strong>13,000 sqm </strong>center anchored by <strong>Albert, C&amp;A, New Yorker and CCC</strong>. The center attracts 2 million visitors annually and is the primary retail destination for the city of Karvina.</p>
SC Čestlice - Our New Property Management Mandate
<p>We have won a new property management mandate for shoppingcentre Čestlice, at the border of Prague. Looking forward to cooperation with our client HSTN company!</p>
<p>We have won a new property management mandate for shoppingcentre Čestlice, at the border of Prague. Looking forward to cooperation with our client HSTN company!</p> <p>Immediately, we are going to introduce the post-Covid stabilization initiative, which we did in all shopping centres under our property management. For example our 6Feet Retail concept and administration of the governmental program supporting retailers in the Czech Republic.&nbsp;</p> <p>In the next three months we are going to implement #CW 100-day program checking the property from various points of view and preparing short-term as well as mid-term property management plans.</p> <p>During the summer time we are going to:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <ol> <li>Review annual budget, OPEX, CAPEX, energy consumption and suggest improvements if appropriate. Preparing a benchmarking analysis and implementing CW Reports, an online property management reporting tool based on Microsoft PowerBI.</li> <li>Go through facility plans, conducting revisions and tendering new suppliers if needed.&nbsp;</li> <li>Create shopping centre´s new marketing strategy in order to attract both shoppers as well as potential new tenants.&nbsp;</li> </ol> <p>At the same time, we are going to start food-court modernization offering quality F&amp;B space and new gastronomical concepts. Stay tuned!&nbsp;</p>
Feel Good Trilogy out now
<p>Fun. Frenetic. Fast. Our modern lifestyles can be all these and more, as we scoot around in top gear juggling the ever-changing demands of family, friends and colleagues. This blurring of home and work is having a marked and irreversible effect on what we have traditionally called the leisure sector. Leisure takes place in a diverse range of settings. And it covers a much wider spectrum of activities, enjoyed with a greater variety of people from our social circle – including all important me-time.</p>
<p>Fun. Frenetic. Fast. Our modern lifestyles can be all these and more, as we scoot around in top gear juggling the ever-changing demands of family, friends and colleagues. This blurring of home and work is having a marked and irreversible effect on what we have traditionally called the leisure sector. Leisure takes place in a diverse range of settings. And it covers a much wider spectrum of activities, enjoyed with a greater variety of people from our social circle – including all important me-time.</p> <p>Leisure was once defined as having time out. Now the focus has shifted to feeling good and maintaining our wellbeing. To provide a clear grasp of the leisure industry’s likely direction of travel we share The Feel Good Trilogy of insights.</p> <p>View our reports and podcasts here:</p> <h1>Feel Good Edition #1</h1> <ul> <li><a href="http://cushwake.b15media.com/feelgoodedition1/" target="_blank">Feel Good 1 Report</a></li> <li><a href="https://audioboom.com/posts/7414250-episode-1-site-search-manager-tj-hart-merlin-entertainments" target="_blank">Feel Good 1 Podcast</a></li> </ul> <h1>FEEL GOOD EDITION #2</h1> <ul> <li><a href="http://cushwake.b15media.com/feelgoodedition2/" target="_blank">Feel Good 2 Report</a></li> <li><a href="https://audioboom.com/posts/7447720-episode-2-head-of-events-filming-alun-mainwaring-the-royal-parks" target="_blank">Feel Good 2 Podcast</a></li> </ul> <h1>FEEL GOOD EDITION #3</h1> <ul> <li><a href="http://cushwake.b15media.com/feelgoodedition3/" target="_blank">Feel Good 3 Report</a></li> <li><a href="https://audioboom.com/posts/7488684-episode-3-executive-chairman-heidi-duckworth-rock-up" target="_blank">Feel Good 3 Podcast</a></li> </ul>
The Czech market welcomed 22 new brands last year; the highest number in the region once again
The CEE retail region is still attractive for new international brands, as evidenced by the arrival of 70 new retail brands into CEE countries in 2019. Find more information in our regular newcomers market monitoring and overview.
<p>The CEE retail region is still attractive for new international brands, as evidenced by the arrival of 70 new retail brands into CEE countries in 2019. Find more information in our regular newcomers market monitoring and overview.</p> <ul> <li>The Central and Eastern European market welcomed 70 new retail brands in 2019, with most of them – 22 – coming to the Czech Republic.</li> <li>Most brands are in the fashion industry: 12 in the Czech Republic, and 46 in the region.</li> <li>American and German brands prevail among those tapping the Czech market; American and Italian prevail across the region.</li> <li>The great majority of the brands chose shopping centres for their regional premiere; the ratio to the high street was balanced in the Czech Republic.</li> </ul> <p><strong><em>Jan Kotrbáček, Partner &amp; Head of CEE Retail Agency team at Cushman &amp;&nbsp;Wakefield, said: </em></strong><em>“The Czech Republic, represented primarily by Prague, is retaining the leading position as the key market for the arrival of retail brands in the Central and Eastern European region. It is attractive primarily due to its growing purchasing power, generated by the high number of customers from among the local citizens and both international and local tourists.” </em></p> <p>The tourist segment continues to grow: the total number of tourists arriving from within the Czech Republic and from abroad in 2018 grew by more than 4&nbsp;per cent year-on-year to 22 million tourists who spent more than 55 million nights in the Czech Republic.</p> <h2>Fashion brands prevail</h2> <p>The majority of the brands that tapped the Czech market last year are active in the fashion industry: they are the retailers of both standard and sport clothing, jewellery and accessories. The most famous of them include the Under Armour and Björn Borg sport fashion brands. The F&amp;B sector was strongly represented too and it did not just target Prague – for example, the Domino’s pizza chain from the US opened its first two branches in Brno and is preparing to tap Prague at a later stage during its expansion. Another brand worth mentioning is the electric car retailer, Tesla, having opened its first showroom in Prague last year.</p> <h2>Shopping centres and Prague’s high street locations are in-demand</h2> <p>Whereas a full two-thirds of the brands chose shopping centres for their Central and Eastern European premiere, the ratio in the Czech Republic was 10 brands that did so to nine that chose high street locations – shops in prime shopping streets. This is a segment where Prague is the strongest across the region, and it has been the primary gateway for new brands coming to the local market for a long time.</p> <p>High street locations should continue to play a major role in this respect in the years to come with several large projects slated for opening in the centre of Prague: for example, the <a href="https://www.retailguide.cz/savarin">Savarin</a> multi-purpose scheme will introduce the Czech Republic to Time Out Market food halls, a globally acclaimed F&amp;B concept. New brands will be able to consider even more of such attractive locations for their market entry, including the <a href="https://www.retailguide.cz/savarin-palace">Savarin Palace</a>, <a href="https://www.retailguide.cz/na-prikope-23-27">100 Yards</a>, <a href="https://www.retailguide.cz/city-palais">City Palais</a> and <a href="https://www.retailguide.cz/namesti-republiky-7">Náměstí Republiky 7</a>.</p> <p>All of the above projects are located in or very close to Na Příkopě, Prague’s premier high-street location. The “Příkopy” is the costliest high street in Central and Eastern Europe in terms of rent: rents are as high as EUR 235 per square metre per month, ranking the Czech Republic the 18<sup>th</sup> in the Main Streets Across The World chart. Budapest ranks a distant second in the CEE region with the highest achievable rent amounting to EUR 150 per square metre and month.</p> <p><strong><em>Jan Kotrbáček, Partner &amp; Head of CEE Retail Agency team at Cushman &amp;&nbsp;Wakefield, said: </em></strong><em>“The centre of Prague is attractive to retail for several reasons. It is a compact and concentrated area, a UNESCO zone that welcomes high numbers of both local and international visitors with multiple sights and tourist attractions as well as a unique atmosphere. It is the largest retail, social and cultural hub in all of the CEE region. The most frequented locations in central Prague can boast a footfall of up to 100,000 people a day.”</em></p> <h2>This year will be strong too</h2> <p>The year 2020 should bring a considerable number of new brands to the Czech market again. The most vital arrival in the last 10 years, the Primark fashion chain will open its first store at Václavské náměstí 47 – one of the largest standalone single-brand shops in the Czech Republic. As far as luxury brands are concerned, Chanel is one that will join others catering to the most discerning customers in Pařížská street this year.</p> <p><strong><em>Jan Kotrbáček, Partner &amp; Head of CEE Retail Agency team at Cushman &amp;&nbsp;Wakefield, said: </em></strong><em>“The number of new brands coming to the Czech Republic is comparable with last year and I am convinced that this will be the case in the future too. Despite the current global developments, Prague should remain a popular, secure and easily accessible destination for visitors, and thus an attractive gateway for the arrival of new brands.”</em></p>
How shopping centres change starting today, and why is there no need to worry about visiting one?
<p>Shopping centres in excess of 5,000 square metres opened to customers again on 11 May following almost two months of closure and much discussion and arguing. There are 107 of them currently in the Czech Republic with an area in excess of 5,000 sq m. How did their appearance and operation change with a view to ensuring greater safety? What restrictions do customers experience? Is there any reason to be worried about visiting a shopping centre? Cushman &amp; Wakefield prepared 17 shopping centres under its management for reopening and offers a set of measures that will significantly improve safety for customers.</p>
<p>Shopping centres in excess of 5,000 square metres opened to customers again on 11 May following almost two months of closure and much discussion and arguing. There are 107 of them currently in the Czech Republic with an area in excess of 5,000 sq m. How did their appearance and operation change with a view to ensuring greater safety? What restrictions do customers experience? Is there any reason to be worried about visiting a shopping centre? Cushman &amp; Wakefield prepared 17 shopping centres under its management for reopening and offers a set of measures that will significantly improve safety for customers.</p> <p>Those who are going to visit a shopping centre in the next few days should expect it to look and work somewhat differently from what we were used to previously. In accordance with the requirements defined by the government, the owners and managers of the retail schemes are adopting measures geared towards protecting visitors from COVID-19 infection, and this may affect their convenience somewhat.</p> <p>The measures are not radically different from those that we are already used to in other environments – on public transport, in shops that are open and in offices that are operating again. People realise how important the measures are and observe them, so it is expected they will accept them in shopping centres as well and will not be discouraged from getting back to their usual shopping habits.</p> <h2>Six Feet Retail concept for better safety</h2> <p>The system of measures that we launched in the shopping centres under our management and that can inspire other operators is based on the Six Feet Retail concept. Following offices that have used the Six Feet Office concept for their reopening, retail is the second sector where the speed of recovery relies on a concept that works, among other ideas, with the safe distance of six feet.</p> <p>For shopping centres, the key is in three groups of measures detailed in a manual intended for shopping centre managers: sanitation and safety, social distancing and information.</p> <p><u>Sanitation:</u> Increased frequency of cleaning and sanitation in all areas of the shopping centre and providing sanitisers to customers are a matter of course. After all, this is also what the government ordinance requires in line with regional sanitary authority’s instructions. The manual provides details and suggests certain other measures that can be adopted.</p> <p><u>Social distancing:</u> Keeping a safe distance between shoppers is made easier thanks to signage, primarily on the floor. It indicates the six feet distance in areas where people can gather. Tenants are also recommended to regulate the number of customers who can shop in their units at one time.</p> <p><u>Information:</u> Knowing the rules of safe behaviour is part and parcel of successful operation under the new conditions. Information racks and signs placed on the premises and regular voice announcements remind the customers of the measures they are supposed to observe in order to improve their own safety and the safety of others, and a specially trained coordinator oversees everything. It is also crucial to reassure the visitors that the shopping centre is doing its best for their safety and that they feel comfortable. To that end, stickers appear at the entrance to the centre and to the individual shops whereby Cushman &amp; Wakefield confirms that certain parameters have been satisfied and that there is nothing to worry about.</p> <p><img alt="Obchod" src="/foto/editor_uploads/retail_store_clothing_adobestock_143629503.jpeg" style="width: 800px; height: 533px;" /></p> <h2>Preparations for opening: professional and in a record-breaking time</h2> <p>The government’s decision to open shopping centres arrived earlier than initially announced. This is definitely a positive move from the viewpoint of centre tenants and owners as well as in terms of economic recovery. However, it placed high demand on the preparation of the shopping centres.</p> <p><strong>In a matter of one week</strong>, we had to complete a number of steps that are crucial for the opening. Some were clearly defined by the government; for others, we drew inspiration from our international colleagues – for instance, in Spain, Italy, Poland and the Netherlands where our company has also prepared plans and manuals for the opening of shopping centres. Thanks to our international background, we were able to prepare the centres so that they will ensure full safety and comfort for customers.</p> <p>The government requirements say, for example, that employees must be trained with regard to the infection and protection from it. Cushman &amp; Wakefield’s shopping centre management experts rapidly prepared an online course that the employees took, thus obtaining the required training certificate.</p> <p>Other required measures include providing sanitisers to customers, which should be addressed with attention to the minutest detail – including the aesthetic aspect – in professionally managed shopping centres.</p> <p>It is also vital to pay attention to the appearance of the signage (e.g., for social distancing) – it has to be clear and comprehensible for customers – which is where consistency helps. A well-managed shopping centre will use signage aligned with its visual identity. The overall results appear professional and easy to navigate.</p> <p>The production of all elements had to be organised in a record-breaking time, as had their installation, the great part of which was done during last weekend so that everything was ready for the arrival of the first customers on Monday.</p> <p><img alt="Obchodní centrum" src="/foto/editor_uploads/retail_family_shopping_mall_50776604.jpg" style="width: 800px; height: 533px;" /></p> <h2>The best feeling in shopping centres</h2> <p>All measures are also continuously coordinated with the individual tenants they also concern. The shared goal is to ensure that customers feel really good in the shopping centres, that a visit is a pleasant experience for them despite the restrictions and that they start using the facilities frequently again.</p> <p><strong>The 300 million customers</strong> who visit shopping centres in the Czech Republic every year represent a significant figure. It is key to attract those customers back to the shopping centres with a view to keeping the retailers afloat and restarting the economy. To that end, our teams of more than 50 retail and property management experts have worked hard over the past few weeks and days to create the prerequisites that will allow customers to return to shops and feel completely safe there. Over the course of one week, we transformed 15 per cent of Czech shopping centres into safe zones.</p> <p>We hope that the other retail scheme owners and managers in the Czech Republic will prepare their assets so as to make shopping an experience that is safe and as pleasant as possible while respecting the tightest sanitary and technical requirements. We believe that customers will respect the changes because cooperation and mutual understanding between customers, retailers and scheme owners is key. Without it, even the best measures cannot work well, and forced repression is not an option. Hence, we would like to thank everyone for their cooperation and understanding, through which customers will boost the recovery of the economy.</p>
Retail MarketBeat Q4/2020
Cushman &amp; Wakefield Retail MarketBeat reports analyse quarterly Czech Republic&nbsp;commercial property activity across retail real estate sector including supply, demand and pricing trends at the market and submarket levels. The latest edition of the report Q4/2020 is now available.
Cushman &amp; Wakefield Retail MarketBeat reports analyse quarterly Czech Republic&nbsp;commercial property activity across retail real estate sector including supply, demand and pricing trends at the market and submarket levels. The latest edition of the report Q4/2020 is now available. <a href="https://www.cushmanwakefield.com/en/czech-republic/insights/czech-republic-marketbeat">Download here</a>.
Máj proved to be a successful giant pop-up incubator
<p>Until the spring of 2021, OD May will function as a pop-up. The premises are almost fully leased, and the department store offers over 20 brands. The landlord was amazed by the interest in the project.</p>
<p>Until the spring of 2021, OD May will function as a pop-up. The premises are almost fully leased, and the department store offers over 20 brands. The landlord was amazed by the interest in the project.</p> <p>It’s already more than a year since the <a href="https://www.retailguide.cz/maj-shopping-gallery"><strong>department store Máj</strong></a> transformed its premises to the new <strong>pop-up store</strong> concept. The aim is to bridge the period until the beginning of the reconstruction of the entire building, which is set to begin in the first half of 2021. <strong>Cushman &amp; Wakefield, </strong>who were appointed as a property manager of the building by the landlord <strong>Amádeus Real</strong> and initiated the idea of transformation the department store into a pop-up space. What is the occupancy, how does the space work today and what will it look like in the future?</p> <p>The historically well-known department store is visited by <strong>70,000 people every day</strong> and offers 9,500 m2 of space for rent. Currently, about 7,000 m2 is leased, namely the ground floor, the 1st floor, part of the second floor and then the entire 4th floor. Tesco remained as a tenant of the underground floor with their supermarket concept. Altogether, there are more than <strong>20 tenants</strong> in Máj, offering everything from clothing, cosmetics and sports to event space. "We expect even more tenants in the fall, and especially before Christmas," says <strong>Peter Hakun</strong>, Associate Consultant at Cushman &amp; Wakefield real estate consulting firm.</p> <h2>Incubator of ideas</h2> <p>Máj gives companies the opportunity to try something new within the pop-up concept. For some tenants, this is the very first stone shop or a completely different format. Some retailers want to test the location here before committing to long-term leases. "The great advantage of Máj was that we offered the premises without the need for large investments by the tenant, we even lent furniture for some tenants," describes Petr Hakun.</p> <p>For example, the <strong>Sportisimo</strong> chain tested their outlet store here, which they evaluated as a great success, the <strong>s.Oliver</strong> clothing brand tested a pop-up concept and for the Czech cosmetics brand <strong>Smyssly </strong>it was the first stone store. Tenants usually have one-year contracts, some of them even shorter. They are now extending them to the first quarter of next year. "We were very surprised by the great interest in the project. I admit that in the beginning we assumed that we would rent the ground floor and one floor, but then we rented and opened half of the 2nd floor, as well as the entire 4th floor, with a terrace and a view of Národní Street, "adds Hakun.</p> <h2>Coronavirus despite</h2> <p>According to Hakun, the coronavirus crisis did not have a significant effect on the occupancy of the department store. "Most of the tenants passed this stress test well in principle, and we are extending the contracts for another period," he says. Máj reopened on May 11, with footfall lower than usual. Although foreign tourists are still missing here, as well as people working in nearby offices, the number of visitors has been growing again in recent weeks.</p> <p><strong>Cushman &amp; Wakefield</strong> offers rental space once again. An <strong>acquisition campaign</strong> was launched last June in connection with the opening, which they now plan to repeat. Although they already had most of the space occupied last year when the campaign was running, thanks to long-term tenants such as <strong>Rossmann, Douglas, Sportisimo </strong>and <strong>Pompo</strong>, the campaign also brought new brands. "We also wanted to let smaller and starting brands know about this opportunity, and we actually gained a few such brands because of that," explains Peter Hakun of the reasons for this year's campaign.</p> <h2>Reconstruction is approaching</h2> <p>The current concept is based on <strong>short-term leases,</strong> however, in recent months <strong>the final proposals for the reconstruction</strong> of the department store are being fine-tuned in detail. Máj will be transformed into a multifunctional building, where the upper floors will be dedicated to offices and the lower floors, including the basement, will be available for retail. Negotiations are already underway with potential tenants and the first preliminary contracts are being concluded. It is not yet certain whether there will still be any space for pop-up stores in the department store after the reconstruction.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Flourishing Forum Liberec shopping centre attracted new brands
<p>Forum Liberec, an important shopping centre in Northern Bohemia, has entered into the second half of this year with refreshed interiors as well as extended brand collection. NEPI Rockcastle, property owner, has significantly invested into remarkable changes within this shopping centre. The upgrade includes new tiles in the shopping mall, efficient design LED lighting, new escalators and new quiet zone with relax soft seating. Besides that, Forum Liberec has strenghtened its tenant mix with companies such as Sephora (cosmetics), Rituals (cosmetics), Apart (jewellery)&nbsp;Xiaomi (electronics), Corial (jewellery), Cross Cafe (cafe) and Fortuna (leisure) that opened their shops there and even more brands came in! The shopping experience will be better than ever before! &nbsp;&nbsp;</p>
<p>Forum Liberec, an important shopping centre in Northern Bohemia, has entered into the second half of this year with refreshed interiors as well as extended brand collection. NEPI Rockcastle, property owner, has significantly invested into remarkable changes within this shopping centre. The upgrade includes new tiles in the shopping mall, efficient design LED lighting, new escalators and new quiet zone with relax soft seating. Besides that, Forum Liberec has strenghtened its tenant mix with companies such as Sephora (cosmetics), Rituals (cosmetics), Apart (jewellery)&nbsp;Xiaomi (electronics), Corial (jewellery), Cross Cafe (cafe) and Fortuna (leisure) that opened their shops there and even more brands came in! The shopping experience will be better than ever before!&nbsp; &nbsp;</p> <p>Peter Hakun from Cushman &amp; Wakefield who has been responsible for property leasing describes the shopping centre market position this way: <em>„Forum is located in the very heart of Liberec, directly on the city´s bussiest traffic point. There is frequented Soukenné náměstí square, central bus station and stops of several tram lines. With 12,5 mil visitors a year, Forum Liberec has been the regional shopping centre with one of the highest footfall in the Czech Republic. That´s why property has been attractive for retailers in the long run and therefore there are several shop openings every year.“</em> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p><strong>Sephora</strong> (perfumes and decorative cosmetics) has been presenting its latest concept on 250 sqm near shopping centre´s main entrance.</p> <p><img alt="" src="/foto/editor_uploads/clanek1.jpg" style="width: 800px; height: 266px;" /></p> <p><strong>Rituals </strong>(cosmetics) has recently opened its very first shop in the Northern Bohemia here.</p> <img alt="" src="/foto/editor_uploads/clanek2.jpg" style="width: 800px; height: 266px;" /> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Apart</strong>, well-known Polish jewellery with 200 retail outlets in their homeland country, has opened its first boutique in Liberec.&nbsp;</p> <p><img alt="" src="/foto/editor_uploads/clanek3.jpg" style="width: 800px; height: 266px;" /></p> <p>New <strong>Xiaomi</strong> store can be also found in the Forum Liberec, full of the latest personal electronic devices, especially mobile phones.</p> <p><img alt="" src="/foto/editor_uploads/clanek4.jpg" style="width: 800px; height: 266px;" /></p> <p>Also <strong>Corial</strong>, multibrand shop with exclusive franchise for selling Pandora jewellery.&nbsp;</p> <p><img alt="" src="/foto/editor_uploads/clanek5.jpg" style="width: 800px; height: 266px;" /></p> <p>Forum Liberec has got also fully refurbished and enlarged food court where <strong>Cross Café</strong> has just opened its branch.</p> <p><img alt="" src="/foto/editor_uploads/clanek6(1).jpg" style="width: 800px; height: 266px;" /></p> <p>Visitors can also enjoy the newly opened <strong>Fortuna,</strong> which offers customers the opportunities to play.</p> <p><img alt="" src="/foto/editor_uploads/clanekfortuna.jpg" style="width: 800px; height: 266px;" /></p> <p>Rostislav Veselý, Head of Shopping centre leasing at Cushman &amp; Wakefield, concludes: <em>„The last changes in the interior, done during full operation, have been finalised these days. The retailers appreciate shopping centre revitalising and we hope customers are satisfied as well. We all did our best. Come to Forum Liberec and see with your own eyes!“&nbsp;&nbsp; </em></p> <p><strong>Forum Liberec – Facts &amp; Figures: </strong></p> <p>Location: Liberec, North Bohemia, Czech Republic</p> <p>Retail area: 44&nbsp;000 sqm</p> <p>Opened: 2009/2010</p> <p>Complete modernisation: 2020</p> <p>Owner: NEPI Rockcastle</p> <p>Leasing, property management &amp; project management: Cushman &amp; Wakefield</p>
Události ČT: Jan Kotrbáček o současném uzavření obchodů
<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>HTML Meta Tag</title> <meta http-equiv = "refresh" content = "2; url = https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/220411000101022/video/797030" /> </head> <body> <p>Události ČT: Jan Kotrbáček o současném uzavření obchodů</p> </body> </html>
Helping new brands enter the Czech market
<p>Despite everything what’s happening, Czech retail market is very much alive and new brands are expanding their portfolios with their first stores in the Czech Republic. At Cushman &amp; Wakefield, we combine the global knowledge with our local expertise to assist newcoming brands in their successful expansion. So far this year, we’ve assisted following brands with their market entry, and you can rely on us with your expansion as well.</p>
<p>Despite everything what’s happening, Czech retail market is very much alive and new brands are expanding their portfolios with their first stores in the Czech Republic. At Cushman &amp; Wakefield, we combine the global knowledge with our local expertise to assist newcoming brands in their successful expansion. So far this year, we’ve assisted following brands with their market entry, and you can rely on us with your expansion as well.</p> <h2>PRIMARK</h2> <p>Adored by fashion fans and value seekers alike Primark is widely established as the destination store for keeping up with the latest looks without breaking the bank. Primark is an international retailer that offers the latest fashion, beauty and homeware at the best value on the high street; put simply, Amazing Fashion at Amazing Prices. Primark opened its first store in Dublin in 1969 under the name Penneys and today operates in over 380 stores in thirteen countries across Europe and America. Fourteenth market Primark is entering is the Czech market, where the CEE flagship store opens soon, at Wenceslas Square 47.</p> <p>“Primark<em> is one of the world’s leading clothing retailers. The Central European market is important for the brand. The business that originates in Prague will be the flagship of Central and Eastern Europe. Customers from Bohemia and Moravia, who have been going to Dresden, Linz, and Vienna until now, will start going to Prague because it will be a huge branch, which will be located in an interesting place and in a new building in the very center of Prague. ”</em> says Jan Kotrbáček, Head of Retail CEE at Cushman &amp; Wakefield.</p> <h2>GAP</h2> <p>Gap is an American worldwide clothing and accessories retailer, founded in 1969 in San Francisco. With over 3,700 stores worldwide, GAP is one of the biggest fashion brands in the world. After celebrating their 50th birthday, GAP decided to expand to the Czech Republic. GAP opened their first store this december&nbsp;in Prague’s Westfield Chodov and Forum Nová Karolina in Ostrava.</p> <p><em>It is an important part of our mission is to bring new brands into our region. Although the Gap brand has never officially operated on the Czech market, its popularity is very high, and the number of visitors to the store during the first weekend after opening exceeded every expectation. We wish GAP many satisfied customers with more locations to come.” </em>Jan Voslář, the Head of High Street and Tenant Representation comments. Hello Česko!</p> <h2>CYBEX</h2> <p>CYBEX is the brand to go for parents all around the world. CYBEX offers car seats, baby carriers, baby furniture and strollers that guarantee the highest safety and are ideally suited to the urban lifestyle. Awarded with nine Red Dot Design Awards, CYBEX keeps up with the latest trends while making products that offer a combination of functionality, design and the highest security. The brand was founded in 2005 in Germany and now operates globally, being part of the Goodbaby International Holdings, the world market leader in children’s products. Their first European flagship store is located at Široká street in the immediate vicinity of luxury retail destination Pařížská street.</p> <p>Jan Voslář, Head of High Street and Tenant Representation, who secured the deal, comments:<em> “</em><em>Cushman &amp; Wakefield represented the landlord of the luxury unit Široká 15 and secured CYBEX as a tenant. This flagship store </em><em>offers an unforgettable shopping experience of the entire product portfolio on over 380 square meters of retail space. </em><em>Think globally, act locally! Big thanks goes to Yvonne Court and the retail cross-boarder team for referring CYBEX to us in Prague. To find a suitable location for their new flagship store was pleasure!”</em></p> <h2>GROM</h2> <p>The story of Grom started in 2003 in a small gelateria in the centre of Turin with one dream – to make the best gelato in the world. This artisan gelateria focuses on using natural ingredients without the use of flavorings, colors, preservatives or emulsifiers. From this one store, Grom expanded to all of the world, including their new store right at the Wenceslas Square 55, which is their first one in the region of Central &amp; Eastern Europe.</p> <p><em>„We are delighted that Grom has decided to fulfill their market potential by opening up their first artisan gelateria here in the very heart of Prague, near the traditional meeting point - the iconic statue of St. Wenceslas, which profits from very high and balanced footfall of both tourists and locals. The area of the upper Wenceslas square is quickly transforming into a very attractive retail location, desirable for international brands. “</em>comments Tomáš Vavrečka, who secured the deal as a Tenant Representation specialist at Cushman &amp; Wakefield.</p> <h2>SUPERLAND</h2> <p>Superland is a large-scale entertainment concept originating in Russia. Their indoor entertainment parks bring joy to families and offers a place to have fun and recreate with their many activities including labyrinths, slides, rope park, trampolines, climbing wall or swings. Superland opened their seventh location in the Czech Republic, in Galerie Butovice in Prague, which is also the first park of their expansion into the region of Central Europe. With the area of 2,500 sq m, Superland is the biggest children entertainment concept in Prague.</p> <p><em>We have been working on the downsize of a supermarket Albert at Galerie Butovice during 2019-2020. It was a challanging project to coordinate Superland, Albert and the Landlord to find best solution for all parties. Galerie Butovice can offer now a full familly entertainment park, as the only shopping centre in Prague, and the newest Albert Hypermarket concept. “</em>says Jan Čížek, Head of Retail Asset Releasing at Cushman &amp; Wakefield.</p> <p>We know our market and can assist you with your expansion. <a href="https://www.retailguide.cz/contact">Contact us!</a><br /> &nbsp;</p>
Retail MarketBeat Q3/2020
Cushman &amp; Wakefield Retail MarketBeat reports analyse quarterly Czech Republic&nbsp;commercial property activity across retail real estate sector including supply, demand and pricing trends at the market and submarket levels. The latest edition of the report Q4/2020 is now available.
Cushman &amp; Wakefield Retail MarketBeat reports analyse quarterly Czech Republic&nbsp;commercial property activity across retail real estate sector including supply, demand and pricing trends at the market and submarket levels. The latest edition of the report Q4/2020 is now available.&nbsp;<a href="https://www.retailguide.cz/files/editor_uploads/czech_republic_marketbeat_retail_2020_q3.pdf">Download here</a>.
Shop more in 2021
We wish you a Merry Christmas and all the best in 2020!
<p>Dear partners,</p> <p>Enjoy the Christmas break and recharge your mental and physical health.</p> <p>We all have to try our best to restart the affected economy by supporting the market.</p> <p>We wish you a Happy New Year, stay well and shop more.</p>
Twenty-five new brands came to the Czech market last year
<p>Although the retail segment is among those affected the most by the coronavirus crisis, this does not show in the number of brands newly incoming to the Czech market. Whereas 24 new brands came to the country in 2019, in the crisis year 2020 there were 25. This year, the number of newcomer brands could be even higher – some brands postponed opening their shops to 2021 due to the corona crisis.&nbsp;</p>
<p>Although the retail segment is among those affected the most by the coronavirus crisis, this does not show in the number of brands newly incoming to the Czech market. Whereas 24 new brands came to the country in 2019, in the crisis year 2020 there were 25. This year, the number of newcomer brands could be even higher – some brands postponed opening their shops to 2021 due to the corona crisis.&nbsp;</p> <p>The global coronavirus crisis has obviously hit the entire world, affecting the high street and major premium shopping centres the most. Still, Prague and the Czech Republic have always been and will remain the most important market for new brands coming to the region.</p> <p><strong><em>Jan Kotrbáček, Partner &amp; Head of CEE Retail Agency team, Cushman &amp; Wakefield:</em></strong><em> “Prague, where most newly incoming brands are headed, has historically been a preferred tourist destination for a long time – so we expect this major part of the local purchasing power to return once this is possible again. The customer potential is also strong among the local citizens: their purchasing power is growing and they tend to buy more expensive products. The Czech retail market is approaching maturity, which is why more than one half of the newly incoming brands are in the premium and luxury segments. In fact, the retailers note that even though Pařížská Street has lost customers from China and Russia, Czech customers make up for that in part, as they are more affluent than they used to be.” </em></p> <h2>Fashion and F&amp;B rule</h2> <p>As has become a tradition, the most brands that came to the Czech Republic last year were in the fashion industry, which also saw the greatest changes in terms of arrivals and departures. Eight fashion retailers came to the country, plus two sports clothes retailers, three accessories brands and one premium shoe brand. Five new brands are from the food and beverage services, and the range of leisure concepts has grown with a family fun park from Russia opening the largest scheme of this type in a shopping centre in the Czech Republic.</p> <p>The most important newly incoming brands include GAP (USA), which opened several stores through its local partner in our country towards the end of the year. In the F&amp;B segment, the Grom craft ice cream concept as part of Unilever, is a major arrival with a newly opened shop in the upper part of Wenceslas Square. One noteworthy arrival in the specialised segments is a Cybex shop (in Široká Street connected to Pařížská), which has become the flagship store for Europe offering children’s goods and accessories. For luxury brands, Saint Laurent from Kering Group deserves a mention. The value segment, which is thriving during the crisis, has grown with the TEDi and Action brands.</p> <p><strong>Table 1: Brands newly incoming to the Czech Republic in 2020</strong></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:633px;" width="633"> <tbody> <tr> <td style="width:161px;height:30px;"> <p align="center"><strong>Fashion</strong></p> </td> <td style="width:151px;height:30px;"> <p align="center"><strong>Sports clothes</strong></p> </td> <td style="width:180px;height:30px;"> <p align="center"><strong>Accessories</strong></p> </td> <td style="width:142px;height:30px;"> <p align="center"><strong>Shoes</strong></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:161px;height:13px;"> <p>American Eagle</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:151px;height:13px;"> <p>Assos</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:180px;height:13px;"> <p>Nialaya</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:142px;height:13px;"> <p>Steve Madden</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:161px;height:13px;"> <p>Bruno Morelli</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:151px;height:13px;"> <p>Columbia Sportswear</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:180px;height:13px;"> <p>Sunglass Hut</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:142px;height:13px;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:161px;height:13px;"> <p>Dsquared2</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:151px;height:13px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:180px;height:13px;"> <p>Swatch</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:142px;height:13px;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:161px;height:13px;"> <p>Gap</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:151px;height:13px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:180px;height:13px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:142px;height:13px;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:161px;height:13px;"> <p>GapKids</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:151px;height:13px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:180px;height:13px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:142px;height:13px;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:161px;height:13px;"> <p>Rebel Queen</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:151px;height:13px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:180px;height:13px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:142px;height:13px;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:161px;height:12px;"> <p>Saint Laurent</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:151px;height:12px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:180px;height:12px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:142px;height:12px;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:161px;height:12px;"> <p align="center"><strong>F&amp;B</strong></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:151px;height:12px;"> <p align="center"><strong>Leisure</strong></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:180px;height:12px;"> <p align="center"><strong>Furniture and home accessories</strong></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:142px;height:12px;"> <p align="center"><strong>Other</strong></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:161px;height:12px;"> <p>Cinnabon</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:151px;height:12px;"> <p>Superland</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:180px;height:12px;"> <p>Grand Beds</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:142px;height:12px;"> <p>Action</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:161px;height:12px;"> <p>Grom</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:151px;height:12px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:180px;height:12px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:142px;height:12px;"> <p>Cybex</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:161px;height:12px;"> <p>Salsamenteria di Parma</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:151px;height:12px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:180px;height:12px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:142px;height:12px;"> <p>TEDi</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:161px;height:12px;"> <p>Sharetea</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:151px;height:12px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:180px;height:12px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:142px;height:12px;"> <p>Truefitt &amp; Hill</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:161px;height:12px;"> <p>Utepia Tea</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:151px;height:12px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:180px;height:12px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:142px;height:12px;"> <p>Roncato</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <h2>American brands come to the Czech Republic while Czech brands head for Slovakia</h2> <p>The most frequent country of origin of the brands newly incoming to the Czech Republic was the USA (eight brands), followed by Italy (six brands). Czech brands expanded as well, primarily to Slovakia: examples include the Jena Nábytek furniture retailer, Bonami home accessories brand and the Saunia leisure concept. Another Czech brand, Sportisimo, expanded into a shopping centre in Sofia, Bulgaria.</p> <h2>To shopping centres and high street</h2> <p>The ratio of the main retail concepts where the newly coming brands were headed was balanced in the Czech Republic last year: 10 chose high streets in Prague’s centre, 10 came to shopping centres – mostly in Prague and one each in Brno, Hradec Králové and Kladno. Four out of the five remaining brands came to outlet stores and one went to a retail park.</p> <p><strong><em>Jan Kotrbáček, Partner &amp; Head of CEE Retail Agency team, Cushman &amp; Wakefield:</em></strong><em> “It is good to see that the traditional segments of the Czech retail market are doing well and that the newly incoming brands trust them. It is obvious that companies and brands are trying to diversify their stores and sales channels across various regions. Everybody is closely watching the rapid changes, amplified by the corona crisis, in the behaviour of customers who are sourcing some of their shopping in the online environment. This is why most brands operate brick-and-mortar shops concurrently with e-shops, complementing each other. Brick-and-mortar shops are definitely not closing en masse, as illustrated by our positive footfall and revenue figures from shopping centres for the periods when they were open last year. In Prague’s high street, we see new tenant activity despite closures and a downturn in the number of international customers – for example, Geox and Vasky brand stores opened in Na Příkopě not long ago. It is apparent that companies and brands will still need good quality and attractive physical stores in attractive locations for their presentation, placing emphasis on product presentation and customer service quality. One thing is clear: the retail world is being revolutionised and retailers will be forced to make changes to the way they sell goods and provide customer service. Those who can adapt will succeed and tap the opportunities presented by attractive space vacated by those who do not tackle the current crisis or cannot adapt to the changing market. We expect attractive space to become available, creating opportunities for new concepts and brands.”</em></p> <h2>14 brands exited the market</h2> <p>Fourteen brands left the Czech market last year. Most of them were in the fashion segment, including clothes retailers Camaieu, Next and Promod and accessories brands such as Frey Wille and Tous; in addition, three café chains left our country too.</p> <p><em><strong>Jan Kotrbáček, Partner &amp; Head of CEE Retail Agency team, Cushman &amp; Wakefield:</strong> “The number of brands that left the Czech market last year is not immediately connected with the corona crisis impact. The number is somewhat higher than usual, but in many cases, this is part of companies’ long-term strategy, or they are leaving markets that do not work for them.”</em></p> <h2>A record-breaking year 2021?</h2> <p>The complicated situation in 2020 changed and/or delayed certain brands’ plans for opening their shops in the Czech Republic – many have rescheduled it for 2021. El Gaucho has publicly declared its plan to return to the Czech Republic this year; new arrivals will also include Primark in Wenceslas Square, a Cinemax multiplex cinema in Olomouc, and Chanel in Pařížská. Of course, the situation is uncertain and will depend on the future development of the coronavirus crisis and the related measures, which significantly affect the retail market and the physical opening of shops. If the developments are favourable, this year could be very important and in fact record-breaking in terms of new brand arrivals on the Czech market – even though there are no plans for opening any top-class shopping centres, which the arrival of multiple newcomers to the market is usually connected with.</p> <p><strong><em>Jan Kotrbáček, Partner &amp; Head of CEE Retail Agency team, Cushman &amp; Wakefield:</em></strong><em> “It is true that the situation on the retail market complicates brands’ expansion plans – some tend to wait, others are more careful in selecting the most suitable market and the best location. This makes them even more appreciative of the assistance from a reliable local partner possessing a good knowledge of the local market. In this respect, we have been recently approached by Primark, Cybex, Superland, Gap and Grom, whom we helped selecting the best locations for their first shop on the Czech market; in the past, such brands included many others such as Foot Locker, Hard Rock Café, Jimmy Choo, Claire’s, Sports Direct and Tiger.”</em></p>